]> git.pld-linux.org Git - packages/gstreamer-plugins-good.git/commitdiff
- converted to UTF-8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 01:06:42 +0000 (01:06 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    gstreamer-plugins-good.spec -> 1.19

gstreamer-plugins-good.spec

index ae684fe2164c82308318f2ed75c5dcdb6f20a8e8..c1f96cacb668dd375bb58500b5fafcfda61fdbba 100644 (file)
@@ -14,7 +14,7 @@
 %define                gstpb_req_ver   0.10.10.1
 #
 Summary:       Good GStreamer Streaming-media framework plugins
-Summary(pl):   Dobre wtyczki do ¶rodowiska obróbki strumieni GStreamer
+Summary(pl.UTF-8):   Dobre wtyczki do środowiska obróbki strumieni GStreamer
 Name:          gstreamer-plugins-good
 Version:       0.10.5
 Release:       1
@@ -92,17 +92,17 @@ about anything else media-related. Its plugin-based architecture means
 that new data types or processing capabilities can be added simply by
 installing new plugins.
 
-%description -l pl
-GStreamer to ¶rodowisko obróbki danych strumieniowych, bazuj±ce na
-grafie filtrów operuj±cych na danych medialnych. Aplikacje u¿ywaj±ce
-tej biblioteki mog± robiæ wszystko od przetwarzania d¼wiêku w czasie
-rzeczywistym, do odtwarzania filmów i czegokolwiek innego zwi±zego z
-mediami. Architektura bazuj±ca na wtyczkach pozwala na ³atwe dodawanie
-nowych typów danych lub mo¿liwo¶ci obróbki.
+%description -l pl.UTF-8
+GStreamer to środowisko obróbki danych strumieniowych, bazujące na
+grafie filtrów operujących na danych medialnych. Aplikacje używające
+tej biblioteki mogą robić wszystko od przetwarzania dźwięku w czasie
+rzeczywistym, do odtwarzania filmów i czegokolwiek innego związego z
+mediami. Architektura bazująca na wtyczkach pozwala na łatwe dodawanie
+nowych typów danych lub możliwości obróbki.
 
 %package -n gstreamer-GConf
 Summary:       GStreamer GConf schemas
-Summary(pl):   Schematy GConf GStreamera
+Summary(pl.UTF-8):   Schematy GConf GStreamera
 Group:         Libraries
 Requires(post,preun):  GConf2
 Requires:      gstreamer >= %{gst_req_ver}
@@ -112,9 +112,9 @@ Obsoletes:  gstreamer-GConf-devel
 Installation of GStreamer GConf schemas. These set usable defaults
 used by all GStreamer-enabled GNOME applications.
 
-%description -n gstreamer-GConf -l pl
-Schematy GConf dla GStreamera. Zestaw ten ustawia warto¶ci domy¶lne
-dla wszystkich aplikacji GNOME korzystaj±cych z GStreamera
+%description -n gstreamer-GConf -l pl.UTF-8
+Schematy GConf dla GStreamera. Zestaw ten ustawia wartości domyślne
+dla wszystkich aplikacji GNOME korzystających z GStreamera
 
 ##
 ## Plugins
@@ -122,7 +122,7 @@ dla wszystkich aplikacji GNOME korzystaj
 
 %package -n gstreamer-videosink-aa
 Summary:       GStreamer plugin for Ascii-art output
-Summary(pl):   Wtyczka wyj¶cia obrazu Ascii-art do GStreamera
+Summary(pl.UTF-8):   Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art do GStreamera
 Group:         Libraries
 Requires:      gstreamer >= %{gst_req_ver}
 Provides:      gstreamer-videosink = %{version}
@@ -131,12 +131,12 @@ Obsoletes:        gstreamer-aalib
 %description -n gstreamer-videosink-aa
 Plugin for viewing movies in Ascii-art using aalib library.
 
-%description -n gstreamer-videosink-aa -l pl
-Wtyczka wyj¶cia obrazu Ascii-art u¿ywaj±ca biblioteki aalib.
+%description -n gstreamer-videosink-aa -l pl.UTF-8
+Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art używająca biblioteki aalib.
 
