- typo (czym czym)
authorAdam Gołębiowski <adamg@pld-linux.org>
Tue, 8 Aug 2006 12:04:22 +0000 (12:04 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    x11vnc.spec -> 1.19

x11vnc.spec

index 764a5512cfc046177c1b27843f396fe6549dae99..f18500285a89ad19264ecdb5a63d673144b969dc 100644 (file)
@@ -22,9 +22,9 @@ Based on the ideas of x0rfbserver and on LibVNCServer, it has evolved
 into a versatile and performant while still easy to use program.
 
 %description -l pl
-x11vnc jest dla X Window System tym, czym czym jest WinVNC dla
-Windows, czyli programem udostêpniaj±cym aktualny ekran X Window
-System poprzez protokó³ RFB (VNC) dla u¿ytkownika.
+x11vnc jest dla X Window System tym, czym jest WinVNC dla Windows,
+czyli programem udostêpniaj±cym aktualny ekran X Window System poprzez
+protokó³ RFB (VNC) dla u¿ytkownika.
 
 Bazuje na pomy¶le x0rfbserver i LibVNCServer, zosta³ stworzony jako
 wszechstronny i wydajny, ale tak¿e ³atwy w u¿yciu.
This page took 0.067489 seconds and 4 git commands to generate.