- commit correct file...
[packages/db5.3.git] / db5.3.spec
CommitLineData
841072e5
JB
1#
2# Conditional build:
3%bcond_without java # don't build Java bindings
4%bcond_without tcl # don't build Tcl bindings
5%bcond_without static_libs # don't build static libraries
4e6e1f78 6%bcond_with sqlite3 # build Sqlite3 API libraries
1ac2c874 7%bcond_without default_db # don't use this db as default system db [Th uses DB 5.3]
7f8c9e88 8%bcond_without rpm_db # install library to rootfs for /bin/rpm
841072e5 9
841072e5
JB
10%define major 5
11%define libver %{major}.3
d06fb19b 12%define ver %{libver}.28
841072e5
JB
13%define patchlevel 0
14Summary: Berkeley DB database library for C
15Summary(pl.UTF-8): Biblioteka C do obsługi baz Berkeley DB
16Name: db5.3
17Version: %{ver}.%{patchlevel}
81b8efdd 18Release: 8
841072e5
JB
19License: BSD-like (see LICENSE)
20Group: Libraries
dcee36cd 21#Source0Download: http://www.oracle.com/technetwork/products/berkeleydb/downloads/index.html
841072e5 22Source0: http://download.oracle.com/berkeley-db/db-%{ver}.tar.gz
d06fb19b 23# Source0-md5: b99454564d5b4479750567031d66fe24
21bea13e
JB
24Patch0: %{name}-link.patch
25Patch1: %{name}-sql-features.patch
7b423534 26Patch2: db-5.3.28-cwd-db_config.patch
49e45ab3 27Patch3: %{name}-atomic_compare_exchange.patch
81b8efdd 28Patch4: java.patch
dcee36cd 29URL: http://www.oracle.com/technetwork/products/berkeleydb/downloads/index.html
841072e5
JB
30BuildRequires: automake
31%if %{with java}
32BuildRequires: jdk
33BuildRequires: rpm-javaprov
34%endif
35BuildRequires: libstdc++-devel
36BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.426
37BuildRequires: sed >= 4.0
38%{?with_tcl:BuildRequires: tcl-devel >= 8.4.0}
39Requires: uname(release) >= 2.6.0
40%if %{with default_db}
41Provides: db = %{version}-%{release}
42Provides: db = %{libver}
43Obsoletes: db4
44%endif
45BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
46
47%if %{without default_db}
48%define _includedir %{_prefix}/include/db%{libver}
49%endif
50
51%description
52The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
53provides embedded database support for both traditional and
54client/server applications. Berkeley DB is used by many applications,
55including Python and Perl, so this should be installed on all systems.
56
57%description -l pl.UTF-8
58Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
59zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
60klient-serwer. Berkeley db jest używana w wielu aplikacjach, w tym w
61Pythonie i Perlu.
62
63%package devel
64Summary: Header files for Berkeley database library
65Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe do biblioteki Berkeley Database
66Group: Development/Libraries
67Requires: %{name} = %{version}-%{release}
68%if %{with default_db}
69Provides: db-devel = %{version}-%{release}
70Obsoletes: db-devel
71Obsoletes: db3-devel
72Obsoletes: db4-devel
73%endif
74
75%description devel
76The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
77provides embedded database support for both traditional and
78client/server applications. Berkeley DB includes B+tree, Extended
79Linear Hashing, Fixed and Variable-length record access methods,
80transactions, locking, logging, shared memory caching and database
81recovery. DB supports C, C++, Java and Perl APIs.
82
83This package contains the header files, libraries, and documentation
84for building programs which use Berkeley DB.
85
86%description devel -l pl.UTF-8
87Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
88zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
89klient-serwer. Berkeley DB obsługuje dostęp do bazy przez B-drzewa i
90funkcje mieszające ze stałą lub zmienną wielkością rekordu,
91transakcje, kroniki, pamięć dzieloną i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
92dla C, C++, Javy i Perla.
93
94Ten pakiet zawiera pliki nagłówkowe i dokumentację do budowania
95programów używających Berkeley DB.