 %package -n gstreamer-audio-effects-good
 Summary:       Good GStreamer audio effects plugins
-Summary(pl):   Dobre wtyczki efektów d¼wiêkowych do GStreamera
+Summary(pl.UTF-8):   Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera
 Group:         Libraries
 Requires:      gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
 Obsoletes:     gstreamer-audio-effects
@@ -144,12 +144,12 @@ Obsoletes:        gstreamer-audio-effects
 %description -n gstreamer-audio-effects-good
 Good GStreamer audio effects plugins.
 
-%description -n gstreamer-audio-effects-good -l pl
-Dobre wtyczki efektów d¼wiêkowych do GStreamera.
+%description -n gstreamer-audio-effects-good -l pl.UTF-8
+Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera.
 
 %package -n gstreamer-audio-formats
 Summary:       GStreamer audio format plugins
-Summary(pl):   Wtyczki formatów d¼wiêku
+Summary(pl.UTF-8):   Wtyczki formatów dźwięku
 Group:         Libraries
 #Requires:     gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
 # for locales in wavparse module
@@ -158,24 +158,24 @@ Requires: %{name} = %{version}-%{release}
 %description -n gstreamer-audio-formats
 Plugin for playback of WAV, au and mod audio files as well as MP3 type.
 
-%description -n gstreamer-audio-formats -l pl
-Wtyczka do odwarzania d¼wiêku w formacie au, WAV, mod oraz MP3.
+%description -n gstreamer-audio-formats -l pl.UTF-8
+Wtyczka do odwarzania dźwięku w formacie au, WAV, mod oraz MP3.
 
 %package -n gstreamer-cairo
 Summary:       GStreamer cairo plugin
-Summary(pl):   Wtyczka cairo do GStreamera
+Summary(pl.UTF-8):   Wtyczka cairo do GStreamera
 Group:         Libraries
 Requires:      gstreamer >= %{gst_req_ver}
 
 %description -n gstreamer-cairo
 GStreamer cairo plugin.
 
-%description -n gstreamer-cairo -l pl
+%description -n gstreamer-cairo -l pl.UTF-8
 Wtyczka cairo do GStreamera.
 
 %package -n gstreamer-cdio
 Summary:       GStreamer plugin for CD audio input using libcdio
-Summary(pl):   Wtyczka do GStreamera odtwarzaj±ca p³yty CD-Audio przy u¿yciu libcdio
+Summary(pl.UTF-8):   Wtyczka do GStreamera odtwarzająca płyty CD-Audio przy użyciu libcdio
 Group:         Libraries
 Requires:      gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
 Requires:      libcdio >= 0.71
@@ -183,25 +183,25 @@ Requires: libcdio >= 0.71
 %description -n gstreamer-cdio
 Plugin for playing audio tracks using libcdio under GStreamer.
 
-%description -n gstreamer-cdio -l pl
-Wtyczka do odtwarzania ¶cie¿ek d¼wiêkowych pod GStreamerem za pomoc±
+%description -n gstreamer-cdio -l pl.UTF-8
+Wtyczka do odtwarzania ścieżek dźwiękowych pod GStreamerem za pomocą
 libcdio.
 
 %package -n gstreamer-dv
 Summary:       GStreamer dv plugin
-Summary(pl):   Wtyczka dv do GStreamera
+Summary(pl.UTF-8):   Wtyczka dv do GStreamera
 Group:         Libraries
 Requires:      gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
 
 %description -n gstreamer-dv
 Plugin for digital video support.
 
-%description -n gstreamer-dv -l pl
-Wtyczka do GStreamera obs³uguj±ca cyfrowy obraz.
+%description -n gstreamer-dv -l pl.UTF-8
+Wtyczka do GStreamera obsługująca cyfrowy obraz.
 
