]> git.pld-linux.org Git - packages/apache-mod_python.git/blobdiff - apache-mod_python.spec
- added aclocal
[packages/apache-mod_python.git] / apache-mod_python.spec
index 809ea872f8385d850ba69fdc85953b71408a05c0..aa634897f55655e571af67531bf02827681f049b 100644 (file)
@@ -17,6 +17,7 @@ Patch0:               apache-mod_python-shared.patch
 Patch1:                apache-mod_python-DESTDIR.patch
 URL:           http://www.modpython.org/
 BuildRequires: autoconf
+BuildRequires: automake
 BuildRequires: apache
 BuildRequires: apache-devel
 BuildRequires: python-devel >= 2.2
@@ -32,21 +33,18 @@ mod_python allows embedding Python within the Apache Web server for a
 considerable boost in performance and added flexibility in designing
 web based applications.
 
-NOTE: This versions should still be considered Beta.
-
 %description -l pl
 mod_python pozwala na zagnie¿d¿enie pythona w serwerze WWW Apache w
 celu zauwa¿alnej poprawy wydajno¶ci i zwiêkszonej elastyczno¶ci przy
 tworzeniu aplikacji opartych na WWW.
 
-Uwaga: ta wersja nadal powinna byæ uwa¿ana za Beta.
-
 %prep 
 %setup -q -n mod_%{mod_name}-%{version}
 %patch0 -p1
 %patch1 -p1
 
 %build
+aclocal
 autoconf
 
 # new apache needs it
This page took 0.059564 seconds and 4 git commands to generate.