- converted to UTF-8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 01:06:44 +0000 (01:06 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    fbdump.spec -> 1.2

fbdump.spec

index 570a2563bad6b58560aa62fe167f2bf9d3323b51..a9c2aa46d27f146ebdfe04f7d1dba306768a0c7e 100644 (file)
@@ -1,5 +1,5 @@
 Summary:       fbdump - takes screenshots using the framebuffer device
-Summary(pl):   Narzêdzie zrzucaj±ce zawarto¶æ ekranu do pliku poprzez framebuffer
+Summary(pl.UTF-8):   Narzędzie zrzucające zawartość ekranu do pliku poprzez framebuffer
 Name:          fbdump
 Version:       0.4.1
 Release:       1
@@ -16,11 +16,11 @@ saves a PPM image file. You can use it for making screenshots of
 virtually any application, from traditional text applications to your
 X Window System desktop, as well as framebuffer applications.
 
-%description -l pl
-fbdump czyta urz±dzenie framebuffera (/dev/fb*) lub zrzut z niego i
-zapisuje zawarto¶æ do pliku graficznego PPM. Programu mo¿na u¿ywaæ
-do robienia zrzutów ekranu z ka¿dej aplikacji, od tradycyjnych
-aplikacji tekstowych do ekranu X Window System, a tak¿e aplikacji
+%description -l pl.UTF-8
+fbdump czyta urządzenie framebuffera (/dev/fb*) lub zrzut z niego i
+zapisuje zawartość do pliku graficznego PPM. Programu można używać
+do robienia zrzutów ekranu z każdej aplikacji, od tradycyjnych
+aplikacji tekstowych do ekranu X Window System, a także aplikacji
 framebufferowych.
 
 %prep
This page took 0.064792 seconds and 4 git commands to generate.