- added doctex.patch auto/th/fftw-2.1.5-6
authorWitold Filipczyk <witekfl@poczta.onet.pl>
Wed, 22 Jan 2014 09:26:37 +0000 (10:26 +0100)
committerWitold Filipczyk <witekfl@poczta.onet.pl>
Wed, 22 Jan 2014 09:26:37 +0000 (10:26 +0100)
- ghost soname symlinks
- rel 6

fftw.spec

index 27af278..01926c7 100644 (file)
--- a/fftw.spec
+++ b/fftw.spec
@@ -7,13 +7,14 @@ Summary(pl.UTF-8):    Biblioteka z funkcjami szybkiej transformaty Fouriera
 Summary(pt_BR.UTF-8):  Biblioteca fast Fourier transform
 Name:          fftw
 Version:       2.1.5
-Release:       5
+Release:       6
 License:       GPL
 Group:         Libraries
 Source0:       ftp://ftp.fftw.org/pub/fftw/%{name}-%{version}.tar.gz
 # Source0-md5: 8d16a84f3ca02a785ef9eb36249ba433
 Patch0:                %{name}-info.patch
 Patch1:                %{name}-link.patch
+Patch2:                doctex.patch
 URL:           http://www.fftw.org/
 BuildRequires: autoconf
 BuildRequires: automake
@@ -123,6 +124,7 @@ Statyczne biblioteki FFTW pojedynczej precyzji.
 %setup -q
 %patch0 -p1
 %patch1 -p1
+%patch2 -p1
 
 # don't use pregenerated file
 rm -f fftw/config.h
@@ -189,9 +191,13 @@ rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 %files
 %defattr(644,root,root,755)
 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libfftw.so.*.*.*
+%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libfftw.so.2
 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libfftw_threads.so.*.*.*
+%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libfftw_threads.so.2
 %attr(755,root,root) %{_libdir}/librfftw.so.*.*.*
+%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/librfftw.so.2
 %attr(755,root,root) %{_libdir}/librfftw_threads.so.*.*.*
+%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/librfftw_threads.so.2
 
 %files devel
 %defattr(644,root,root,755)
@@ -217,9 +223,13 @@ rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 %files single
 %defattr(644,root,root,755)
 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libsfftw.so.*.*.*
+%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libsfftw.so.2
 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libsfftw_threads.so.*.*.*
+%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libsfftw_threads.so.2
 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libsrfftw.so.*.*.*
+%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libsrfftw.so.2
 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libsrfftw_threads.so.*.*.*
+%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libsrfftw_threads.so.2
 
 %files single-devel
 %defattr(644,root,root,755)
This page took 0.155283 seconds and 4 git commands to generate.