- converted to UTF-8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 01:06:44 +0000 (01:06 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    fax2png.spec -> 1.2

fax2png.spec

index eafb449..bcea10f 100644 (file)
@@ -1,5 +1,5 @@
 Summary:       fax2png - 1-bit multipage TIFF (fax or scan) to PNG image converter
-Summary(pl):   fax2png - konwerter 1-bitowych, wielostronnych obrazów TIFF (faksów lub skanów) do PNG
+Summary(pl.UTF-8):   fax2png - konwerter 1-bitowych, wielostronnych obrazów TIFF (faksów lub skanów) do PNG
 Name:          fax2png
 Version:       1.0
 Release:       1
@@ -19,12 +19,12 @@ performance overhead of netpbm-based solutions. Antialiasing is
 supported to produce attractive reductions to typical web browser
 widths. 90-degree-interval rotations and flips are also supported.
 
-%description -l pl
-fax2png wyci±ga podan± stronê z 1-bitowego, czarno-bia³ego obrazu TIFF
-(jak fax) i wydajnie konwertuje go do formatu PNG bez wydajnociowego
-narzutu jak w przypadku u¿ycia netpbm. Obs³ugiwany jest antyaliasing w
-celu tworzenia ³adniejszych pomniejszeñ do rozdzielczo¶ci typowych dla
-przegl±darki WWW. Obs³ugiwane s± tak¿e obroty co 90 stopni.
+%description -l pl.UTF-8
+fax2png wyciąga podaną stronę z 1-bitowego, czarno-białego obrazu TIFF
+(jak fax) i wydajnie konwertuje go do formatu PNG bez wydajnościowego
+narzutu jak w przypadku użycia netpbm. Obsługiwany jest antyaliasing w
+celu tworzenia ładniejszych pomniejszeń do rozdzielczości typowych dla
+przeglądarki WWW. Obsługiwane są także obroty co 90 stopni.
 
 %prep
 %setup -q -n %{name}
This page took 0.104565 seconds and 4 git commands to generate.