- works fine now.
authorPaweł Gołaszewski <blues@pld-linux.org>
Fri, 8 Jun 2007 19:21:16 +0000 (19:21 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    dcraw.spec -> 1.18

dcraw.spec

index 793bf26..4f5743b 100644 (file)
@@ -6,12 +6,11 @@ Summary(pl.UTF-8):    Dekoder zdjęć cyfrowych w formacie raw
 Name:          dcraw
 Version:       8.74
 Epoch:         1
-Release:       0.3
+Release:       1
 License:       Free + GPL (for some parts of code)
 Group:         Applications
 Source0:       http://www.cybercom.net/~dcoffin/dcraw/archive/%{name}-%{version}.tar.gz
 # Source0-md5: c7db9ea7c7574f2c39ee24c5ae2f2565
-####Source0:   http://www.cybercom.net/~dcoffin/dcraw/dcraw.c
 Source1:       http://www.cybercom.net/~dcoffin/dcraw/clean_crw.c
 # NoSource1-md5:       37b386fef86eef8768965e91ea0be9e6
 Source2:       http://www.cybercom.net/~dcoffin/dcraw/fujiturn.c
@@ -33,19 +32,13 @@ Dcraw jest programem, który dekoduje zdjęcia z aparatów cyfrowych
 zapisanych w formacie raw i produkuje przenośną mapę pikseli (PPM).
 
 %prep
-#%setup -qcT
 %setup -q -n %{name}
 cp %{SOURCE1} .
 cp %{SOURCE2} .
 cp %{SOURCE3} .
 
 %build
-#FIXME
-#%{__cc} %{rpmldflags} -o dcraw %{rpmcflags} -Wall -DLOCALEDIR="%{_datadir}/locale/" dcraw.c -lm -ljpeg -llcms
-#%{__cc} %{rpmldflags} -o clean_crw %{rpmcflags} -Wall -DLOCALEDIR="%{_datadir}/locale/" clean_crw.c
-#%{__cc} %{rpmldflags} -o fujiturn %{rpmcflags} -Wall -DLOCALEDIR="%{_datadir}/locale/" fujiturn.c -D_16BIT
-#%{__cc} %{rpmldflags} -o fuji_green %{rpmcflags} -Wall -DLOCALEDIR="%{_datadir}/locale/" fuji_green.c -lm
-%{__cc} %{rpmldflags} -o dcraw %{rpmcflags} -Wall dcraw.c -lm -ljpeg -llcms
+%{__cc} %{rpmldflags} -o dcraw %{rpmcflags} -Wall -DLOCALEDIR=\"%{_datadir}/locale/\" dcraw.c -lm -ljpeg -llcms
 %{__cc} %{rpmldflags} -o clean_crw %{rpmcflags} -Wall clean_crw.c
 %{__cc} %{rpmldflags} -o fujiturn %{rpmcflags} -Wall fujiturn.c -D_16BIT
 %{__cc} %{rpmldflags} -o fuji_green %{rpmcflags} -Wall fuji_green.c -lm
This page took 0.181364 seconds and 4 git commands to generate.