- pl
authorJakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>
Fri, 11 Jan 2008 17:50:11 +0000 (17:50 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    dokuwiki-plugin-fullindex.spec -> 1.2

dokuwiki-plugin-fullindex.spec

index 70b544c..900397a 100644 (file)
@@ -1,5 +1,6 @@
 %define                _plugin         fullindex
-Summary:       Dokuwiki Full Index plugin
+Summary:       DokuWiki Full Index plugin
+Summary(pl.UTF-8):     Wtyczka Full Index (pełnego indeksu) dla DokuWiki
 Name:          dokuwiki-plugin-%{_plugin}
 Version:       1.0
 Release:       0.1
@@ -20,8 +21,22 @@ A replacement for the built in index action of DokuWiki.
 - Assign a unique page title and number to each page and namespace.
 - Sort pages and namespaces by assigned numbers.
 - Shows all pages in expanded view (may be too much for large wikis).
-- Includes a 'level' navigation to show or hide namespaces up to a certain level.
-- Graphics in front of the namespaces are clickable to collapse/expand namespaces.
+- Includes a 'level' navigation to show or hide namespaces up to a certain
+  level.
+- Graphics in front of the namespaces are clickable to collapse/expand
+  namespaces.
+
+%description -l pl.UTF-8
+Zamiennik dla wbudowanego indeksu z DokuWiki:
+- przyporządkowuje unikalny tytuł i numer strony do każdej strony i
+  przestrzeni nazw;
+- sortuje strony i przestrzenie nazw po przypisanych numerach;
+- pokazuje wszystkie strony w rozwiniętym widoku (może być zbyt duży
+  dla wielkich wiki);
+- zawiera nawigację "poziomową" pokazującą lub ukrywającą przestrzenie
+  nazw do określonego poziomu;
+- obrazki przed przestrzeniami nazw służą do zwijania i rozwijania
+  przestrzeni nazw.
 
 %prep
 %setup -qc
This page took 0.278462 seconds and 4 git commands to generate.