- converted to UTF-8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 00:48:48 +0000 (00:48 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    fb.spec -> 1.5

fb.spec

diff --git a/fb.spec b/fb.spec
index 7eb4677..b5587ed 100644 (file)
--- a/fb.spec
+++ b/fb.spec
@@ -1,5 +1,5 @@
 Summary:       Utility for viewing and editing binary files
-Summary(pl):   Narzêdzie do przegl±dania i edycji plików binarnych
+Summary(pl.UTF-8):   Narzędzie do przeglądania i edycji plików binarnych
 Name:          fb
 Version:       1.5
 Release:       1
@@ -18,13 +18,13 @@ dumped as binary, hexadecimal, decimal, or octal numbers; edited with
 one's favorite text editor; and then translated back into a binary
 file.
 
-%description -l pl
-fb jest narzêdziem do ogl±dania i edycji plików binarnych. Pliki mog±
-byæ ogl±dane w postaci liczb systemu dwójkowego, dziesiêtnego,
-szesnastkowego, ósemkowego, a tak¿e w postaci znaków ASCII. Oprócz
-prostego nadpisywania, pliki binarne mog± byæ zapisane do pliku w
-dowolnej postaci tekstowej, zmodyfikowane edytorem tekstu, a nastêpnie
-z powrotem przet³umaczone na plik binarny.
+%description -l pl.UTF-8
+fb jest narzędziem do oglądania i edycji plików binarnych. Pliki mogą
+być oglądane w postaci liczb systemu dwójkowego, dziesiętnego,
+szesnastkowego, ósemkowego, a także w postaci znaków ASCII. Oprócz
+prostego nadpisywania, pliki binarne mogą być zapisane do pliku w
+dowolnej postaci tekstowej, zmodyfikowane edytorem tekstu, a następnie
+z powrotem przetłumaczone na plik binarny.
 
 %prep
 %setup -qc
This page took 0.097969 seconds and 4 git commands to generate.