 %package -n gstreamer-audiosink-esd
 Summary:       GStreamer plugin for ESD sound output
-Summary(pl):   Wtyczka wyj¶cia d¼wiêku ESD do GStreamera
+Summary(pl.UTF-8):   Wtyczka wyjścia dźwięku ESD do GStreamera
 Group:         Libraries
 Requires:      gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
 Provides:      gstreamer-audiosink = %{version}
@@ -210,63 +210,63 @@ Obsoletes:        gstreamer-esound
 %description -n gstreamer-audiosink-esd
 Output plugin for GStreamer for use with the esound package.
 
-%description -n gstreamer-audiosink-esd -l pl
-Wtyczka wyj¶cia d¼wiêku ESD (esound) dla GStreamera.
+%description -n gstreamer-audiosink-esd -l pl.UTF-8
+Wtyczka wyjścia dźwięku ESD (esound) dla GStreamera.
 
 %package -n gstreamer-flac
 Summary:       GStreamer plugin for FLAC lossless audio format
-Summary(pl):   Wtyczka do GStreamera obs³uguj±ca bezstratny format d¼wiêku FLAC
+Summary(pl.UTF-8):   Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku FLAC
 Group:         Libraries
 Requires:      gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
 
 %description -n gstreamer-flac
 Plugin for the free FLAC lossless audio format.
 
-%description -n gstreamer-flac -l pl
-Wtyczka obs³uguj±ca wolnodostêpny, bezstratny format d¼wiêku FLAC.
+%description -n gstreamer-flac -l pl.UTF-8
+Wtyczka obsługująca wolnodostępny, bezstratny format dźwięku FLAC.
 
 %package -n gstreamer-gdkpixbuf
 Summary:       GStreamer images input plugin
-Summary(pl):   Wtyczka do GStreamera wczytuj±ca obrazki
+Summary(pl.UTF-8):   Wtyczka do GStreamera wczytująca obrazki
 Group:         Libraries
 Requires:      gstreamer >= %{gst_req_ver}
 
 %description -n gstreamer-gdkpixbuf
 This GStreamer plugin load images via gdkpixbuf library.
 
-%description -n gstreamer-gdkpixbuf -l pl
-Ta wtyczka GStreamera wczytuje obrazki za porednictwem biblioteki
+%description -n gstreamer-gdkpixbuf -l pl.UTF-8
+Ta wtyczka GStreamera wczytuje obrazki za pośrednictwem biblioteki
 gdkpixbuf.
 
 %package -n gstreamer-hal
 Summary:       GStreamer plugin to wrap the GStreamer/HAL audio input/output devices
-Summary(pl):   Wtyczka GStreamera spinaj±ca urz±dzenia wej¶cia/wyj¶cia d¼wiêku z HAL-em
+Summary(pl.UTF-8):   Wtyczka GStreamera spinająca urządzenia wejścia/wyjścia dźwięku z HAL-em
 Group:         Libraries
 Requires:      gstreamer >= %{gst_req_ver}
 
 %description -n gstreamer-hal
 GStreamer plugin to wrap the GStreamer/HAL audio input/output devices.
 
-%description -n gstreamer-hal -l pl
-Wtyczka GStreamera spinaj±ca urz±dzenia wej¶cia/wyj¶cia d¼wiêku miêdzy
+%description -n gstreamer-hal -l pl.UTF-8
+Wtyczka GStreamera spinająca urządzenia wejścia/wyjścia dźwięku między
 GStreamerem a HAL-em.
 
 %package -n gstreamer-ladspa
 Summary:       GStreamer wrapper for LADSPA plugins
-Summary(pl):   Wrapper do wtyczek LADSPA dla GStreamera
+Summary(pl.UTF-8):   Wrapper do wtyczek LADSPA dla GStreamera
 Group:         Libraries
 Requires:      gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
 
 %description -n gstreamer-ladspa
 Plugin which wraps LADSPA plugins for use by GStreamer applications.
 
-%description -n gstreamer-ladspa -l pl
-Wtyczka pozwalaj±ca na u¿ywanie wtyczek LADSPA przez aplikacje
+%description -n gstreamer-ladspa -l pl.UTF-8
+Wtyczka pozwalająca na używanie wtyczek LADSPA przez aplikacje
 GStreamera.
 
