- converted to UTF-8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 01:06:34 +0000 (01:06 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    tf.spec -> 1.32

tf.spec

diff --git a/tf.spec b/tf.spec
index decc3a362f72ce42abcebfbe16a56d4583b5921d..ecef22601a305c71d7d5fd8450a2aae44aa8d125 100644 (file)
--- a/tf.spec
+++ b/tf.spec
@@ -3,7 +3,7 @@
 # older docs should be ok.
 %define                doc_ver         50b7
 Summary:       tf - TinyFugue - text-mode MUD client
-Summary(pl):   tf - TinyFugue - tekstowy klient do MUD-ów
+Summary(pl.UTF-8):   tf - TinyFugue - tekstowy klient do MUD-ów
 Name:          tf
 Version:       50b7
 Release:       1
@@ -27,23 +27,23 @@ Multi-User-Non-Graphic-Fantasy-Role-Playing-Games. Just Enter "tf" and
 enjoy your game. This client works in text mode, supports MCCP
 compression and multiline statusbar.
 
-%description -l pl
-TinyFugue jest klientem MUD (Multi User Dungeons), który pozwala
-u¿ytkownikowi zag³êbiæ siê w najbardziej fascynuj±cy ¶wiat
+%description -l pl.UTF-8
+TinyFugue jest klientem MUD (Multi User Dungeons), który pozwala
+użytkownikowi zagłębić się w najbardziej fascynujący świat
 Multi-User-Non-Graphic-Fantasy-Role-Playing-Games. Jest to po prostu
-jeden z najlepszych, je¶li nie najlepszy klient do gry w MUD-y. Dzia³
-w trybie tekstowym, obs³uguje protokó³ kompresji MCCP oraz posiada 
-obs³ugê wieloliniowego statusu.
+jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy klient do gry w MUD-y. Dział
+w trybie tekstowym, obsługuje protokół kompresji MCCP oraz posiada 
+obsługę wieloliniowego statusu.
 
 %package doc
 Summary:       tf - TinyFugue - text-mode MUD client - HTML help files
-Summary(pl):   tf - TinyFugue - tekstowy klient do MUD-ów - pliki pomocy w HTML
+Summary(pl.UTF-8):   tf - TinyFugue - tekstowy klient do MUD-ów - pliki pomocy w HTML
 Group:         Applications/Games
 
 %description doc
 HTML help files.
 
-%description doc -l pl
+%description doc -l pl.UTF-8
 Pliki pomocy w HTML.
 
 %prep
This page took 0.071126 seconds and 4 git commands to generate.