- kill extra nl
[packages/awesome.git] / awesome.spec
1 #
2 Summary:        Awesome Window Manager
3 Summary(hu.UTF-8):      awesome ablakkezelő
4 Summary(pl.UTF-8):      Zarządca okien X - Awesome
5 Name:           awesome
6 Version:        3.1
7 Release:        0.1
8 License:        GPL v2
9 Group:          X11/Window Managers
10 Source0:        http://awesome.naquadah.org/download/%{name}-%{version}.tar.bz2
11 # Source0-md5:  e687a9c0056437207cbdba2f64412624
12 Source1:        %{name}-xsession.desktop
13 Patch0:         %{name}-3.0-lua-files.patch
14 URL:            http://awesome.naquadah.org/
15 BuildRequires:  asciidoc
16 BuildRequires:  cairo-devel
17 BuildRequires:  cmake >= 2.6
18 BuildRequires:  dbus-devel
19 BuildRequires:  doxygen
20 BuildRequires:  gperf
21 BuildRequires:  imlib2-devel
22 BuildRequires:  libev-devel
23 BuildRequires:  lua-doc
24 BuildRequires:  lua51-devel
25 BuildRequires:  pango-devel
26 BuildRequires:  pkgconfig >= 0.9.0
27 BuildRequires:  readline-devel
28 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.293
29 BuildRequires:  sed >= 4.0
30 BuildRequires:  xcb-util-devel >= 0.3
31 BuildRequires:  xmlto
32 BuildRequires:  xorg-lib-libICE-devel
33 BuildRequires:  xorg-lib-libXext-devel
34 BuildRequires:  xorg-lib-libXft-devel
35 BuildRequires:  xorg-lib-libXinerama-devel
36 BuildRequires:  xorg-lib-libXrandr-devel
37 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
38
39 %define         _sysconfdir     /etc/X11
40
41 %description
42 awesome is a highly configurable, next generation framework window
43 manager for X. It is very fast, light and extensible. It is primarly
44 targeted at power user, developer and any people dealing with every
45 day computing tasks and want to have fine-grained control on its
46 graphical environment.
47
48 %description -l hu.UTF-8
49 awesome egy végletekig beállítható, következő generációs ablakkezelő
50 az X-hez. Nagyon gyors, könnyed és bővíthető. Az elsődleges
51 célközönség a "power user"-ek, fejlesztők és bárki, aki minden nap
52 számítógéppel dolgozik és teljeskörű irányítást akar a grafikus
53 felületén.
54
55 %description -l pl.UTF-8
56 awesome jest menedżerem okien charakteryzującym się bardzo dużymi
57 możliwościami konfiguracji i rozszerzania fnkcjonalności, pozostając
58 przy tym szybki i lekki. Cel ten został osiągnięty dzięki wbudowaniu w
59 program języka skryptowego lua. Awesome został zaprojektowany z myślą
60 o bardziej zaawansowanych użytkonikach: programistach oraz innych
61 ludziach pracujących na codzień z komputerami, którzy chcą mieć dużą
62 kontrolę nad swoim środowiskiem graficznym.
63
64 %package doc
65 Summary:        awesome window manager API documentation
66 Summary(hu.UTF-8):      awesome ablakkezelő API dokumentációja
67 Summary(pl.UTF-8):      Dokumentacja API awesome
68 Group:          X11/Window Managers
69
70 %description doc
71 awesome window manager API documentation.
72
73 %description doc -l hu.UTF-8
74 awesome ablakkezelő API dokumentációja.
75
76 %description doc -l pl.UTF-8
77 Dokumentacja API menedżera okien awesome.
78
79 %package example-config
80 Summary:        Example config for awesome window manager
81 Summary(hu.UTF-8):      Egy alap/példa konfig az awesome ablakkezelőhöz
82 Group:          X11/Window Managers
83 Requires:       awesome-plugin-awful
84 Requires:       awesome-plugin-beautiful
85 Requires:       awesome-plugin-tabulous
86
87 %description example-config
88 Example config for awesome window manager. If you never used before
89 awesome 3.x window manager, it can be a good starting point.
90
91 %description example-config -l hu.UTF-8
92 Egy alap/példa konfig az awesome ablakkezelőhöz. Ha még sose
93 használtál awesome 3.x ablakkezelőt, jó kiindulópont lehet.
94
95 %package plugin-awful
96 Summary:        awful plugin for awesome window manager
97 Summary(hu.UTF-8):      awful plugin az awesome ablakkezelőhöz
98 Group:          X11/Window Managers
99
100 %description plugin-awful
101 AWesome Functions very UsefuL: awful plugin for awesome window manager
102
103 %description plugin-awful -l hu.UTF-8
104 AWesome Functions very UsefuL: awful plugin az awesome ablakkezelőhöz
105
106 %package plugin-beautiful
107 Summary:        theme library for awesome window manager
108 Summary(hu.UTF-8):      theme könyvtár az awesome ablakkezelőhöz
109 Group:          X11/Window Managers
110 Suggests:       WallpaperChanger
111
112 %description plugin-beautiful
113 Theme library for awesome window manager
114
115 %description plugin-beautiful
116 Theme könyvtár az awesome ablakkezelőhöz
117
118 %package plugin-invaders
119 Summary:        Awesome Invaders game
120 Summary(hu.UTF-8):      Awesome Invaders játék
121 Group:          X11/Window Managers
122 Requires:       %{name}-plugin-awful
123 Requires:       %{name}-plugin-beautiful
124 Requires:       ImageMagick
125
126 %description plugin-invaders
127 Awesome Invaders is, as the name says, an implementation of Space
128 Invaders using Awesome 3's Lua interface.
129
130 %description plugin-invaders -l hu.UTF-8
131 Awesome Invaders, ahogy a neve is mutatja, a Space Invaders
132 megvalósítása az awesome 3 lua interfészét használva.
