- fix java detection and flags, rel 8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Tue, 23 Nov 2021 22:36:03 +0000 (23:36 +0100)
committerJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Tue, 23 Nov 2021 22:36:03 +0000 (23:36 +0100)
db5.3.spec~ [new file with mode: 0644]
java.patch [new file with mode: 0644]

diff --git a/db5.3.spec~ b/db5.3.spec~
new file mode 100644 (file)
index 0000000..1f1cdcd
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,775 @@
+#
+# Conditional build:
+%bcond_without java            # don't build Java bindings
+%bcond_without tcl             # don't build Tcl bindings
+%bcond_without static_libs     # don't build static libraries
+%bcond_with    sqlite3         # build Sqlite3 API libraries
+%bcond_without default_db      # don't use this db as default system db [Th uses DB 5.3]
+%bcond_without rpm_db          # install library to rootfs for /bin/rpm
+
+%define                major           5
+%define                libver          %{major}.3
+%define                ver             %{libver}.28
+%define                patchlevel      0
+Summary:       Berkeley DB database library for C
+Summary(pl.UTF-8):     Biblioteka C do obsługi baz Berkeley DB
+Name:          db5.3
+Version:       %{ver}.%{patchlevel}
+Release:       8
+License:       BSD-like (see LICENSE)
+Group:         Libraries
+#Source0Download: http://www.oracle.com/technetwork/products/berkeleydb/downloads/index.html
+Source0:       http://download.oracle.com/berkeley-db/db-%{ver}.tar.gz
+# Source0-md5: b99454564d5b4479750567031d66fe24
+Patch0:                %{name}-link.patch
+Patch1:                %{name}-sql-features.patch
+Patch2:                db-5.3.28-cwd-db_config.patch
+Patch3:                %{name}-atomic_compare_exchange.patch
+Patch4:                java.patch
+URL:           http://www.oracle.com/technetwork/products/berkeleydb/downloads/index.html
+BuildRequires: automake
+%if %{with java}
+BuildRequires: jdk
+BuildRequires: rpm-javaprov
+%endif
+BuildRequires: libstdc++-devel
+BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.426
+BuildRequires: sed >= 4.0
+%{?with_tcl:BuildRequires:     tcl-devel >= 8.4.0}
+Requires:      uname(release) >= 2.6.0
+%if %{with default_db}
+Provides:      db = %{version}-%{release}
+Provides:      db = %{libver}
+Obsoletes:     db4
+%endif
+BuildRoot:     %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
+
+%if %{without default_db}
+%define                _includedir     %{_prefix}/include/db%{libver}
+%endif
+
+%description
+The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
+provides embedded database support for both traditional and
+client/server applications. Berkeley DB is used by many applications,
+including Python and Perl, so this should be installed on all systems.
+
+%description -l pl.UTF-8
+Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
+zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
+klient-serwer. Berkeley db jest używana w wielu aplikacjach, w tym w
+Pythonie i Perlu.
+
+%package devel
+Summary:       Header files for Berkeley database library
+Summary(pl.UTF-8):     Pliki nagłówkowe do biblioteki Berkeley Database
+Group:         Development/Libraries
+Requires:      %{name} = %{version}-%{release}
+%if %{with default_db}
+Provides:      db-devel = %{version}-%{release}
+Obsoletes:     db-devel
+Obsoletes:     db3-devel
+Obsoletes:     db4-devel
+%endif
+
+%description devel
+The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
+provides embedded database support for both traditional and
+client/server applications. Berkeley DB includes B+tree, Extended
+Linear Hashing, Fixed and Variable-length record access methods,
+transactions, locking, logging, shared memory caching and database
+recovery. DB supports C, C++, Java and Perl APIs.
+
+This package contains the header files, libraries, and documentation
+for building programs which use Berkeley DB.
+
+%description devel -l pl.UTF-8
+Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
+zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
+klient-serwer. Berkeley DB obsługuje dostęp do bazy przez B-drzewa i
+funkcje mieszające ze stałą lub zmienną wielkością rekordu,
+transakcje, kroniki, pamięć dzieloną i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
+dla C, C++, Javy i Perla.
