- move WallpaperChanger suggestion from main to plugin-beautiful
[packages/awesome.git] / awesome.spec
CommitLineData
2aea91b8 1#
e66c95bd
ZU
2Summary: Awesome Window Manager
3Summary(hu.UTF-8): awesome ablakkezelő
4Summary(pl.UTF-8): Zarządca okien X - Awesome
5Name: awesome
e216db54 6Version: 3.0
ab20464d 7Release: 3
e66c95bd
ZU
8License: GPL v2
9Group: X11/Window Managers
e4a5b042
ZU
10Source0: http://awesome.naquadah.org/download/%{name}-%{version}.tar.bz2
11# Source0-md5: 32bb9e94a63f421a7a8500f1041b6add
e66c95bd 12Source1: %{name}-xsession.desktop
e4a5b042 13Patch0: %{name}-3.0-lua-files.patch
e66c95bd 14URL: http://awesome.naquadah.org
e66c95bd
ZU
15BuildRequires: asciidoc
16BuildRequires: cairo-devel
17BuildRequires: cmake >= 2.6
18BuildRequires: dbus-devel
e519f8ed 19BuildRequires: doxygen
e66c95bd
ZU
20BuildRequires: gdk-pixbuf-devel
21BuildRequires: gperf
166fff07 22BuildRequires: imlib2-devel
e66c95bd 23BuildRequires: libev-devel
e519f8ed 24BuildRequires: lua-doc
e66c95bd
ZU
25BuildRequires: lua51-devel
26BuildRequires: pango-devel
27BuildRequires: pkgconfig >= 0.9.0
ab20464d 28BuildRequires: readline-devel
e216db54 29BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.293
e66c95bd 30BuildRequires: sed >= 4.0
e4a5b042 31BuildRequires: xcb-util-devel >= 0.3
e66c95bd
ZU
32BuildRequires: xmlto
33BuildRequires: xorg-lib-libICE-devel
34BuildRequires: xorg-lib-libXext-devel
35BuildRequires: xorg-lib-libXft-devel
36BuildRequires: xorg-lib-libXinerama-devel
37BuildRequires: xorg-lib-libXrandr-devel
38BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
39
e216db54 40%define _sysconfdir /etc/X11
e66c95bd
ZU
41
42%description
43awesome is a highly configurable, next generation framework window
44manager for X. It is very fast, light and extensible. It is primarly
45targeted at power user, developer and any people dealing with every
46day computing tasks and want to have fine-grained control on its
47graphical environment.
48
49%description -l hu.UTF-8
50awesome egy végletekig beállítható, következő generációs ablakkezelő
51az X-hez. Nagyon gyors, könnyed és bővíthető. Az elsődleges
52célközönség a "power user"-ek, fejlesztők és bárki, aki minden nap
53számítógéppel dolgozik és teljeskörű irányítást akar a grafikus
54felületén.
55
2aea91b8 56%description -l pl.UTF-8
57awesome jest menedżerem okien charakteryzującym się bardzo dużymi
58możliwościami konfiguracji i rozszerzania fnkcjonalności, pozostając
59przy tym szybki i lekki. Cel ten został osiągnięty dzięki wbudowaniu w
0d65962b 60program języka skryptowego lua. Awesome został zaprojektowany z myślą
2aea91b8 61o bardziej zaawansowanych użytkonikach: programistach oraz innych
62ludziach pracujących na codzień z komputerami, którzy chcą mieć dużą
63kontrolę nad swoim środowiskiem graficznym.
64
e519f8ed
ZU
65%package doc
66Summary: awesome window manager API documentation
67Summary(hu.UTF-8): awesome ablakkezelő API dokumentációja
0d65962b 68Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja API awesome
e519f8ed
ZU
69Group: X11/Window Managers
70
71%description doc
2aea91b8 72awesome window manager API documentation.
e519f8ed
ZU
73
74%description doc -l hu.UTF-8
2aea91b8 75awesome ablakkezelő API dokumentációja.
e519f8ed 76
2aea91b8 77%description doc -l pl.UTF-8
78Dokumentacja API menedżera okien awesome.
e519f8ed 79
ab20464d
ZU
80
81%package example-config
82Summary: Example config for awesome window manager
83Summary(hu.UTF-8): Egy alap/példa konfig az awesome ablakkezelőhöz
84Group: X11/Window Managers
85Requires: awesome-plugin-awful
86Requires: awesome-plugin-beautiful
87Requires: awesome-plugin-tabulous
88
89%description example-config
90Example config for awesome window manager. If you never used before
91awesome 3.x window manager, it can be a good starting point.