 %package -n gstreamer-videosink-libcaca
 Summary:       GStreamer plugin for libcaca Ascii-art output
-Summary(pl):   Wtyczka libcaca do GStreamera
+Summary(pl.UTF-8):   Wtyczka libcaca do GStreamera
 Group:         Libraries
 Requires:      gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
 Provides:      gstreamer-videosink = %{version}
@@ -274,12 +274,12 @@ Provides: gstreamer-videosink = %{version}
 %description -n gstreamer-videosink-libcaca
 GStreamer plug-in for libcaca Ascii-art output.
 
-%description -n gstreamer-videosink-libcaca -l pl
+%description -n gstreamer-videosink-libcaca -l pl.UTF-8
 Wtyczka libcaca do GStreamera.
 
 %package -n gstreamer-libpng
 Summary:       GStreamer plugin to encode png images
-Summary(pl):   Wtyczka GStreamera koduj±ca pliki png
+Summary(pl.UTF-8):   Wtyczka GStreamera kodująca pliki png
 Group:         Libraries
 #Requires:     gstreamer >= %{gst_req_ver}
 # for locales
@@ -289,12 +289,12 @@ Requires: libpng >= 1.2.0
 %description -n gstreamer-libpng
 Plugin for encoding png images.
 
-%description -n gstreamer-libpng -l pl
-Wtyczka koduj±ca pliki png.
+%description -n gstreamer-libpng -l pl.UTF-8
+Wtyczka kodująca pliki png.
 
 %package -n gstreamer-audiosink-oss
 Summary:       GStreamer plugins for input and output using OSS
-Summary(pl):   Wtyczki wej¶cia i wyj¶cia d¼wiêku OSS do GStreamera
+Summary(pl.UTF-8):   Wtyczki wejścia i wyjścia dźwięku OSS do GStreamera
 Group:         Libraries
 #Requires:     gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
 # for locales
@@ -306,38 +306,38 @@ Obsoletes:        gstreamer-oss
 Plugins for output and input to the OpenSoundSystem audio drivers
 found in the Linux kernels or commercially available from OpenSound.
 
-%description -n gstreamer-audiosink-oss -l pl
-Wtyczki wyj¶cia i wej¶cia d¼wiêku u¿ywaj±ce sterowników
-OpenSoundSystem obecnych w j±drach Linuksa lub dostêpnych komercyjnie
+%description -n gstreamer-audiosink-oss -l pl.UTF-8
+Wtyczki wyjścia i wejścia dźwięku używające sterowników
+OpenSoundSystem obecnych w jądrach Linuksa lub dostępnych komercyjnie
 od OpenSound.
 
 %package -n gstreamer-raw1394
 Summary:       GStreamer raw1394 Firewire plugin
-Summary(pl):   Wtyczka FireWire dla GStreamera
+Summary(pl.UTF-8):   Wtyczka FireWire dla GStreamera
 Group:         Libraries
 Requires:      gstreamer >= %{gst_req_ver}
 
 %description -n gstreamer-raw1394
 Plugin for digital video support using raw1394.
 
-%description -n gstreamer-raw1394 -l pl
-Wtyczka daj±ca dostêp do cyfrowego obrazu przy u¿yciu raw1394.
+%description -n gstreamer-raw1394 -l pl.UTF-8
+Wtyczka dająca dostęp do cyfrowego obrazu przy użyciu raw1394.
 
 %package -n gstreamer-shout2
 Summary:       GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers
-Summary(pl):   Wtyczka do GStreamera umo¿liwiaj±ca komunikacjê z serwerami Shoutcast
+Summary(pl.UTF-8):   Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast
 Group:         Libraries
 Requires:      gstreamer >= %{gst_req_ver}
 
 %description -n gstreamer-shout2
 GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers.
 
