- dropped plugin-revelation. It is no longer support and was removed auto/th/awesome-3_3-5
authorpawelz <pawelz@pld-linux.org>
Sat, 13 Jun 2009 20:35:23 +0000 (20:35 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
  from awesome distribution. See awesome git commit:
  ca844244175bbed8e5f46c7aff62d7b53d057aaf (Wed Jan 28 12:09:01 2009 +0100)

Changed files:
    awesome.spec -> 1.60

awesome.spec

index 2dbd0ce4d5c1b4d9331b5459378710cdffae9abe..6fb979c8275ca1b43e74b4d9b260d6bd8559717b 100644 (file)
@@ -189,33 +189,6 @@ awesome3-ban.
 Biblioteka lua dla zarządcy okien awesome 3 implementująca
 powiadomienia w formie wyskakujących okienek.
 
-%package plugin-revelation
-Summary:       Plugin that allows to bring a view of all your open clients
-Summary(hu.UTF-8):     Revelation egy nézetet hoz létre az összes megnyitott kliensről
-Summary(pl.UTF-8):     Wtyczka do awesome 3 dająca widok wszystkich otwartych okien
-Group:         X11/Window Managers
-Requires:      %{name} = %{version}-%{release}
-
-%description plugin-revelation
-Revelation brings up a view of all your open clients; left-clicking a
-client pops to the first tag that client is visible on and
-raises/focuses the client. In addition, the Enter key pops to the
-currently focused client, and Escape aborts.
-
-%description plugin-revelation -l hu.UTF-8
-Revelation egy nézetet hoz létre az összes megnyitott kliensről; egy
-kliensre bal gombbal kattintva az első olyan cimkére ugorhatsz, ahol a
-kliens látható, és fókuszba hozza a klienst. Az Enter billentyűre a
-fókuszban levő kliensre ugrik, és az Escape billentyűvel megszakítható
-a művelet.
-
-%description plugin-revelation -l pl.UTF-8
-Revelation umożliwia podgląd wszystkich otwartych okien. Kliknięcie
-prawym przyciskiem myszy na okienko przełącza na pierwszy znacznik, na
-którym okno jest widoczne i przywołuje okno na pierwszy plan.
-Dodatkowo klawisz Enter przełącza fokus mięszy oknami a klawisz Esc
-przerywa podgląd okien.
-
 %package plugin-tabulous
 Summary:       Fabulous tabs for awesome window manager
 Summary(hu.UTF-8):     Tab-ok awesome-hoz
@@ -349,10 +322,6 @@ rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 %defattr(644,root,root,755)
 %{_datadir}/awesome/lib/naughty.lua
 
-# %files plugin-revelation
-# %defattr(644,root,root,755)
-# %{_datadir}/awesome/lib/revelation.lua
-
 %files plugin-tabulous
 %defattr(644,root,root,755)
 %{_datadir}/awesome/lib/tabulous.lua
This page took 0.051354 seconds and 4 git commands to generate.