+
+Ten pakiet zawiera pliki nagłówkowe i dokumentację do budowania
+programów używających Berkeley DB.
+
+%package static
+Summary:       Static libraries for Berkeley database library
+Summary(pl.UTF-8):     Statyczne biblioteki Berkeley Database
+Group:         Development/Libraries
+Requires:      %{name}-devel = %{version}-%{release}
+%if %{with default_db}
+Provides:      db-static = %{version}-%{release}
+Obsoletes:     db-static
+Obsoletes:     db3-static
+Obsoletes:     db4-static
+%endif
+
+%description static
+The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
+provides embedded database support for both traditional and
+client/server applications. Berkeley DB includes B+tree, Extended
+Linear Hashing, Fixed and Variable-length record access methods,
+transactions, locking, logging, shared memory caching and database
+recovery. DB supports C, C++, Java and Perl APIs.
+
+This package contains the static libraries for building programs which
+use Berkeley DB.
+
+%description static -l pl.UTF-8
+Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
+zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
+klient-serwer. Berkeley DB obsługuje dostęp do bazy przez B-drzewa i
+funkcje mieszające ze stałą lub zmienną wielkością rekordu,
+transakcje, kroniki, pamięć dzieloną i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
+dla C, C++, Javy i Perla.
+
+Ten pakiet zawiera statyczne biblioteki do budowania programów
+używających Berkeley DB.
+
+%package cxx
+Summary:       Berkeley database library for C++
+Summary(pl.UTF-8):     Biblioteka baz danych Berkeley dla C++
+Group:         Libraries
+%if %{with default_db}
+Provides:      db-cxx = %{version}-%{release}
+Obsoletes:     db4-cxx
+%endif
+
+%description cxx
+Berkeley database library for C++.
+
+%description cxx -l pl.UTF-8
+Biblioteka baz danych Berkeley dla C++.
+
+%package cxx-devel
+Summary:       Header files for db-cxx library
+Summary(pl.UTF-8):     Pliki nagłówkowe biblioteki db-cxx
+Group:         Development/Libraries
+Requires:      %{name}-cxx = %{version}-%{release}
+Requires:      %{name}-devel = %{version}-%{release}
+%if %{with default_db}
+Provides:      db-cxx-devel = %{version}-%{release}
+Obsoletes:     db-cxx-devel
+%endif
+Conflicts:     db-devel < 4.1.25-3
+
+%description cxx-devel
+Header files for db-cxx library.
+
+%description cxx-devel -l pl.UTF-8
+Pliki nagłówkowe biblioteki db-cxx.
+
+%package cxx-static
+Summary:       Static version of db-cxx library
+Summary(pl.UTF-8):     Statyczna wersja biblioteki db-cxx
+Group:         Development/Libraries
+Requires:      %{name}-cxx-devel = %{version}-%{release}
+%if %{with default_db}
+Provides:      db-cxx-static = %{version}-%{release}
+Obsoletes:     db-cxx-static
+%endif
+Conflicts:     db-static < 4.2.50-1
+
+%description cxx-static
+Static version of db-cxx library.
+
+%description cxx-static -l pl.UTF-8
+Statyczna wersja biblioteki db-cxx.
+
+%package java
+Summary:       Berkeley database library for Java
+Summary(pl.UTF-8):     Biblioteka baz danych Berkeley dla Javy
+Group:         Libraries
+Requires:      jpackage-utils
+%if %{with default_db}
+Provides:      db-java = %{version}-%{release}
+Obsoletes:     db-java
+%endif
+
+%description java
+Berkeley database library for Java.
+
+%description java -l pl.UTF-8
+Biblioteka baz danych Berkeley dla Javy.
+
+%package java-devel
+Summary:       Development files for db-java library
+Summary(pl.UTF-8):     Pliki programistyczne biblioteki db-java
+Group:         Development/Languages/Java
+Requires:      %{name}-java = %{version}-%{release}
+%if %{with default_db}
+Provides:      db-java-devel = %{version}-%{release}
+Obsoletes:     db-java-devel
+%endif
+Conflicts:     db-devel < 4.1.25-3
+
+%description java-devel
+Development files for db-java library.
