- remove bashizm
[packages/ekiga.git] / ekiga.spec
CommitLineData
026c4fa8 1Summary: SIP and H.323 Videoconferencing
db385c02 2Summary(pl.UTF-8): Program do telekonferencji w standardzie SIP oraz H.323
026c4fa8 3Name: ekiga
69274b0e
SS
4Version: 3.0.1
5Release: 0.1
026c4fa8 6License: GPL
7Group: Applications/Communications
69274b0e
SS
8Source0: http://ftp.gnome.org/pub/gnome/sources/ekiga/3.0/%{name}-%{version}.tar.gz
9# Source0-md5: f7db69b21c6d1bdaaef4f221df0de015
026c4fa8 10URL: http://www.ekiga.org/
705d24e5 11BuildRequires: GConf2-devel >= 2.14.0
026c4fa8 12BuildRequires: SDL-devel
13BuildRequires: autoconf
14BuildRequires: automake
3e8eb574
JB
15BuildRequires: avahi-devel >= 0.6
16BuildRequires: avahi-glib-devel >= 0.6
fe2283c3 17BuildRequires: dbus-glib-devel >= 0.60
705d24e5 18BuildRequires: evolution-data-server-devel >= 1.6.1
026c4fa8 19BuildRequires: gettext-devel
20BuildRequires: gnome-common >= 2.8.0
3e8eb574 21BuildRequires: gnome-doc-utils
026c4fa8 22BuildRequires: intltool >= 0.33
705d24e5
JR
23BuildRequires: libgnome-devel >= 2.14.0
24BuildRequires: libgnomeui-devel >= 2.14.0
b985b66f 25BuildRequires: libselinux-devel
026c4fa8 26BuildRequires: libtool
33c4f13c 27BuildRequires: opal-devel = 2.2.11
a8b8bb53 28BuildRequires: openldap-devel >= 2.4.6
3e8eb574 29BuildRequires: pkgconfig
33c4f13c 30BuildRequires: pwlib-devel = 1.10.10
026c4fa8 31BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.197
32BuildRequires: scrollkeeper
0a94754a 33Requires(post,postun): scrollkeeper
5ed564fd 34Requires(post,preun): GConf2 >= 2.14.0
fe2283c3 35Requires: dbus >= 0.60
5ed564fd
JR
36Requires: evolution-data-server >= 1.6.1
37Requires: libgnome >= 2.14.0
38Requires: libgnomeui >= 2.14.0
33c4f13c 39Requires: opal = 2.2.11
026c4fa8 40Requires: pwlib-sound
41Obsoletes: gnomemeeting
f1f343bb 42# sr@Latn vs. sr@latin
43Conflicts: glibc-misc < 6:2.7
026c4fa8 44BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
45
46%description
0a94754a 47Ekiga is a IP Telephony and Video Conferencing application which
026c4fa8 48complies to the SIP and H.323 protocols. It can connect to a variety
0a94754a 49of other SIP and H323 applications including specialized hardware.
026c4fa8 50Ekiga can work with or without a webcam, and is able to create pure
0a94754a 51audio communications or traditionnal audio+video communications. Ekiga
52was fomerly known as GnomeMeeting.
026c4fa8 53
6b7fb924 54%description -l pl.UTF-8
0a94754a 55Ekiga jest programem przeznaczonym do wideokonferencji oraz telefonii
6b7fb924
JR
56internetowej zgodnej z protokołami SIP oraz H.323. Może łączyć się z
57różnymi aplikacjami SIP lub H.323 włączając w to specjalizowane
58urządzenia. Program Ekiga może pracować z kamerą internetową,
59zestawiać same połączenia głosowe jak również tradycyjne z dźwiękiem i
60obrazem. Ekiga była poprzednio znana jako GnomeMeeting.
026c4fa8 61
62%prep
63%setup -q
012da6a3 64sed -i -e 's|Categories=GNOME;GTK;Network;Telephony;|Categories=GTK;GNOME;Network;InstantMessaging;|' ekiga.desktop.in.in
026c4fa8 65
66%build
67%{__gnome_doc_common}
68%{__libtoolize}
33c4f13c 69%{__intltoolize}
026c4fa8 70%{__aclocal}
71%{__autoconf}
72%{__autoheader}
73%{__automake}
74%configure \
0a33959c 75 --disable-schemas-install \
3c305ed8
RT
76 --enable-dbus \
77 --disable-scrollkeeper
026c4fa8 78%{__make}
79
80%install
81rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
82
83%{__make} install \
84 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
85
f1f343bb 86[ -d $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/locale/sr@latin ] || \
87 mv -f $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/locale/sr@{Latn,latin}
026c4fa8 88%find_lang %{name} --with-gnome
89
90%clean
91rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
92
93%post
94%gconf_schema_install ekiga.schemas
fe2283c3
JR
95%scrollkeeper_update_post
96%update_desktop_database_post
97
98%postun
99%scrollkeeper_update_postun
026c4fa8 100
101%preun
102%gconf_schema_uninstall ekiga.schemas
103
104%files -f %{name}.lang
105%defattr(644,root,root,755)
106%doc AUTHORS ChangeLog NEWS README TODO FAQ
107%attr(755,root,root) %{_bindir}/*
108%{_pixmapsdir}/*
109%{_desktopdir}/*.desktop
fe2283c3
JR
110%{_datadir}/dbus-1/services/*.service
111%{_omf_dest_dir}/%{name}
026c4fa8 112%{_datadir}/sounds/%{name}
113%{_sysconfdir}/gconf/schemas/*
114%{_libdir}/bonobo/servers/*
115%{_mandir}/*/*
This page took 0.139938 seconds and 4 git commands to generate.