- reorganize files in prep for easier install
[packages/xorg-driver-video-nvidia.git] / xorg-driver-video-nvidia.spec
1 # TODO
2 # - should -libs Require main package?
3 # - solve this (shouldn't there be some obsoletes?):
4 #   error: xorg-driver-video-nvidia-169.12-3.i686 (cnfl Mesa-libGL) conflicts with installed Mesa-libGL-7.0.3-2.i686
5 #   error: xorg-driver-video-nvidia-169.12-3.i686 (cnfl Mesa-libGL) conflicts with installed Mesa-libGL-7.0.3-2.i686
6 #
7 # Conditional build:
8 %bcond_without  dist_kernel     # without distribution kernel
9 %bcond_without  kernel          # without kernel packages
10 %bcond_without  userspace       # don't build userspace programs
11 %bcond_with     force_userspace # force userspace build (useful if alt_kernel is set)
12 %bcond_with     multigl         # package libGL and libglx.so in a way allowing concurrent install with nvidia/fglrx drivers
13 %bcond_with     verbose         # verbose build (V=1)
14
15 %if "%{_alt_kernel}" != "%{nil}"
16 %undefine       with_userspace
17 %endif
18 %if %{with force_userspace}
19 %define         with_userspace 1
20 %endif
21 %if %{without userspace}
22 # nothing to be placed to debuginfo package
23 %define         _enable_debug_packages  0
24 %endif
25
26 %define         pname           xorg-driver-video-nvidia
27 %define         rel             2
28
29 Summary:        Linux Drivers for nVidia GeForce/Quadro Chips
30 Summary(hu.UTF-8):      Linux meghajtók nVidia GeForce/Quadro chipekhez
31 Summary(pl.UTF-8):      Sterowniki do kart graficznych nVidia GeForce/Quadro
32 Name:           %{pname}
33 Version:        190.53
34 Release:        %{rel}%{?with_multigl:.mgl}
35 Epoch:          1
36 License:        nVidia Binary
37 Group:          X11
38 Source0:        http://download.nvidia.com/XFree86/Linux-x86/%{version}/NVIDIA-Linux-x86-%{version}-pkg0.run
39 # Source0-md5:  2e80419f6f9ac16beecd839874d0c5ab
40 Source1:        http://download.nvidia.com/XFree86/Linux-x86_64/%{version}/NVIDIA-Linux-x86_64-%{version}-pkg0.run
41 # Source1-md5:  3d3e956366f9df0e4c64d2e0299d1029
42 Source2:        %{pname}-xinitrc.sh
43 Source3:        gl.pc.in
44 Patch0:         X11-driver-nvidia-GL.patch
45 Patch1:         X11-driver-nvidia-desktop.patch
46 URL:            http://www.nvidia.com/object/unix.html
47 %if %{with kernel}
48 %{?with_dist_kernel:BuildRequires:      kernel%{_alt_kernel}-module-build >= 3:2.6.20.2}
49 %endif
50 BuildRequires:  %{kgcc_package}
51 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.379
52 BuildRequires:  sed >= 4.0
53 BuildConflicts: XFree86-nvidia
54 Requires:       %{pname}-libs = %{epoch}:%{version}-%{rel}
55 Requires:       xorg-xserver-server
56 Requires:       xorg-xserver-server(videodrv-abi) <= 6.0
57 Requires:       xorg-xserver-server(videodrv-abi) >= 2.0
58 Provides:       xorg-xserver-module(glx)
59 Obsoletes:      XFree86-driver-nvidia
60 Obsoletes:      XFree86-nvidia
61 Conflicts:      XFree86-OpenGL-devel <= 4.2.0-3
62 ExclusiveArch:  %{ix86} %{x8664}
63 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
64
65 %define         _noautoreqdep   libGL.so.1 libGLcore.so.1
66
67 %description
68 This driver set adds improved 2D functionality to the Xorg X server as
69 well as high performance OpenGL acceleration, AGP support, support for
70 most flat panels, and 2D multiple monitor support. Supported hardware:
71 modern NVIDIA GeForce (from GeForce2 MX) and Quadro (Quadro4 and up)
72 based graphics accelerators.
73
74 The older graphics chips are unsupported:
75 - NV1 and RIVA 128/128ZX chips are supported in the base Xorg install
76   (nv driver)
77 - TNT/TNT2/GeForce 256/GeForce2 Ultra/Quadro2 are suported by -legacy
78   drivers.