+
+%description java-devel -l pl.UTF-8
+Pliki programistyczne biblioteki db-java.
+
+%package tcl
+Summary:       Berkeley database library for Tcl
+Summary(pl.UTF-8):     Biblioteka baz danych Berkeley dla Tcl
+Group:         Development/Languages/Tcl
+Requires:      tcl
+%if %{with default_db}
+Provides:      db-tcl = %{version}-%{release}
+Obsoletes:     db4-tcl
+%endif
+
+%description tcl
+Berkeley database library for Tcl.
+
+%description tcl -l pl.UTF-8
+Biblioteka baz danych Berkeley dla Tcl.
+
+%package tcl-devel
+Summary:       Development files for db-tcl library
+Summary(pl.UTF-8):     Pliki programistyczne biblioteki db-tcl
+Group:         Development/Languages/Tcl
+Requires:      %{name}-tcl = %{version}-%{release}
+%if %{with default_db}
+Provides:      db-tcl-devel = %{version}-%{release}
+Obsoletes:     db-tcl-devel
+%endif
+Conflicts:     db-devel < 4.1.25-3
+
+%description tcl-devel
+Development files for db-tcl library.
+
+%description tcl-devel -l pl.UTF-8
+Pliki programistyczne biblioteki db-tcl.
+
+%package sql
+Summary:       SQL layer for Berkeley database library
+Summary(pl.UTF-8):     Wartstwa SQL dla biblioteki baz danych Berkeley
+Group:         Libraries
+%if %{with default_db}
+Provides:      db-sql = %{version}-%{release}
+%endif
+
+%description sql
+SQL layer for Berkeley database library.
+
+%description sql -l pl.UTF-8
+Warstwa SQL dla biblioteki baz danych Berkeley.
+
+%package sql-devel
+Summary:       Development files for db-sql library
+Summary(pl.UTF-8):     Pliki programistyczne biblioteki db-sql
+Group:         Development/Libraries
+Requires:      %{name}-sql = %{version}-%{release}
+%if %{with default_db}
+Provides:      db-sql-devel = %{version}-%{release}
+Obsoletes:     db-sql-devel
+%endif
+
+%description sql-devel
+Development files for db-sql library.
+
+%description sql-devel -l pl.UTF-8
+Pliki programistyczne biblioteki db-sql.
+
+%package stl
+Summary:       STL API for Berkeley Database library
+Summary(pl.UTF-8):     API STL dla biblioteki Berkeley Database
+Group:         Libraries
+%if %{with default_db}
+Provides:      db-stl = %{version}-%{release}
+%endif
+
+%description stl
+STL API for Berkeley database library.
+
+%description stl -l pl.UTF-8
+API STL dla biblioteki Berkeley Database.
+
+%package stl-devel
+Summary:       Development files for db-stl library
+Summary(pl.UTF-8):     Pliki programistyczne biblioteki db-stl
+Group:         Development/Libraries
+Requires:      %{name}-stl = %{version}-%{release}
+%if %{with default_db}
+Provides:      db-stl-devel = %{version}-%{release}
+Obsoletes:     db-stl-devel
+%endif
+
+%description stl-devel
+Development files for db-stl library.
+
+%description stl-devel -l pl.UTF-8
+Pliki programistyczne biblioteki db-stl.
+
+%package sqlite3
+Summary:       Sqlite3 API for Berkeley Database library
+Summary(pl.UTF-8):     API Sqlite3 dla biblioteki Berkeley Database
+Group:         Libraries
+%if %{with default_db}
+Provides:      db-sqlite3 = %{version}-%{release}
+%endif
+
+%description sqlite3
+Sqlite3 API for Berkeley database library.
+
+%description sqlite3 -l pl.UTF-8
+API Sqlite3 dla biblioteki Berkeley Database.
