packages/dokuwiki-plugin-lightbox.git
2012-06-24 Elan Ruusamäe- build using tarball, releng version on DEVEL branch AC-branch auto/ac/dokuwiki-plugin-lightbox-20090312-2 auto/th/dokuwiki-plugin-lightbox-20090312-2
2012-06-24 Elan Ruusamäe- some release engineering
2012-06-24 Elan Ruusamäe- version by todays date auto/ac/dokuwiki-plugin-lightbox-20090312-1 auto/th/dokuwiki-plugin-lightbox-20090312-1
2012-06-24 Elan Ruusamäe- patch original files
2012-06-24 Elan Ruusamäe- enable konqueror patch
2012-06-24 Elan Ruusamäe- workaround for dw js compress going bezerk on seeing...
2012-06-24 Elan Ruusamäe- compress the .js
2012-06-24 Elan Ruusamäe- konqueror support
2012-06-24 Elan Ruusamäe- recognize konqueror from kde3 as WebKit to setup...
2012-06-24 Elan Ruusamäe- add blank.gif
2012-06-24 Elan Ruusamäe- cleanup
2012-06-24 Elan Ruusamäe- just collect diffs against original lightboxy 2.04...
2012-06-24 Elan Ruusamäe- new
This page took 0.030485 seconds and 4 git commands to generate.