-%description -n gstreamer-shout2 -l pl
-Wtyczka do GStreamera umo¿liwiaj±ca komunikacjê z serwerami Shoutcast.
+%description -n gstreamer-shout2 -l pl.UTF-8
+Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast.
 
 %package -n gstreamer-speex
 Summary:       GStreamer speex codec decoder/encoder plugin
-Summary(pl):   Wtyczka do GStreamera obs³uguj±ca kodek Speex
+Summary(pl.UTF-8):   Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex
 Group:         Libraries
 #Requires:     gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
 Requires:      speex >= 1:1.1.6
@@ -345,24 +345,24 @@ Requires: speex >= 1:1.1.6
 %description -n gstreamer-speex
 GStreamer speex codec decoder/encoder plugin.
 
-%description -n gstreamer-speex -l pl
-Wtyczka do GStreamera obs³uguj±ca kodek Speex.
+%description -n gstreamer-speex -l pl.UTF-8
+Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex.
 
 %package -n gstreamer-taglib
 Summary:       GStreamer tag writing plugin based on taglib
-Summary(pl):   Wtyczka GStreamera zapisuj±ca znaczniki oparta na bibliotece taglib
+Summary(pl.UTF-8):   Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib
 Group:         Libraries
 Requires:      gstreamer >= %{gst_req_ver}
 
 %description -n gstreamer-taglib
 GStreamer tag writing plugin based on taglib.
 
-%description -n gstreamer-taglib -l pl
-Wtyczka GStreamera zapisuj±ca znaczniki oparta na bibliotece taglib.
+%description -n gstreamer-taglib -l pl.UTF-8
+Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib.
 
 %package -n gstreamer-video-effects
 Summary:       GStreamer video effects plugins
-Summary(pl):   Wtyczki efektów wideo do GStreamera
+Summary(pl.UTF-8):   Wtyczki efektów wideo do GStreamera
 Group:         Libraries
 # for locales in jpeg module
 Requires:      %{name} = %{version}-%{release}
@@ -370,12 +370,12 @@ Requires: %{name} = %{version}-%{release}
 %description -n gstreamer-video-effects
 GStreamer video effects plugins.
 
-%description -n gstreamer-video-effects -l pl
-Wtyczki efektów wideo do GStreamera.
+%description -n gstreamer-video-effects -l pl.UTF-8
+Wtyczki efektów wideo do GStreamera.
 
 %package -n gstreamer-visualisation
 Summary:       GStreamer visualisations plugins
-Summary(pl):   Wtyczki wizualizacji do GStreamera
+Summary(pl.UTF-8):   Wtyczki wizualizacji do GStreamera
 Group:         Libraries
 Requires:      gstreamer >= %{gst_req_ver}
 
@@ -383,21 +383,21 @@ Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
 Various plugins for visual effects to use with audio. Included are
 smoothwave, spectrum, goom, chart, monoscope and synaesthesia.
 
-%description -n gstreamer-visualisation -l pl
-Ró¿ne wtyczki efektów wizualnych do u¿ywania z d¼wiêkiem. Za³±czone:
+%description -n gstreamer-visualisation -l pl.UTF-8
+Różne wtyczki efektów wizualnych do używania z dźwiękiem. Załączone:
 smoothwave, spectrum, goom, chart, monoscope i synaesthesia.
 
 %package -n gstreamer-ximagesrc
 Summary:       GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls
-Summary(pl):   Wtyczka wej¶cia obrazu X11 GStreamera u¿ywaj±ca standardowych wywo³añ Xlib
+Summary(pl.UTF-8):   Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań Xlib
 Group:         Libraries
 Requires:      %{name} = %{version}-%{release}
 
 %description -n gstreamer-ximagesrc
 GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls.
 
-%description -n gstreamer-ximagesrc -l pl
-Wtyczka wej¶cia obrazu X11 GStreamera u¿ywaj±ca standardowych wywo³añ
+%description -n gstreamer-ximagesrc -l pl.UTF-8
+Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań
 Xlib.
 
 %prep
This page took 0.10126 seconds and 4 git commands to generate.