- typos
[packages/xmlsec1.git] / xmlsec1.spec
index 9217ada49844c6ba0bcd9deea2bb80e0007fcc7a..7d96f2746e7d8e29f6bf9f9acfec07e1197a2c1a 100644 (file)
@@ -42,7 +42,7 @@ bezpiecze
    http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/
  - XML Encryption Syntax and Processing (sk³adnia i przetwarzanie
    szyfrowania XML)
    http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/
  - XML Encryption Syntax and Processing (sk³adnia i przetwarzanie
    szyfrowania XML)
-XMLSec jest oparta na dobrze znanych bibliotekach LibXML
+XMLSec jest opart± na dobrze znanych bibliotekach LibXML
 (http://xmlsoft.org/), LibXSLT (http://xmlsoft.org/XSLT/) oraz OpenSSL
 (http://www.openssl.org/).
 
 (http://xmlsoft.org/), LibXSLT (http://xmlsoft.org/XSLT/) oraz OpenSSL
 (http://www.openssl.org/).
 
@@ -85,7 +85,7 @@ GnuTLS plugin for XML Security Library provides GnuTLS based crypto
 services for the XMLSec library.
 
 %description gnutls -l pl
 services for the XMLSec library.
 
 %description gnutls -l pl
-Wtyczka GnuTLS dla biblioteki XMLSec dostarzcza us³ugi kryptograficzne
+Wtyczka GnuTLS dla biblioteki XMLSec dostarcza us³ugi kryptograficzne
 oparte na bibliotece GnuTLS.
 
 %package gnutls-devel
 oparte na bibliotece GnuTLS.
 
 %package gnutls-devel
@@ -116,7 +116,7 @@ NSS plugin for XML Security Library provides NSS based crypto services
 for the XMLSec library.
 
 %description nss -l pl
 for the XMLSec library.
 
 %description nss -l pl
-Wtyczka NSS dla biblioteki XMLSec dostarzcza us³ugi kryptograficzne
+Wtyczka NSS dla biblioteki XMLSec dostarcza us³ugi kryptograficzne
 oparte na bibliotece NSS.
 
 %package nss-devel
 oparte na bibliotece NSS.
 
 %package nss-devel
@@ -147,7 +147,7 @@ OpenSSL plugin for XML Security Library provides OpenSSL based crypto
 services for the XMLSec library.
 
 %description openssl -l pl
 services for the XMLSec library.
 
 %description openssl -l pl
-Wtyczka OpenSSL dla biblioteki XMLSec dostarzcza us³ugi
+Wtyczka OpenSSL dla biblioteki XMLSec dostarcza us³ugi
 kryptograficzne oparte na bibliotece OpenSSL.
 
 %package openssl-devel
 kryptograficzne oparte na bibliotece OpenSSL.
 
 %package openssl-devel
This page took 0.045974 seconds and 4 git commands to generate.