79
80 %description -l hu.UTF-8
81 Ez a meghajtó kibővíti az Xorg X szerver 2D működését OpenGL
82 gyorsítással, AGP támogatással és támogatja a több monitort.
83 Támogatott hardverek: modern NVIDIA GeForce (GeForce2 MX-től) és
84 Quadro (Quadro4 és újabbak) alapú grafikai gyorsítók.
85
86 A régekbbi grafikus chipek nem támogatottak:
87 - NV1 és RIVA 128/128ZX chipek az alap Xorg telepítéssel (nv meghajtó)
88 - TNT/TNT2/GeForce 256/GeForce2 Ultra/Quadro2 a -legacy driverekkel
89   támogatottak.
90
91 %description -l pl.UTF-8
92 Usprawnione sterowniki dla kart graficznych nVidia do serwera Xorg,
93 dające wysokowydajną akcelerację OpenGL, obsługę AGP i wielu monitorów
94 2D. Obsługują w miarę nowe karty NVIDIA GeForce (od wersji GeForce2
95 MX) oraz Quadro (od wersji Quadro4).
96
97 Starsze układy graficzne nie są obsługiwane przez ten pakiet:
98 - NV1 i RIVA 128/128ZX są obsługiwane przez sterownik nv z Xorg
99 - TNT/TNT2/GeForce 256/GeForce 2 Ultra/Quadro 2 są obsługiwane przez
100   sterowniki -legacy
101
102 %package libs
103 Summary:        OpenGL (GL and GLX) Nvidia libraries
104 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteki OpenGL (GL i GLX) Nvidia
105 Group:          X11/Development/Libraries
106 Requires(post,postun):  /sbin/ldconfig
107 Requires:       libvdpau >= 0.3
108 Provides:       OpenGL = 2.1
109 Provides:       OpenGL-GLX = 1.4
110 %if %{without multigl}
111 Obsoletes:      Mesa
112 %endif
113 Obsoletes:      X11-OpenGL-core < 1:7.0.0
114 Obsoletes:      X11-OpenGL-libGL < 1:7.0.0
115 Obsoletes:      XFree86-OpenGL-core < 1:7.0.0
116 Obsoletes:      XFree86-OpenGL-libGL < 1:7.0.0
117 %if %{without multigl}
118 Conflicts:      Mesa-libGL
119 %endif
120
121 %description libs
122 NVIDIA OpenGL (GL and GLX only) implementation libraries.
123
124 %description libs -l pl.UTF-8
125 Implementacja OpenGL (tylko GL i GLX) firmy NVIDIA.
126
127 %package devel
128 Summary:        OpenGL (GL and GLX) header files
129 Summary(hu.UTF-8):      OpenGL (GL és GLX) fejléc fájlok
130 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe OpenGL (GL i GLX)
131 Group:          X11/Development/Libraries
132 Requires:       %{pname}-libs = %{epoch}:%{version}-%{rel}
133 Provides:       OpenGL-GLX-devel = 1.4
134 Provides:       OpenGL-devel = 2.1
135 Obsoletes:      X11-OpenGL-devel-base
136 Obsoletes:      XFree86-OpenGL-devel-base
137 Obsoletes:      XFree86-driver-nvidia-devel
138 Conflicts:      XFree86-OpenGL-devel < 4.3.99.902-0.3
139
140 %description devel
141 OpenGL header files (GL and GLX only) for NVIDIA OpenGL
142 implementation.
143
144 %description devel -l hu.UTF-8
145 OpenGL fejléc fájlok (csak GL és GLX) NVIDIA OpenGL implementációhoz.
146
147 %description devel -l pl.UTF-8
148 Pliki nagłówkowe OpenGL (tylko GL i GLX) dla implementacji OpenGL
149 firmy NVIDIA.
