- converted to UTF-8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 00:48:46 +0000 (00:48 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    drupal-mod-buddylist.spec -> 1.5

drupal-mod-buddylist.spec

index e2620b6..dcfdbcf 100644 (file)
@@ -1,6 +1,6 @@
 %define                modname buddylist
 Summary:       Drupal Buddylist Module
-Summary(pl):   Modu³ Buddylist dla Drupala
+Summary(pl.UTF-8):   Moduł Buddylist dla Drupala
 Name:          drupal-mod-%{modname}
 Version:       4.6.0
 Release:       0.2
@@ -23,10 +23,10 @@ This module allows users to put each other on a personal 'Buddy List',
 also enabling them to keep up with their friend's postings via the 'My
 Friend's Blogs' block.
 
-%description -l pl
-Ten modu³ pozwala u¿ytkownikom umieszczaæ siebie nawzajem na
-prywatnych "Buddy Lists", umo¿liwiaj±c im tak¿e otrzymywanie postów
-przyjació³ poprzez blok "My Friend's Blogs".
+%description -l pl.UTF-8
+Ten moduł pozwala użytkownikom umieszczać siebie nawzajem na
+prywatnych "Buddy Lists", umożliwiając im także otrzymywanie postów
+przyjaciół poprzez blok "My Friend's Blogs".
 
 %prep
 %setup -q -n %{modname}
This page took 0.09277 seconds and 4 git commands to generate.