- converted to UTF-8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 00:48:35 +0000 (00:48 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    Xbae.spec -> 1.32

Xbae.spec

index 6a2e08f..eb3f9b8 100644 (file)
--- a/Xbae.spec
+++ b/Xbae.spec
@@ -1,5 +1,5 @@
 Summary:       The XbaeMatrix is a Motif-based widget which displays a grid of cells
-Summary(pl):   XbaeMatrix jest motifowym widgetem wy¶wietlaj±cym tabelki
+Summary(pl.UTF-8):   XbaeMatrix jest motifowym widgetem wyświetlającym tabelki
 Name:          Xbae
 Version:       4.50.97
 Release:       1
@@ -26,15 +26,15 @@ XmTextField widgets, but is actually implemented with a single
 XmTextField. This means a big performance improvement due to less
 overhead.
 
-%description -l pl
-XbaeMatrix jest motifowym widgetem wy¶wietlaj±cym tabelki z³o¿one z
-pól w sposób podobny do arkuszy kalkulacyjnych. Tabelê mo¿na przewijaæ
-i poddawaæ edycji. Ka¿de pole zazwyczaj wy¶wietla tekst, ale mo¿e
-tak¿e bitmapê (bez mo¿liwo¶ci edycji).
+%description -l pl.UTF-8
+XbaeMatrix jest motifowym widgetem wyświetlającym tabelki złożone z
+pól w sposób podobny do arkuszy kalkulacyjnych. Tabelę można przewijać
+i poddawać edycji. Każde pole zazwyczaj wyświetla tekst, ale może
+także bitmapę (bez możliwości edycji).
 
 %package devel
 Summary:       XbaeMatrix header files and development documentation
-Summary(pl):   Pliki nag³ówkowe i dokumentacja XbaeMatrix
+Summary(pl.UTF-8):   Pliki nagłówkowe i dokumentacja XbaeMatrix
 Group:         X11/Development/Libraries
 Requires:      %{name} = %{version}-%{release}
 Requires:      motif-devel >= 2.0
@@ -42,19 +42,19 @@ Requires:   motif-devel >= 2.0
 %description devel
 XbaeMatrix header files and development documentation.
 
-%description devel -l pl
-Pliki nag³ówkowe i dokumentacja programisty do XbaeMatrix.
+%description devel -l pl.UTF-8
+Pliki nagłówkowe i dokumentacja programisty do XbaeMatrix.
 
 %package static
 Summary:       XbaeMatrix static library
-Summary(pl):   Biblioteki statyczne XbaeMatrix
+Summary(pl.UTF-8):   Biblioteki statyczne XbaeMatrix
 Group:         X11/Development/Libraries
 Requires:      %{name}-devel = %{version}-%{release}
 
 %description static
 XbaeMatrix static library.
 
-%description static -l pl
+%description static -l pl.UTF-8
 Biblioteki statyczne XbaeMatrix.
 
 %prep
This page took 0.030396 seconds and 4 git commands to generate.