- updated to 0.2.12 (Xfce 4.4.0)
[packages/mousepad.git] / mousepad.spec
index bc2cc23729d646a462d1e7a71c0b439695c571c1..f5dd3986c7a787c34c2d7849bd406be4405cc6d9 100644 (file)
@@ -1,15 +1,15 @@
 #
-%define                xfce_version    4.3.99.2
+%define                xfce_version    4.4.0
 #
 Summary:       Text editor for Xfce based on Leafpad
 Summary(pl):   Edytor tekstu dla Xfce oparty na Leafpadzie
 Name:          mousepad
-Version:       0.2.10
+Version:       0.2.12
 Release:       1
 License:       GPL v2
 Group:         X11/Applications/Editors
 Source0:       http://www.xfce.org/archive/xfce-%{xfce_version}/src/%{name}-%{version}.tar.bz2
-# Source0-md5: c943c9408cbb35be73c45f75d945b34d
+# Source0-md5: 8549b2012afc761cb4548b138e2ee23c
 Patch0:                %{name}-desktop.patch
 BuildRequires: autoconf >= 2.52
 BuildRequires: automake
@@ -18,14 +18,14 @@ BuildRequires:      gtk+2-devel >= 2:2.10.6
 BuildRequires: intltool >= 0.35.0
 BuildRequires: libtool
 BuildRequires: libxfcegui4-devel >= %{xfce_version}
-BuildRequires: pkgconfig  >= 1:0.9.0
+BuildRequires: pkgconfig >= 1:0.9.0
 BuildRequires: xfce4-dev-tools >= %{xfce_version}
 #Requires:     xfprint >= 4.2
 BuildRoot:     %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
 
 %description
 Mousepad is a lightweight text editor for Xfce. It features a simple
-interface,  broad character set support, printing with Xfprint, and
+interface, broad character set support, printing with Xfprint, and
 more. It opens lightening quick, making it perfect for editing config
 files, doing quick scripting, and pretty printing documents like shell
 scripts.
@@ -33,9 +33,9 @@ scripts.
 %description -l pl
 Mousepad jest lekkim edytorem tekstowym dla Xfce. Cechuje go prosty
 interfejs, obs³uga wielu zestawów znaków, drukowanie przy pomocy
-Xfprint i wiele wiêcej. Uruchamia siê b³yskawicznie, dziêki czemu
-jest idealny do edycji plików konfiguracyjnych, pisania ma³ych
-skryptów i piêknego drukowania dokumentów takich jak skrypty pow³oki.
+Xfprint i wiele wiêcej. Uruchamia siê b³yskawicznie, dziêki czemu jest
+idealny do edycji plików konfiguracyjnych, pisania ma³ych skryptów i
+piêknego drukowania dokumentów takich jak skrypty pow³oki.
 
 %prep
 %setup -q
This page took 0.049964 seconds and 4 git commands to generate.