92
93%description example-config -l hu.UTF-8
94Egy alap/példa konfig az awesome ablakkezelőhöz. Ha még sose
95használtál awesome 3.x ablakkezelőt, jó kiindulópont lehet.
96
97
98%package plugin-awful
99Summary: awful plugin for awesome window manager
100Summary(hu.UTF-8): awful plugin az awesome ablakkezelőhöz
101Group: X11/Window Managers
102
103%description plugin-awful
104AWesome Functions very UsefuL: awful plugin for awesome window manager
105
106%description plugin-awful -l hu.UTF-8
107AWesome Functions very UsefuL: awful plugin az awesome ablakkezelőhöz
108
109
110%package plugin-beautiful
111Summary: theme library for awesome window manager
112Summary(hu.UTF-8): theme könyvtár az awesome ablakkezelőhöz
113Group: X11/Window Managers
e7c0290b 114Suggests: WallpaperChanger
ab20464d
ZU
115
116%description plugin-beautiful
117Theme library for awesome window manager
118
119%description plugin-beautiful
120Theme könyvtár az awesome ablakkezelőhöz
121
122
123%package plugin-tabulous
124Summary: Fabulous tabs for awesome
125Summary(hu.UTF-8): Tab-ok awesome-hoz
126Group: X11/Window Managers
127
128%description plugin-tabulous
129Fabulous tabs for awesome
130
131%description plugin-tabulous -l hu.UTF-8
132Tab-ok awesome-hoz
133
134
e66c95bd 135%prep
e4a5b042 136%setup -q
e66c95bd
ZU
137%patch0 -p1
138
139%build
a043f8d3
ER
140%cmake \
141 -DLUA_INC_DIR=%{_includedir}/lua51 \
142 -DPREFIX=%{_prefix} \
143 -DAWESOME_DOC_PATH=%{_docdir}/%{name}-%{version} \
144 -DAWESOME_DATA_PATH=%{_datadir}/%{name} \
145 -DSYSCONFDIR=%{_sysconfdir}
e66c95bd
ZU
146%{__make}
147
148%install
149rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
58290601 150install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_datadir}/xsessions,%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}}
e66c95bd
ZU
151
152%{__make} install \
153 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
154install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
58290601 155
156mv $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-%{version}/luadoc $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}/luadoc
e66c95bd
ZU
157
158%clean
159rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
160
161%files
162%defattr(644,root,root,755)
e66c95bd
ZU
163%attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}
164%attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}-client
165%attr(755,root,root) %{_bindir}/awsetbg
ab20464d
ZU
166%dir %{_datadir}/%{name}
167%dir %{_datadir}/%{name}/icons
168%{_datadir}/%{name}/icons
e66c95bd
ZU
169%{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
170%{_mandir}/man1/%{name}*
171%{_mandir}/man5/%{name}*
58290601 172%doc AUTHORS BUGS README STYLE
e519f8ed 173
ab20464d 174
e519f8ed
ZU
175%files doc
176%defattr(644,root,root,755)
58290601 177%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}
ab20464d
ZU
178
179
180%files example-config
181%defattr(644,root,root,755)
182%dir %{_sysconfdir}/xdg
183%dir %{_sysconfdir}/xdg/awesome
184%{_sysconfdir}/xdg/awesome/*
185
186
187%files plugin-awful
188%defattr(644,root,root,755)
189%dir %{_datadir}/awesome/lib
190%{_datadir}/awesome/lib/awful.lua
191
192
193%files plugin-beautiful
194%defattr(644,root,root,755)
195%dir %{_datadir}/awesome/lib
196%dir %{_datadir}/awesome/themes/*
197%{_datadir}/awesome/lib/beautiful.lua
198%{_datadir}/awesome/themes
199
200
201%files plugin-tabulous
202%defattr(644,root,root,755)
203%dir %{_datadir}/awesome/lib
204%{_datadir}/awesome/lib/tabulous.lua
This page took 0.082809 seconds and 4 git commands to generate.