150
151 %package static
152 Summary:        Static XvMCNVIDIA library
153 Summary(hu.UTF-8):      Statikus XwMCNVIDIA könyvtár
154 Summary(pl.UTF-8):      Statyczna biblioteka XvMCNVIDIA
155 Group:          X11/Development/Libraries
156 Requires:       %{pname}-devel = %{epoch}:%{version}-%{rel}
157
158 %description static
159 Static XvMCNVIDIA library.
160
161 %description static -l hu.UTF-8
162 Statikus XwMCNVIDIA könyvtár.
163
164 %description static -l pl.UTF-8
165 Statyczna biblioteka XvMCNVIDIA.
166
167 %package progs
168 Summary:        Tools for advanced control of nVidia graphic cards
169 Summary(hu.UTF-8):      Eszközök az nVidia grafikus kártyák beállításához
170 Summary(pl.UTF-8):      Narzędzia do zarządzania kartami graficznymi nVidia
171 Group:          Applications/System
172 Requires:       %{pname} = %{epoch}:%{version}-%{rel}
173 Suggests:       pkgconfig
174 Obsoletes:      XFree86-driver-nvidia-progs
175
176 %description progs
177 Tools for advanced control of nVidia graphic cards.
178
179 %description progs -l hu.UTF-8
180 Eszközök az nVidia grafikus kártyák beállításához.
181
182 %description progs -l pl.UTF-8
183 Narzędzia do zarządzania kartami graficznymi nVidia.
184
185 %package -n kernel%{_alt_kernel}-video-nvidia
186 Summary:        nVidia kernel module for nVidia Architecture support
187 Summary(de.UTF-8):      Das nVidia-Kern-Modul für die nVidia-Architektur-Unterstützung
188 Summary(hu.UTF-8):      nVidia Architektúra támogatás Linux kernelhez.
189 Summary(pl.UTF-8):      Moduł jądra dla obsługi kart graficznych nVidia
190 Release:        %{rel}@%{_kernel_ver_str}
191 Group:          Base/Kernel
192 Requires(post,postun):  /sbin/depmod
193 Requires:       dev >= 2.7.7-10
194 %{?with_dist_kernel:%requires_releq_kernel}
195 Requires:       %{pname} = %{epoch}:%{version}-%{rel}
196 Provides:       X11-driver-nvidia(kernel)
197 Obsoletes:      XFree86-nvidia-kernel
198
199 %description -n kernel%{_alt_kernel}-video-nvidia
200 nVidia Architecture support for Linux kernel.
201
202 %description -n kernel%{_alt_kernel}-video-nvidia -l de.UTF-8
203 Die nVidia-Architektur-Unterstützung für den Linux-Kern.
204
205 %description -n kernel%{_alt_kernel}-video-nvidia -l hu.UTF-8
206 nVidia Architektúra támogatás Linux kernelhez.
207
208 %description -n kernel%{_alt_kernel}-video-nvidia -l pl.UTF-8
209 Obsługa architektury nVidia dla jądra Linuksa. Pakiet wymagany przez
210 sterownik nVidii dla Xorg/XFree86.
211
212 %prep
213 cd %{_builddir}
214 rm -rf NVIDIA-Linux-x86*-%{version}-pkg*
215 %ifarch %{ix86}
216 /bin/sh %{SOURCE0} --extract-only
217 %setup -qDT -n NVIDIA-Linux-x86-%{version}-pkg0
218 %else
219 /bin/sh %{SOURCE1} --extract-only
220 %setup -qDT -n NVIDIA-Linux-x86_64-%{version}-pkg0
221 %endif
222 %patch0 -p1
223 %patch1 -p1
224 echo 'EXTRA_CFLAGS += -Wno-pointer-arith -Wno-sign-compare -Wno-unused' >> usr/src/nv/Makefile.kbuild
225
226 mv usr/share/doc .
227 mv usr/bin .
228 mv usr/share/man/man1 man
229 mv usr/share/applications xdg
230 mv usr/share/pixmaps/* xdg
231 mv usr/src/nv src
232 mv usr/lib/tls lib
233 mv usr/lib/* lib
234 mv usr/X11R6/lib/modules lib/xorg
235 mv usr/X11R6/lib/* lib
236 mv usr/include .