133
134 %package plugin-naughty
135 Summary:        Naughty is a lua library that implements popup notifications for awesome3
136 Summary(hu.UTF-8):      Naughty egy lua-könyvtár, amely felugró értesítéseket tesz lehetővé awesome3-ban
137 Group:          X11/Window Managers
138 Requires:       %{name}-plugin-awful
139 Requires:       %{name}-plugin-beautiful
140
141 %description plugin-naughty
142 Naughty is a lua library that implements popup notifications for
143 awesome3.
144
145 %description plugin-naughty -l hu.UTF-8
146 Naughty egy lua-könyvtár, amely felugró értesítéseket tesz lehetővé
147 awesome3-ban.
148
149 %package plugin-revelation
150 Summary:        Revelation brings up a view of all your open clients
151 Summary(hu.UTF-8):      Revelation egy nézetet hoz létre az összes megnyitott kliensről
152 Group:          X11/Window Managers
153
154 %description plugin-revelation
155 Revelation brings up a view of all your open clients; left-clicking a
156 client pops to the first tag that client is visible on and
157 raises/focuses the client. In addition, the Enter key pops to the
158 currently focused client, and Escape aborts.
159
160 %description plugin-revelation -l hu.UTF-8
161 Revelation egy nézetet hoz létre az összes megnyitott kliensről; egy
162 kliensre bal gombbal kattintva az első olyan cimkére ugorhatsz, ahol a
163 kliens látható, és fókuszba hozza a klienst. Az Enter billentyűre a
164 fókuszban levő kliensre ugrik, és az Escape billentyűvel megszakítható
165 a művelet.
166
167 %package plugin-tabulous
168 Summary:        Fabulous tabs for awesome
169 Summary(hu.UTF-8):      Tab-ok awesome-hoz
170 Group:          X11/Window Managers
171
172 %description plugin-tabulous
173 Fabulous tabs for awesome
174
175 %description plugin-tabulous -l hu.UTF-8
176 Tab-ok awesome-hoz
177
178 %prep
179 %setup -q
180 %patch0 -p1
181
182 %build
183 %cmake \
184         -DLUA_INC_DIR=%{_includedir}/lua51 \
185         -DPREFIX=%{_prefix} \
186         -DAWESOME_DOC_PATH=%{_docdir}/%{name}-%{version} \
187         -DAWESOME_DATA_PATH=%{_datadir}/%{name} \
188         -DSYSCONFDIR=%{_sysconfdir}
189 %{__make}
190
191 %install
192 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
193 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_datadir}/xsessions,%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}}
194
195 %{__make} install \
196         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
197 install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
198
199 mv $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-%{version}/luadoc $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}/luadoc
200
201 %clean
202 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
203
204 %files
205 %defattr(644,root,root,755)
206 %attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}
207 %attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}-client
208 %attr(755,root,root) %{_bindir}/awsetbg
209 %dir %{_datadir}/%{name}/lib
210 %{_datadir}/%{name}/lib/capi.lua
211 %dir %{_datadir}/%{name}
212 %dir %{_datadir}/%{name}/icons
213 %dir %{_datadir}/%{name}/icons
214 %{_datadir}/%{name}/icons
215 %{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
216 %{_mandir}/man1/%{name}*
217 %{_mandir}/man1/awsetbg*
218 %{_mandir}/man5/%{name}*
219 %doc AUTHORS BUGS README STYLE
220
221 %files doc
222 %defattr(644,root,root,755)
223 %{_docdir}/%{name}-doc-%{version}
224
225 %files example-config
226 %defattr(644,root,root,755)
227 %dir %{_sysconfdir}/xdg
228 %dir %{_sysconfdir}/xdg/awesome
229 %{_sysconfdir}/xdg/awesome/*
230
231 %files plugin-awful
232 %defattr(644,root,root,755)
233 %dir %{_datadir}/awesome/lib/awful
234 %{_datadir}/awesome/lib/awful/*.lua
235
236 %files plugin-beautiful
237 %defattr(644,root,root,755)
238 %dir %{_datadir}/awesome/themes/*
239 %{_datadir}/awesome/lib/beautiful.lua
240 %{_datadir}/awesome/themes
241
242 %files plugin-invaders
243 %defattr(644,root,root,755)
244 %{_datadir}/awesome/lib/invaders.lua
245 %dir %{_datadir}/awesome/icons/invaders
246 %{_datadir}/awesome/icons/invaders/*.png
247
248 %files plugin-naughty
249 %defattr(644,root,root,755)
250 %{_datadir}/awesome/lib/naughty.lua
251
252 %files plugin-revelation
253 %defattr(644,root,root,755)
254 %{_datadir}/awesome/lib/revelation.lua
255
256 %files plugin-tabulous
257 %defattr(644,root,root,755)
258 %{_datadir}/awesome/lib/tabulous.lua
This page took 0.044589 seconds and 3 git commands to generate.