- updated openldap BR/R to 2.4.6
[packages/ekiga.git] / ekiga.spec
CommitLineData
026c4fa8 1Summary: SIP and H.323 Videoconferencing
db385c02 2Summary(pl.UTF-8): Program do telekonferencji w standardzie SIP oraz H.323
026c4fa8 3Name: ekiga
33c4f13c 4Version: 2.0.11
5Release: 1
026c4fa8 6License: GPL
7Group: Applications/Communications
33c4f13c 8Source0: http://ftp.gnome.org/pub/gnome/sources/ekiga/2.0/%{name}-%{version}.tar.gz
9# Source0-md5: 684865225d77898e10e960f3a286b894
026c4fa8 10URL: http://www.ekiga.org/
705d24e5 11BuildRequires: GConf2-devel >= 2.14.0
026c4fa8 12BuildRequires: SDL-devel
13BuildRequires: autoconf
14BuildRequires: automake
3e8eb574
JB
15BuildRequires: avahi-devel >= 0.6
16BuildRequires: avahi-glib-devel >= 0.6
fe2283c3 17BuildRequires: dbus-glib-devel >= 0.60
705d24e5 18BuildRequires: evolution-data-server-devel >= 1.6.1
026c4fa8 19BuildRequires: gettext-devel
20BuildRequires: gnome-common >= 2.8.0
3e8eb574 21BuildRequires: gnome-doc-utils
026c4fa8 22BuildRequires: intltool >= 0.33
705d24e5
JR
23BuildRequires: libgnome-devel >= 2.14.0
24BuildRequires: libgnomeui-devel >= 2.14.0
b985b66f 25BuildRequires: libselinux-devel
026c4fa8 26BuildRequires: libtool
33c4f13c 27BuildRequires: opal-devel = 2.2.11
a8b8bb53 28BuildRequires: openldap-devel >= 2.4.6
3e8eb574 29BuildRequires: pkgconfig
33c4f13c 30BuildRequires: pwlib-devel = 1.10.10
026c4fa8 31BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.197
32BuildRequires: scrollkeeper
0a94754a 33Requires(post,postun): scrollkeeper
5ed564fd 34Requires(post,preun): GConf2 >= 2.14.0
fe2283c3 35Requires: dbus >= 0.60
5ed564fd
JR
36Requires: evolution-data-server >= 1.6.1
37Requires: libgnome >= 2.14.0
38Requires: libgnomeui >= 2.14.0
33c4f13c 39Requires: opal = 2.2.11
026c4fa8 40Requires: pwlib-sound
41Obsoletes: gnomemeeting
42BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
43
44%description
0a94754a 45Ekiga is a IP Telephony and Video Conferencing application which
026c4fa8 46complies to the SIP and H.323 protocols. It can connect to a variety
0a94754a 47of other SIP and H323 applications including specialized hardware.
026c4fa8 48Ekiga can work with or without a webcam, and is able to create pure
0a94754a 49audio communications or traditionnal audio+video communications. Ekiga
50was fomerly known as GnomeMeeting.
026c4fa8 51
6b7fb924 52%description -l pl.UTF-8
0a94754a 53Ekiga jest programem przeznaczonym do wideokonferencji oraz telefonii
6b7fb924
JR
54internetowej zgodnej z protokołami SIP oraz H.323. Może łączyć się z
55różnymi aplikacjami SIP lub H.323 włączając w to specjalizowane
56urządzenia. Program Ekiga może pracować z kamerą internetową,
57zestawiać same połączenia głosowe jak również tradycyjne z dźwiękiem i
58obrazem. Ekiga była poprzednio znana jako GnomeMeeting.
026c4fa8 59
60%prep
61%setup -q
012da6a3 62sed -i -e 's|Categories=GNOME;GTK;Network;Telephony;|Categories=GTK;GNOME;Network;InstantMessaging;|' ekiga.desktop.in.in
026c4fa8 63
64%build
65%{__gnome_doc_common}
66%{__libtoolize}
33c4f13c 67%{__intltoolize}
026c4fa8 68%{__aclocal}
69%{__autoconf}
70%{__autoheader}
71%{__automake}
72%configure \
0a33959c 73 --disable-schemas-install \
3c305ed8
RT
74 --enable-dbus \
75 --disable-scrollkeeper
026c4fa8 76%{__make}
77
78%install
79rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
80
81%{__make} install \
82 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
83
026c4fa8 84%find_lang %{name} --with-gnome
85
86%clean
87rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
88
89%post
90%gconf_schema_install ekiga.schemas
fe2283c3
JR
91%scrollkeeper_update_post
92%update_desktop_database_post
93
94%postun
95%scrollkeeper_update_postun
026c4fa8 96
97%preun
98%gconf_schema_uninstall ekiga.schemas
99
100%files -f %{name}.lang
101%defattr(644,root,root,755)
102%doc AUTHORS ChangeLog NEWS README TODO FAQ
103%attr(755,root,root) %{_bindir}/*
104%{_pixmapsdir}/*
105%{_desktopdir}/*.desktop
fe2283c3
JR
106%{_datadir}/dbus-1/services/*.service
107%{_omf_dest_dir}/%{name}
026c4fa8 108%{_datadir}/sounds/%{name}
109%{_sysconfdir}/gconf/schemas/*
110%{_libdir}/bonobo/servers/*
111%{_mandir}/*/*
This page took 0.157601 seconds and 4 git commands to generate.