+
+%package sqlite3-devel
+Summary:       Development files for db-sqlite3 library
+Summary(pl.UTF-8):     Pliki programistyczne biblioteki db-sqlite3
+Group:         Development/Libraries
+Requires:      %{name}-sqlite3 = %{version}-%{release}
+%if %{with default_db}
+Provides:      db-sqlite3-devel = %{version}-%{release}
+Obsoletes:     db-sqlite3-devel
+%endif
+
+%description sqlite3-devel
+Development files for db-sqlite3 library.
+
+%description sqlite3-devel -l pl.UTF-8
+Pliki programistyczne biblioteki db-sqlite3.
+
+%package utils
+Summary:       Command line tools for managing Berkeley DB databases
+Summary(pl.UTF-8):     Narzędzia do obsługi baz Berkeley DB z linii poleceń
+Group:         Applications/Databases
+Requires:      %{name} = %{version}-%{release}
+Requires:      %{name}-sql = %{version}-%{release}
+%if %{with default_db}
+Provides:      db-utils = %{version}-%{release}
+Obsoletes:     db-utils
+Obsoletes:     db3-utils
+Obsoletes:     db4-utils
+%endif
+
+%description utils
+The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
+provides embedded database support for both traditional and
+client/server applications. Berkeley DB includes B+tree, Extended
+Linear Hashing, Fixed and Variable-length record access methods,
+transactions, locking, logging, shared memory caching and database
+recovery. DB supports C, C++, Java and Perl APIs.
+
+This package contains command line tools for managing Berkeley DB
+databases.
+
+%description utils -l pl.UTF-8
+Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
+zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
+klient-serwer. Berkeley DB obsługuje dostęp do bazy przez B-drzewa i
+funkcje mieszające ze stałą lub zmienną wielkością rekordu,
+transakcje, kroniki, pamięć dzieloną i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
+dla C, C++, Javy i Perla.
+
+Ten pakiet zawiera narzędzia do obsługi baz Berkeley DB z linii
+poleceń.
+
+%prep
+%setup -q -n db-%{ver}
+%patch0 -p1
+%patch1 -p1
+%patch2 -p1
+%patch3 -p1
+%patch4 -p1
+
+%build
+cp -f /usr/share/automake/config.sub dist
+cp -f /usr/share/automake/config.sub lang/sql/sqlite
+cd dist
+%{__aclocal} -I aclocal
+%{__autoconf}
+cd -
+
+JAVACFLAGS="-source 1.6 -target 1.6"
+export JAVACFLAGS
+
+%if %{with static_libs}
+cp -a build_unix build_unix.static
+
+cd build_unix.static
+
+CC="%{__cc}"
+CXX="%{__cxx}"
+CFLAGS="%{rpmcflags}"
+CXXFLAGS="%{rpmcflags} -fno-implicit-templates"
+LDFLAGS="%{rpmcflags} %{rpmldflags}"
+export CC CXX CFLAGS CXXFLAGS LDFLAGS
+
+../dist/%configure \
+       --disable-shared \
+       --enable-static \
+       --enable-compat185 \
+       --enable-cxx \
+       --enable-dbm \
+       --enable-build_dbm \
+       --enable-posixmutexes
+
+# (temporarily?) disabled because of compilation errors:
+#      --enable-dump185 \
+
+%{__make} library_build
+cd ..
