- cosmetics
authorpaladine <paladine@pld-linux.org>
Wed, 10 Nov 2004 13:47:03 +0000 (13:47 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    coq.spec -> 1.5

coq.spec

index 2d5c058bcfb48559ae1d63c3ba64517f16d9230c..a8ebfd49d19805122a9ee5cb94bb635d171755c8 100644 (file)
--- a/coq.spec
+++ b/coq.spec
@@ -17,20 +17,20 @@ BuildRoot:  %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
 
 %description
 Coq is a proof assistant which:
 
 %description
 Coq is a proof assistant which:
 - allows to handle calculus assertions,
 - check mechanically proofs of these assertions,
 - helps to find formal proofs,
 - extracts a certified program from the constructive proof of its
-    formal specification.
+ - allows to handle calculus assertions,
+ - check mechanically proofs of these assertions,
+ - helps to find formal proofs,
+ - extracts a certified program from the constructive proof of its
+   formal specification.
 
 %description -l pl
 Coq to narzêdzie pomagaj±ce w udowadnianiu, które:
 
 %description -l pl
 Coq to narzêdzie pomagaj±ce w udowadnianiu, które:
- - pozwala uporaæ siê z twierdzeniami dotycz±cymi rachunku
-   ró¿niczkowego,
- - mechanicznie sprawdzaæ dowody tych twierdzeñ,
- - pomagaæ w znalezieniu formalnych dowodów,
- - wyci±gaæ program o dowiedzionej poprawno¶ci z konstruktywnego
-   dowodu jego formalnej specyfikacji.
+- pozwala uporaæ siê z twierdzeniami dotycz±cymi rachunku
+  ró¿niczkowego,
+- mechanicznie sprawdzaæ dowody tych twierdzeñ,
+- pomagaæ w znalezieniu formalnych dowodów,
+- wyci±gaæ program o dowiedzionej poprawno¶ci z konstruktywnego
+  dowodu jego formalnej specyfikacji.
 
 %prep
 %setup -q
 
 %prep
 %setup -q
@@ -44,9 +44,9 @@ Coq to narz
        -emacs emacs \
        -emacslib %{_datadir}/emacs/site-lisp \
        -opt \
        -emacs emacs \
        -emacslib %{_datadir}/emacs/site-lisp \
        -opt \
-       -reals all # Need ocamlc.opt and ocamlopt.opt
+       -reals all      # Need ocamlc.opt and ocamlopt.opt
 
 
-%{__make} world check      # Use native coq to compile theories
+%{__make} world check  # Use native coq to compile theories
 
 %install
 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 
 %install
 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
This page took 0.120882 seconds and 4 git commands to generate.