- spelling fixes, upercases, etc.
authorpaladine <paladine@pld-linux.org>
Sun, 24 Oct 2004 16:39:26 +0000 (16:39 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    perl-Text-Unaccent.spec -> 1.4

perl-Text-Unaccent.spec

index 61e7502213fe743ac4175456b6821f7c67789321..744f6b1b3fdbe8f558e120b068b3cefa09041300 100644 (file)
@@ -30,7 +30,7 @@ Text-Unaccent-1.01 has the same unac.[ch] files than unac-1.1.0.
 %description -l pl
 Text::Unaccent to modu³ dostarczaj±cy funkcje do usuwania akcentów z
 napisów. Na przyk³ad tekst été zostanie zamieniony na ete. Zestaw
-znaków ³añucha wej¶ciowego jest podawany jako argument. Wej¶cie jest
+znaków ³añcucha wej¶ciowego jest podawany jako argument. Wej¶cie jest
 konwertowane do UTF-16 przy u¿yciu iconv(3), usuwane s± akcenty, a
 wynik jest konwertowany z powrotem do oryginalnego zestawu znaków.
 Obs³ugiwane zestawy znaków mo¿na sprawdziæ poleceniem iconv --list.
This page took 0.206253 seconds and 4 git commands to generate.