+%endif
+
+cd build_unix
+
+../dist/%configure \
+       --prefix=%{_prefix} \
+       --libdir=%{_libdir} \
+       --enable-shared \
+       --disable-static \
+       --enable-compat185 \
+       --enable-cxx \
+       --enable-dbm \
+       --enable-build_dbm \
+       --enable-posixmutexes \
+       --enable-sql \
+       %{?with_sqlite3:--enable-sql_compat} \
+       --enable-sql_codegen \
+       --enable-stl \
+       %{?with_java:--enable-java} \
+       %{?with_tcl:--enable-tcl --with-tcl=/usr/lib}
+
+%{__make} library_build \
+       TCFLAGS='-I$(builddir) -I%{_includedir}' \
+       LIBSO_LIBS="\$(LIBS)" \
+       LIBTSO_LIBS="\$(LIBS) -ltcl"
+
+%install
+rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
+install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_includedir},%{_libdir},%{_bindir}}
+%if %{with java}
+install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_javadir}
+%endif
+
+%if %{with static_libs}
+%{__make} -C build_unix.static library_install \
+       DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT \
+       docdir=%{_docdir}/db-%{version}-docs \
+       includedir=%{_includedir}
+%endif
+
+%{__make} -C build_unix library_install \
+       DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT \
+       LIB_INSTALL_FILE_LIST="" \
+       docdir=%{_docdir}/db-%{version}-docs \
+       includedir=%{_includedir}
+
+%if %{with rpm_db}
+install -d $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}
+mv $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libdb-%{libver}.so $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}
+ln -sf /%{_lib}/libdb-%{libver}.so $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libdb-%{libver}.so
+%endif
+
+cd $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}
+%if %{with static_libs}
+mv -f libdb.a libdb-%{libver}.a
+mv -f libdb_cxx.a libdb_cxx-%{libver}.a
+%endif
+%if %{with java}
+mv -f $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/db.jar $RPM_BUILD_ROOT%{_javadir}/db-%{libver}.jar
+%endif
+%if %{with default_db}
+ln -sf libdb-%{libver}.so libdb.so
+ln -sf libdb-%{libver}.so libndbm.so
+ln -sf libdb-%{libver}.la libdb.la
+ln -sf libdb-%{libver}.la libndbm.la
+ln -sf libdb_cxx-%{libver}.so libdb_cxx.so
+ln -sf libdb_cxx-%{libver}.la libdb_cxx.la
+%if %{with java}
+ln -sf libdb_java-%{libver}.la libdb_java.la
+ln -sf db-%{libver}.jar $RPM_BUILD_ROOT%{_javadir}/db.jar
+%endif
+%if %{with tcl}
+ln -sf libdb_tcl-%{libver}.so libdb_tcl.so
+ln -sf libdb_tcl-%{libver}.la libdb_tcl.la
+%endif
+%if %{with static_libs}
+ln -sf libdb-%{libver}.a libdb.a
+ln -sf libdb-%{libver}.a libndbm.a
+ln -sf libdb_cxx-%{libver}.a libdb_cxx.a
+%endif
+%else
+%{__rm} libdb.so
+%{__rm} libdb_cxx.so
+%{__rm} libdb_sql.so
+%{__rm} libdb_stl.so
+%{__rm} libdb-%{major}.so
+%{__rm} libdb_cxx-%{major}.so
+%{__rm} libdb_sql-%{major}.so
+%{__rm} libdb_stl-%{major}.so
+%if %{with java}
+%{__rm} libdb_java.so
+%{__rm} libdb_java-%{major}.so
+%endif
+%if %{with tcl}
+%{__rm} libdb_tcl.so
+%{__rm} libdb_tcl-%{major}.so
+%endif
+%endif
+
+sed -i "s/old_library=''/old_library='libdb-%{libver}.a'/" libdb-%{libver}.la
+sed -i "s/old_library=''/old_library='libdb_cxx-%{libver}.a'/" libdb_cxx-%{libver}.la
+
+cd -
+
+cd $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
+mv dbsql dbsql-%{libver}
+%{?with_default_db:ln -sf dbsql-%{libver} dbsql}
+for F in db_*; do
+  Fver=$(echo $F|sed 's/db_/db%{libver}_/')
+  mv $F $Fver
+  %{?with_default_db:ln -sf $Fver $F}
+done
+cd -
+
+install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-%{version}
+cp -a examples/c/* $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-%{version}
+
+install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-cxx-%{version}
+cp -a examples/cxx/* $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-cxx-%{version}
+
+%if %{with java}
+install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-java-%{version}
+cp -a examples/java/* $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-java-%{version}
+%endif
+
+# in %doc
+%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/db-%{version}-docs/{index.html,license/license_db.html}
+
+# don't have csharp subpackages yet
+%{__rm} -r $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/db-%{version}-docs/csharp
+
+%clean
+rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
+
+%post  -p /sbin/ldconfig
+%postun        -p /sbin/ldconfig
+
+%post  tcl -p /sbin/ldconfig
+%postun        tcl -p /sbin/ldconfig
+
+%post  cxx -p /sbin/ldconfig
