- pl
authorJakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>
Wed, 12 Oct 2005 19:32:47 +0000 (19:32 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    drupal-mod-htmlcorrector.spec -> 1.2

drupal-mod-htmlcorrector.spec

index 574df03ea911f36d9554670fb5c04c4f15235317..501748c0b05ed849d9f10f721cf26b70d0750c82 100644 (file)
@@ -1,5 +1,6 @@
 %define                modname htmlcorrector
 Summary:       Drupal HTML corrector
+Summary(pl):   Modu³ poprawiaj±cy HTML dla Drupala
 Name:          drupal-mod-%{modname}
 Version:       4.6.0
 Release:       0.1
@@ -24,6 +25,14 @@ up a list of open tags and closes them when needed.
 Note that it does not validate the document according to the HTML
 specifications, but merely ensures that any tags are properly nested.
 
+%description -l pl
+To jest modu³ poprawiaj±cy HTML. Filtr przeszukuje wej¶cie, tworzy
+listê otwartych znaczników i zamyka je tam, gdzie trzeba.
+
+Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e ten modu³ nie sprawdza poprawno¶ci dokumentu
+wzglêdem specyfikacji HTML, a jedynie upewnia siê, ¿e wszystkie
+znaczniki s± poprawnie zagnie¿d¿one.
+
 %prep
 %setup -q -n %{modname}
 rm -f LICENSE.txt # GPL v2
This page took 0.096503 seconds and 4 git commands to generate.