- tabs in preamble
authorElan Ruusamäe <glen@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 21:23:45 +0000 (21:23 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    Xbae.spec -> 1.33

Xbae.spec

index eb3f9b8..595e029 100644 (file)
--- a/Xbae.spec
+++ b/Xbae.spec
@@ -1,5 +1,5 @@
 Summary:       The XbaeMatrix is a Motif-based widget which displays a grid of cells
-Summary(pl.UTF-8):   XbaeMatrix jest motifowym widgetem wyświetlającym tabelki
+Summary(pl.UTF-8):     XbaeMatrix jest motifowym widgetem wyświetlającym tabelki
 Name:          Xbae
 Version:       4.50.97
 Release:       1
@@ -34,7 +34,7 @@ także bitmapę (bez możliwości edycji).
 
 %package devel
 Summary:       XbaeMatrix header files and development documentation
-Summary(pl.UTF-8):   Pliki nagłówkowe i dokumentacja XbaeMatrix
+Summary(pl.UTF-8):     Pliki nagłówkowe i dokumentacja XbaeMatrix
 Group:         X11/Development/Libraries
 Requires:      %{name} = %{version}-%{release}
 Requires:      motif-devel >= 2.0
@@ -47,7 +47,7 @@ Pliki nagłówkowe i dokumentacja programisty do XbaeMatrix.
 
 %package static
 Summary:       XbaeMatrix static library
-Summary(pl.UTF-8):   Biblioteki statyczne XbaeMatrix
+Summary(pl.UTF-8):     Biblioteki statyczne XbaeMatrix
 Group:         X11/Development/Libraries
 Requires:      %{name}-devel = %{version}-%{release}
 
This page took 0.161735 seconds and 4 git commands to generate.