+%postun        cxx -p /sbin/ldconfig
+
+%post  sql -p /sbin/ldconfig
+%postun        sql -p /sbin/ldconfig
+
+%post  stl -p /sbin/ldconfig
+%postun        stl -p /sbin/ldconfig
+
+%files
+%defattr(644,root,root,755)
+%doc LICENSE README docs/index.html docs/license
+%if %{with rpm_db}
+%attr(755,root,root) /%{_lib}/libdb-%{libver}.so
+%else
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb-%{libver}.so
+%endif
+
+%files devel
+%defattr(644,root,root,755)
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_sql_codegen
+%{_libdir}/libdb-%{libver}.la
+%if %{with rpm_db}
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb-%{libver}.so
+%endif
+%if %{with default_db}
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_sql_codegen
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb-%{major}.so
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb.so
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/libndbm.so
+%{_libdir}/libdb.la
+%{_libdir}/libndbm.la
+%else
+%dir %{_includedir}
+%endif
+%{_includedir}/db.h
+%{_includedir}/db_185.h
+%dir %{_docdir}/db-%{version}-docs
+%dir %{_docdir}/db-%{version}-docs/api_reference
+%{_docdir}/db-%{version}-docs/api_reference/C
+%{_docdir}/db-%{version}-docs/articles
+%dir %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg
+%{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg/C
+%dir %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_txn
+%{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_txn/C
+%dir %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_db_rep
+%{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_db_rep/C
+%{_docdir}/db-%{version}-docs/installation
+%{_docdir}/db-%{version}-docs/porting
+%{_docdir}/db-%{version}-docs/programmer_reference
+%{_docdir}/db-%{version}-docs/upgrading
+%{_examplesdir}/db-%{version}
+
+%if %{with static_libs}
+%files static
+%defattr(644,root,root,755)
+%{_libdir}/libdb-%{libver}.a
+%if %{with default_db}
+%{_libdir}/libdb.a
+%{_libdir}/libndbm.a
+%endif
+%endif
+
+%files cxx
+%defattr(644,root,root,755)
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_cxx-%{libver}.so
+
+%files cxx-devel
+%defattr(644,root,root,755)
+%{_libdir}/libdb_cxx-%{libver}.la
+%if %{with default_db}
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_cxx-%{major}.so
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_cxx.so
+%{_libdir}/libdb_cxx.la
+%endif
+%{_includedir}/db_cxx.h
+%{_docdir}/db-%{version}-docs/api_reference/CXX
+%{_docdir}/db-%{version}-docs/api_reference/STL
+%{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg/CXX
+%{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_txn/CXX
+%{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_db_rep/CXX
+%{_examplesdir}/db-cxx-%{version}
+
+%if %{with static_libs}
+%files cxx-static
+%defattr(644,root,root,755)
+%{_libdir}/libdb_cxx-%{libver}.a
+%if %{with default_db}
+%{_libdir}/libdb_cxx.a
+%endif
+%endif
+
+%if %{with java}
+%files java
+%defattr(644,root,root,755)
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_java-%{libver}.so
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_java-%{libver}_g.so
+%{_javadir}/db-%{libver}.jar
+%if %{with default_db}
+%{_javadir}/db.jar
+%endif
+
+%files java-devel
+%defattr(644,root,root,755)
+%{_libdir}/libdb_java-%{libver}.la
+%if %{with default_db}
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_java.so
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_java-%{major}.so
+%{_libdir}/libdb_java.la
+%endif
+%{_docdir}/db-%{version}-docs/collections
+%{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg/JAVA
+%{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_txn/JAVA
+%{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_db_rep/JAVA
+%{_docdir}/db-%{version}-docs/java
+%{_examplesdir}/db-java-%{version}
+%endif
+
+%if %{with tcl}
+%files tcl
+%defattr(644,root,root,755)
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_tcl-%{libver}.so
+
+%files tcl-devel
+%defattr(644,root,root,755)
+%{_libdir}/libdb_tcl-%{libver}.la
+%if %{with default_db}
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_tcl.so
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_tcl-%{major}.so
+%{_libdir}/libdb_tcl.la
+%endif
+%{_docdir}/db-%{version}-docs/api_reference/TCL
+%endif
+
+%files sql
+%defattr(644,root,root,755)
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_sql-%{libver}.so
+
+%files sql-devel
+%defattr(644,root,root,755)
+%{_libdir}/libdb_sql-%{libver}.la
+%if %{with default_db}
