- converted to UTF-8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 00:48:46 +0000 (00:48 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    drupal-mod-htmlcorrector.spec -> 1.3

drupal-mod-htmlcorrector.spec

index 501748c..786ddb6 100644 (file)
@@ -1,6 +1,6 @@
 %define                modname htmlcorrector
 Summary:       Drupal HTML corrector
-Summary(pl):   Modu³ poprawiaj±cy HTML dla Drupala
+Summary(pl.UTF-8):   Moduł poprawiający HTML dla Drupala
 Name:          drupal-mod-%{modname}
 Version:       4.6.0
 Release:       0.1
@@ -25,13 +25,13 @@ up a list of open tags and closes them when needed.
 Note that it does not validate the document according to the HTML
 specifications, but merely ensures that any tags are properly nested.
 
-%description -l pl
-To jest modu³ poprawiaj±cy HTML. Filtr przeszukuje wej¶cie, tworzy
-listê otwartych znaczników i zamyka je tam, gdzie trzeba.
+%description -l pl.UTF-8
+To jest moduł poprawiający HTML. Filtr przeszukuje wejście, tworzy
+listę otwartych znaczników i zamyka je tam, gdzie trzeba.
 
-Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e ten modu³ nie sprawdza poprawno¶ci dokumentu
-wzglêdem specyfikacji HTML, a jedynie upewnia siê, ¿e wszystkie
-znaczniki s± poprawnie zagnie¿d¿one.
+Należy zauważyć, że ten moduł nie sprawdza poprawności dokumentu
+względem specyfikacji HTML, a jedynie upewnia się, że wszystkie
+znaczniki są poprawnie zagnieżdżone.
 
 %prep
 %setup -q -n %{modname}
This page took 0.180453 seconds and 4 git commands to generate.