- enhanced cryptopp patch to cover cryptopp 8; release 3
[packages/cdcat.git] / cdcat.spec
1 Summary:        Hyper's CdCatalog
2 Summary(hu.UTF-8):      Hyper CD Katalógusa
3 Summary(pl.UTF-8):      Katalog CDków Hypera
4 Name:           cdcat
5 Version:        2.3.1
6 Release:        3
7 Epoch:          1
8 License:        GPL v2
9 Group:          X11/Applications
10 Source0:        http://downloads.sourceforge.net/cdcat/%{name}-%{version}.tar.bz2
11 # Source0-md5:  b7b4ea3e213620c1126c64125b93e63a
12 Source1:        %{name}.desktop
13 Patch0:         cryptopp.patch
14 URL:            http://cdcat.sourceforge.net/
15 BuildRequires:  Qt3Support-devel >= 4
16 BuildRequires:  QtGui-devel >= 4
17 BuildRequires:  QtXml-devel >= 4
18 BuildRequires:  expat-devel >= 1.95.2
19 BuildRequires:  cryptopp-devel
20 BuildRequires:  libmediainfo-devel
21 BuildRequires:  libtar-devel
22 BuildRequires:  lib7zip-devel >= 1.6.5-2
23 BuildRequires:  pcre-devel >= 1.1.4
24 BuildRequires:  qt4-build >= 4
25 BuildRequires:  qt4-linguist >= 4
26 BuildRequires:  qt4-qmake >= 4
27 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
28
29 %description
30 The cdcat is a graphical (Qt based) multiplatform (Linux/Windows)
31 catalog program which scans your directories/drives you want and
32 memorizes the filesystem (including the tags of MP3s) and stores it in
33 a small file. The database is stored in a gzipped XML format, so you
34 can hack it, or use it if necessary :-)
35
36 %description -l hu.UTF-8
37 A cdcat egy grafikus (QT alapú) többplatformos (Linux/Windows/MacOS)
38 katalógus program, mely beolvassa a megadott könyvtárakat és
39 fájlszerkezeteket, és egy kis fájlban eltárolja, így késõbb könnyedén
40 visszakereshetők a tárolt programok, zenék, filmek, stb. Az mp3-akhoz
41 tartozó tag-ek is megjegyzésre kerülnek. Az adatbázis egy gzippelt XML
42 formátumban tárolódik, így hordozható és könnyen hack-elhetõ, ha kell.
43
44 %description -l pl.UTF-8
45 Cdcat jest graficznym (opartym o Qt) wieloplatformowym (Linux/Windows)
46 programem katalogującym, który skanuje wybrane katalogi/urządzenia,
47 zapamiętuje system plików (wraz ze znacznikami MP3) i zapisuje to w
48 małym pliku. Baza danych jest w gzipowanym pliku XML, więc można ją
49 zmieniać, albo używać w miarę potrzeby.
50
51 %prep
52 %setup -q -n %{name}-%{version}
53 %patch0 -p1
54 %{__sed} -i "s,lrelease,lrelease-qt4,g ;\
55         s,/usr/local,/usr,g ;\
56         s,\(distfiles.path =\).*,\1 %{_docdir}/%{name}-%{version}," \
57         src/cdcat.pro
58 %{__sed} -i "s@\.\./COPYING@../README_IMPORT ../README_IMPORT.DE ../README_IMPORT.HU@" src/cdcat.pro
59
60 %build
61 cd src
62 export QTDIR=%{_prefix}
63 qmake-qt4 \
64         QMAKE_CXX="%{__cxx}" \
65         QMAKE_LINK="%{__cxx}" \
66         QMAKE_CXXFLAGS_RELEASE="%{rpmcflags}" \
67         cdcat.pro
68
69 %{__make}
70
71 cd lang
72 lrelease-qt4 *.ts
73
74 %install
75 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
76 cd src
77 %{__make} install INSTALL_ROOT=$RPM_BUILD_ROOT
78
79 install -D ../cdcat.png $RPM_BUILD_ROOT%{_pixmapsdir}/cdcat.png
80 install -D %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_desktopdir}/cdcat.desktop
81 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/translations
82 install lang/*.qm $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/translations
83
84 %{__rm} -f $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-%{version}/COPYING
85
86 %clean
87 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
88
89 %files
90 %defattr(644,root,root,755)
91 %doc %{_docdir}/%{name}-%{version}
92 %attr(755,root,root) %{_bindir}/cdcat
93 %dir %{_datadir}/cdcat
94 %dir %{_datadir}/cdcat/translations
95 %lang(cs) %{_datadir}/cdcat/translations/cdcat_cz.qm
96 %lang(de) %{_datadir}/cdcat/translations/cdcat_de.qm
97 %lang(el) %{_datadir}/cdcat/translations/cdcat_el.qm
98 %lang(es) %{_datadir}/cdcat/translations/cdcat_es.qm
99 %lang(fr) %{_datadir}/cdcat/translations/cdcat_fr.qm
100 %lang(hu) %{_datadir}/cdcat/translations/cdcat_hu.qm
101 %lang(id) %{_datadir}/cdcat/translations/cdcat_id.qm
102 %lang(it) %{_datadir}/cdcat/translations/cdcat_it.qm
103 %lang(pl) %{_datadir}/cdcat/translations/cdcat_pl.qm
104 %lang(pt) %{_datadir}/cdcat/translations/cdcat_pt.qm
105 %lang(ru) %{_datadir}/cdcat/translations/cdcat_ru.qm
106 %lang(sk) %{_datadir}/cdcat/translations/cdcat_sk.qm
107 %lang(sr) %{_datadir}/cdcat/translations/cdcat_sr.qm
108 %{_desktopdir}/cdcat.desktop
109 %{_pixmapsdir}/cdcat.png
This page took 0.042718 seconds and 3 git commands to generate.