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_sql.so
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_sql-%{major}.so
+%endif
+%{_includedir}/dbsql.h
+%{_docdir}/db-%{version}-docs/bdb-sql
+
+%files stl
+%defattr(644,root,root,755)
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_stl-%{libver}.so
+
+%files stl-devel
+%defattr(644,root,root,755)
+%{_libdir}/libdb_stl-%{libver}.la
+%if %{with default_db}
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_stl.so
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_stl-%{major}.so
+%endif
+%{_includedir}/dbstl_base_iterator.h
+%{_includedir}/dbstl_common.h
+%{_includedir}/dbstl_container.h
+%{_includedir}/dbstl_dbc.h
+%{_includedir}/dbstl_dbt.h
+%{_includedir}/dbstl_element_ref.h
+%{_includedir}/dbstl_exception.h
+%{_includedir}/dbstl_inner_utility.h
+%{_includedir}/dbstl_map.h
+%{_includedir}/dbstl_resource_manager.h
+%{_includedir}/dbstl_set.h
+%{_includedir}/dbstl_utility.h
+%{_includedir}/dbstl_vector.h
+
+%if %{with sqlite3}
+%files sqlite3
+%defattr(644,root,root,755)
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/sqlite3
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/libsqlite3.so
+
+%files sqlite3-devel
+%defattr(644,root,root,755)
+%{_libdir}/libsqlite3.la
+%{_includedir}/sqlite3.h
+%endif
+
+%files utils
+%defattr(644,root,root,755)
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_archive
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_checkpoint
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_deadlock
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_dump
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_hotbackup
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_load
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_log_verify
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_printlog
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_recover
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_replicate
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_stat
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_tuner
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_upgrade
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_verify
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/dbsql-%{libver}
+%if %{with default_db}
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_archive
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_checkpoint
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_deadlock
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_dump
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_hotbackup
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_load
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_log_verify
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_printlog
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_recover
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_replicate
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_stat
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_tuner
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_upgrade
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_verify
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/dbsql
+%endif
diff --git a/java.patch b/java.patch
new file mode 100644 (file)
index 0000000..74a8137
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,22 @@
+--- db-5.3.28/dist/configure.ac~       2013-09-09 17:35:02.000000000 +0200
++++ db-5.3.28/dist/configure.ac        2021-11-23 23:28:43.662988948 +0100
+@@ -454,7 +454,7 @@
+       esac
+       AC_MSG_RESULT($JAVA_VERSION)
+       case "$JAVA_VERSION" in
+-      1.[[3456789]]* | 1.[[1-9]][[0-9]]* | [[23456789]]* ) ;;
++      1.[[3456789]]* | 1.[[1-9]][[0-9]]* | [[23456789]]* | 1[[0-9]]* ) ;;
+       * )
+               AC_MSG_ERROR([Java version 1.3 or higher required, got $JAVA_VERSION]) ;;
+       esac
+--- db-5.3.28/dist/configure~  2013-09-09 17:35:02.000000000 +0200
++++ db-5.3.28/dist/configure   2021-11-23 23:34:30.893923681 +0100
+@@ -18475,7 +18475,7 @@
+       { $as_echo "$as_me:${as_lineno-$LINENO}: result: $JAVA_VERSION" >&5
+ $as_echo "$JAVA_VERSION" >&6; }
+       case "$JAVA_VERSION" in
+-      1.[3456789]* | 1.[1-9][0-9]* | [23456789]* ) ;;
++      1.[3456789]* | 1.[1-9][0-9]* | [23456789]* | 1[0-9]* ) ;;
+       * )
+               as_fn_error $? "Java version 1.3 or higher required, got $JAVA_VERSION" "$LINENO" 5 ;;
+       esac
This page took 0.139515 seconds and 4 git commands to generate.