- up to 3.2.6
[packages/ekiga.git] / ekiga.spec
CommitLineData
026c4fa8 1Summary: SIP and H.323 Videoconferencing
db385c02 2Summary(pl.UTF-8): Program do telekonferencji w standardzie SIP oraz H.323
026c4fa8 3Name: ekiga
c81a04ee
AM
4Version: 3.2.6
5Release: 1
026c4fa8 6License: GPL
7Group: Applications/Communications
c81a04ee
AM
8Source0: http://ftp.gnome.org/pub/gnome/sources/ekiga/3.2/%{name}-%{version}.tar.gz
9# Source0-md5: efb778fa60a44c9ea8c2df8a2daab5aa
99bca0dc 10Patch0: %{name}-shell.patch
026c4fa8 11URL: http://www.ekiga.org/
705d24e5 12BuildRequires: GConf2-devel >= 2.14.0
026c4fa8 13BuildRequires: SDL-devel
14BuildRequires: autoconf
15BuildRequires: automake
3e8eb574
JB
16BuildRequires: avahi-devel >= 0.6
17BuildRequires: avahi-glib-devel >= 0.6
fe2283c3 18BuildRequires: dbus-glib-devel >= 0.60
705d24e5 19BuildRequires: evolution-data-server-devel >= 1.6.1
026c4fa8 20BuildRequires: gettext-devel
21BuildRequires: gnome-common >= 2.8.0
3e8eb574 22BuildRequires: gnome-doc-utils
026c4fa8 23BuildRequires: intltool >= 0.33
705d24e5
JR
24BuildRequires: libgnome-devel >= 2.14.0
25BuildRequires: libgnomeui-devel >= 2.14.0
b985b66f 26BuildRequires: libselinux-devel
99bca0dc 27BuildRequires: libsigc++-devel
026c4fa8 28BuildRequires: libtool
99bca0dc 29BuildRequires: opal-devel >= 3.4.2
a8b8bb53 30BuildRequires: openldap-devel >= 2.4.6
3e8eb574 31BuildRequires: pkgconfig
c81a04ee 32BuildRequires: ptlib-devel >= 2.6.5
026c4fa8 33BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.197
34BuildRequires: scrollkeeper
99bca0dc 35BuildRequires: xorg-lib-libXv-devel
0a94754a 36Requires(post,postun): scrollkeeper
99bca0dc 37Requires(post,postun): hicolor-icon-theme
5ed564fd 38Requires(post,preun): GConf2 >= 2.14.0
fe2283c3 39Requires: dbus >= 0.60
5ed564fd
JR
40Requires: evolution-data-server >= 1.6.1
41Requires: libgnome >= 2.14.0
42Requires: libgnomeui >= 2.14.0
c58ce12b 43Requires: ptlib-sound
026c4fa8 44Obsoletes: gnomemeeting
f1f343bb 45# sr@Latn vs. sr@latin
46Conflicts: glibc-misc < 6:2.7
026c4fa8 47BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
48
49%description
0a94754a 50Ekiga is a IP Telephony and Video Conferencing application which
026c4fa8 51complies to the SIP and H.323 protocols. It can connect to a variety
0a94754a 52of other SIP and H323 applications including specialized hardware.
026c4fa8 53Ekiga can work with or without a webcam, and is able to create pure
0a94754a 54audio communications or traditionnal audio+video communications. Ekiga
55was fomerly known as GnomeMeeting.
026c4fa8 56
6b7fb924 57%description -l pl.UTF-8
0a94754a 58Ekiga jest programem przeznaczonym do wideokonferencji oraz telefonii
6b7fb924
JR
59internetowej zgodnej z protokołami SIP oraz H.323. Może łączyć się z
60różnymi aplikacjami SIP lub H.323 włączając w to specjalizowane
61urządzenia. Program Ekiga może pracować z kamerą internetową,
62zestawiać same połączenia głosowe jak również tradycyjne z dźwiękiem i
63obrazem. Ekiga była poprzednio znana jako GnomeMeeting.
026c4fa8 64
65%prep
66%setup -q
99bca0dc 67%patch0 -p1
012da6a3 68sed -i -e 's|Categories=GNOME;GTK;Network;Telephony;|Categories=GTK;GNOME;Network;InstantMessaging;|' ekiga.desktop.in.in
026c4fa8 69
70%build
71%{__gnome_doc_common}
72%{__libtoolize}
33c4f13c 73%{__intltoolize}
026c4fa8 74%{__aclocal}
75%{__autoconf}
76%{__autoheader}
77%{__automake}
78%configure \
0a33959c 79 --disable-schemas-install \
3c305ed8
RT
80 --enable-dbus \
81 --disable-scrollkeeper
026c4fa8 82%{__make}
83
84%install
85rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
86
87%{__make} install \
88 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
89
f1f343bb 90[ -d $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/locale/sr@latin ] || \
91 mv -f $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/locale/sr@{Latn,latin}
026c4fa8 92%find_lang %{name} --with-gnome
93
94%clean
95rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
96
97%post
98%gconf_schema_install ekiga.schemas
fe2283c3
JR
99%scrollkeeper_update_post
100%update_desktop_database_post
99bca0dc 101%update_icon_cache hicolor
fe2283c3
JR
102
103%postun
104%scrollkeeper_update_postun
99bca0dc 105%update_icon_cache hicolor
026c4fa8 106
107%preun
108%gconf_schema_uninstall ekiga.schemas
109
110%files -f %{name}.lang
111%defattr(644,root,root,755)
112%doc AUTHORS ChangeLog NEWS README TODO FAQ
113%attr(755,root,root) %{_bindir}/*
114%{_pixmapsdir}/*
115%{_desktopdir}/*.desktop
fe2283c3
JR
116%{_datadir}/dbus-1/services/*.service
117%{_omf_dest_dir}/%{name}
026c4fa8 118%{_datadir}/sounds/%{name}
99bca0dc 119%{_iconsdir}/hicolor/*/*/ekiga.png
026c4fa8 120%{_sysconfdir}/gconf/schemas/*
026c4fa8 121%{_mandir}/*/*
This page took 0.049055 seconds and 4 git commands to generate.