237
238 %build
239 %if %{with kernel}
240 cd src
241 ln -sf Makefile.kbuild Makefile
242 cat >> Makefile <<'EOF'
243
244 $(obj)/nv-kernel.o: $(src)/nv-kernel.o.bin
245         cp $< $@
246 EOF
247 mv nv-kernel.o{,.bin}
248 %build_kernel_modules -m nvidia
249 %endif
250
251 %install
252 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
253
254 %if %{with userspace}
255 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/xorg/modules/{drivers,extensions} \
256         $RPM_BUILD_ROOT{%{_includedir}/{GL,cuda},%{_libdir}/vdpau,%{_bindir},%{_mandir}/man1} \
257         $RPM_BUILD_ROOT{%{_desktopdir},%{_pixmapsdir},/etc/X11/xinit/xinitrc.d}
258 %if %{with multigl}
259 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_libdir}/nvidia,%{_sysconfdir}/ld.so.conf.d}
260 %endif
261
262 install -p bin/nvidia-{settings,xconfig,bug-report.sh} $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
263 cp -a man/nvidia-{settings,xconfig}.* $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1
264 cp -a xdg/nvidia-settings.desktop $RPM_BUILD_ROOT%{_desktopdir}
265 cp -a xdg/nvidia-settings.png $RPM_BUILD_ROOT%{_pixmapsdir}
266 install -p %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT/etc/X11/xinit/xinitrc.d/nvidia-settings.sh
267
268 for f in \
269         lib/libnvidia-tls.so.%{version}         \
270         lib/libnvidia-cfg.so.%{version}         \
271         lib/libGL{,core}.so.%{version}          \
272         lib/libcuda.so.%{version}                       \
273         lib/libXvMCNVIDIA.so.%{version} \
274 ; do
275 %if %{without multigl}
276         install -p $f $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}
277 %else
278         install -p $f $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/nvidia
279 %endif
280 done
281
282 cp -a lib/libXvMCNVIDIA.a $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}
283 install -p lib/vdpau/libvdpau_nvidia.so.%{version} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/vdpau
284
285 install -p lib/xorg/extensions/libglx.so.%{version} \
286         $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/xorg/modules/extensions
287 install -p lib/xorg/drivers/nvidia_drv.so \
288         $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/xorg/modules/drivers/nvidia_drv.so.%{version}
289 install -p lib/xorg/libnvidia-wfb.so.%{version} \
290         $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/xorg/modules
291
292 cp -a include/GL/*.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/GL
293 cp -a include/cuda/*.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/cuda
294
295 ln -sf libglx.so.%{version} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/xorg/modules/extensions/libglx.so
296 ln -sf nvidia_drv.so.%{version} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/xorg/modules/drivers/nvidia_drv.so
297 ln -sf libvdpau_nvidia.so.%{version} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/vdpau/libvdpau_nvidia.so.1
298
299 %if %{with multigl}
300 echo %{_libdir}/nvidia >$RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/ld.so.conf.d/nvidia.conf
301
302 # OpenGL ABI for Linux compatibility
303 ln -sf libGL.so.%{version} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/nvidia/libGL.so.1
304 ln -sf nvidia/libGL.so.1 $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libGL.so
305
306 ln -sf nvidia/libXvMCNVIDIA.so.%{version} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libXvMCNVIDIA.so
307 ln -sf libXvMCNVIDIA.so.%{version} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/nvidia/libXvMCNVIDIA_dynamic.so.1
308
309 ln -sf nvidia/libcuda.so.%{version} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libcuda.so
310 %else
311 # OpenGL ABI for Linux compatibility
312 ln -sf libGL.so.%{version} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libGL.so.1
313 ln -sf libGL.so.1 $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libGL.so
314
315 ln -sf libXvMCNVIDIA.so.%{version} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libXvMCNVIDIA.so
316 ln -sf libXvMCNVIDIA.so.%{version} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libXvMCNVIDIA_dynamic.so.1
317
318 ln -sf libcuda.so.%{version} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libcuda.so
319 %endif
320 %endif
321
322 %if %{with kernel}
323 %install_kernel_modules -m src/nvidia -d misc
324 %endif
325
326 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_pkgconfigdir}
327 sed -e 's|@@prefix@@|%{_prefix}|g;s|@@libdir@@|%{_libdir}|g;s|@@includedir@@|%{_includedir}|g;s|@@version@@|%{version}|g' < %{SOURCE3} \
328         > $RPM_BUILD_ROOT%{_pkgconfigdir}/gl.pc
329
330 %clean
331 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
332
333 %post
334 cat << 'EOF'
335 NOTE: You must also install kernel module for this driver to work
336   kernel-video-nvidia-%{version}
337   kernel-desktop-video-nvidia-%{version}
338   kernel-laptop-video-nvidia-%{version}
339   kernel-vanilla-video-nvidia-%{version}
340
341 Depending on which kernel brand you use.
342
343 EOF
344 %if %{with multigl}
345 if [ ! -e %{_libdir}/xorg/modules/extensions/libglx.so ]; then
346         ln -sf libglx.so.%{version} %{_libdir}/xorg/modules/extensions/libglx.so
347 fi
348 %else
349 /sbin/ldconfig -N %{_libdir}/xorg/modules/extensions
350 # until versioned SONAME is built for nvidia_drv.so, update symlink manually
351 ln -sf nvidia_drv.so.%{version} %{_libdir}/xorg/modules/drivers/nvidia_drv.so
352 %endif
353
354 %post   libs
355 /sbin/ldconfig
356 /sbin/ldconfig -N %{_libdir}/vdpau
357
358 %postun libs
359 /sbin/ldconfig
360 /sbin/ldconfig -N %{_libdir}/vdpau
361
362 %post   -n kernel%{_alt_kernel}-video-nvidia
363 %depmod %{_kernel_ver}
364
365 %postun -n kernel%{_alt_kernel}-video-nvidia
366 %depmod %{_kernel_ver}
367
368 %if %{with userspace}
369 %files
370 %defattr(644,root,root,755)
371 %doc LICENSE
372 %doc doc/{README.txt,NVIDIA_Changelog,XF86Config.sample}
373 %attr(755,root,root) %{_libdir}/xorg/modules/libnvidia-wfb.so.*.*
374 %attr(755,root,root) %{_libdir}/xorg/modules/extensions/libglx.so.*
375 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/xorg/modules/extensions/libglx.so
376 %attr(755,root,root) %{_libdir}/xorg/modules/drivers/nvidia_drv.so.*.*
377 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/xorg/modules/drivers/nvidia_drv.so
378
379 %files libs
380 %defattr(644,root,root,755)
381 %if %{with multigl}
382 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/ld.so.conf.d/nvidia.conf
383 %dir %{_libdir}/nvidia
384 %attr(755,root,root) %{_libdir}/nvidia/libGL.so.*.*
385 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/nvidia/libGL.so.1
386 %attr(755,root,root) %{_libdir}/nvidia/libGLcore.so.*.*
387 %attr(755,root,root) %{_libdir}/nvidia/libXvMCNVIDIA.so.*.*
388 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/nvidia/libXvMCNVIDIA_dynamic.so.1
389 %attr(755,root,root) %{_libdir}/nvidia/libcuda.so.*.*
390 %attr(755,root,root) %{_libdir}/nvidia/libnvidia-cfg.so.*.*
391 %attr(755,root,root) %{_libdir}/nvidia/libnvidia-tls.so.*.*
392 %else
393 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libGL.so.*.*
394 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libGL.so.1
395 # symlink for binary apps which fail to conform Linux OpenGL ABI
396 # (and dlopen libGL.so instead of libGL.so.1)
397 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libGL.so
398 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libGLcore.so.*.*
399 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libXvMCNVIDIA.so.*.*
400 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libXvMCNVIDIA_dynamic.so.1
401 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libcuda.so.*.*
402 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libnvidia-cfg.so.*.*
403 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libnvidia-tls.so.*.*
404 %endif
405 %attr(755,root,root) %{_libdir}/vdpau/libvdpau_nvidia.so.*.*
406 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/vdpau/libvdpau_nvidia.so.1
407
408 %files devel
409 %defattr(644,root,root,755)
410 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libXvMCNVIDIA.so
411 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libcuda.so
412 %dir %{_includedir}/GL
413 %{_includedir}/GL/gl.h
414 %{_includedir}/GL/glext.h
415 %{_includedir}/GL/glx.h
416 %{_includedir}/GL/glxext.h
417 %{_includedir}/cuda
418 %if %{with multigl}
419 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libGL.so
420 %endif
421 %{_pkgconfigdir}/gl.pc
422
423 %files static
424 %defattr(644,root,root,755)
425 %{_libdir}/libXvMCNVIDIA.a
426
427 %files progs
428 %defattr(644,root,root,755)
429 %attr(755,root,root) %{_bindir}/nvidia-settings
430 %attr(755,root,root) %{_bindir}/nvidia-xconfig
431 %attr(755,root,root) %{_bindir}/nvidia-bug-report.sh
432 %attr(755,root,root) /etc/X11/xinit/xinitrc.d/*.sh
433 %{_desktopdir}/nvidia-settings.desktop
434 %{_mandir}/man1/nvidia-*
435 %{_pixmapsdir}/nvidia-settings.png
436 %endif
437
438 %if %{with kernel}
439 %files -n kernel%{_alt_kernel}-video-nvidia
440 %defattr(644,root,root,755)
441 /lib/modules/%{_kernel_ver}/misc/*.ko*
442 %endif
This page took 0.104754 seconds and 3 git commands to generate.