96
97%package static
98Summary: Static libraries for Berkeley database library
99Summary(pl.UTF-8): Statyczne biblioteki Berkeley Database
100Group: Development/Libraries
101Requires: %{name}-devel = %{version}-%{release}
102%if %{with default_db}
103Provides: db-static = %{version}-%{release}
104Obsoletes: db-static
105Obsoletes: db3-static
106Obsoletes: db4-static
107%endif
108
109%description static
110The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
111provides embedded database support for both traditional and
112client/server applications. Berkeley DB includes B+tree, Extended
113Linear Hashing, Fixed and Variable-length record access methods,
114transactions, locking, logging, shared memory caching and database
115recovery. DB supports C, C++, Java and Perl APIs.
116
117This package contains the static libraries for building programs which
118use Berkeley DB.
119
120%description static -l pl.UTF-8
121Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
122zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
123klient-serwer. Berkeley DB obsługuje dostęp do bazy przez B-drzewa i
124funkcje mieszające ze stałą lub zmienną wielkością rekordu,
125transakcje, kroniki, pamięć dzieloną i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
126dla C, C++, Javy i Perla.
127
128Ten pakiet zawiera statyczne biblioteki do budowania programów
129używających Berkeley DB.
130
131%package cxx
132Summary: Berkeley database library for C++
133Summary(pl.UTF-8): Biblioteka baz danych Berkeley dla C++
134Group: Libraries
135%if %{with default_db}
136Provides: db-cxx = %{version}-%{release}
137Obsoletes: db4-cxx
138%endif
139
140%description cxx
141Berkeley database library for C++.
142
143%description cxx -l pl.UTF-8
144Biblioteka baz danych Berkeley dla C++.
145
146%package cxx-devel
147Summary: Header files for db-cxx library
148Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe biblioteki db-cxx
149Group: Development/Libraries
150Requires: %{name}-cxx = %{version}-%{release}
151Requires: %{name}-devel = %{version}-%{release}
152%if %{with default_db}
153Provides: db-cxx-devel = %{version}-%{release}
154Obsoletes: db-cxx-devel
155%endif
156Conflicts: db-devel < 4.1.25-3
157
158%description cxx-devel
159Header files for db-cxx library.
160
161%description cxx-devel -l pl.UTF-8
162Pliki nagłówkowe biblioteki db-cxx.
163
164%package cxx-static
165Summary: Static version of db-cxx library
166Summary(pl.UTF-8): Statyczna wersja biblioteki db-cxx
167Group: Development/Libraries
168Requires: %{name}-cxx-devel = %{version}-%{release}
169%if %{with default_db}
170Provides: db-cxx-static = %{version}-%{release}
171Obsoletes: db-cxx-static
172%endif
173Conflicts: db-static < 4.2.50-1
174
175%description cxx-static
176Static version of db-cxx library.
177
178%description cxx-static -l pl.UTF-8
179Statyczna wersja biblioteki db-cxx.
180
181%package java
182Summary: Berkeley database library for Java
183Summary(pl.UTF-8): Biblioteka baz danych Berkeley dla Javy
184Group: Libraries
185Requires: jpackage-utils
186%if %{with default_db}
187Provides: db-java = %{version}-%{release}
188Obsoletes: db-java
189%endif
190
191%description java
192Berkeley database library for Java.
193
194%description java -l pl.UTF-8
195Biblioteka baz danych Berkeley dla Javy.
196
197%package java-devel
198Summary: Development files for db-java library
199Summary(pl.UTF-8): Pliki programistyczne biblioteki db-java
200Group: Development/Languages/Java
201Requires: %{name}-java = %{version}-%{release}
202%if %{with default_db}
203Provides: db-java-devel = %{version}-%{release}
204Obsoletes: db-java-devel
205%endif
206Conflicts: db-devel < 4.1.25-3
207
208%description java-devel
209Development files for db-java library.
210
211%description java-devel -l pl.UTF-8
212Pliki programistyczne biblioteki db-java.
213
214%package tcl
215Summary: Berkeley database library for Tcl
216Summary(pl.UTF-8): Biblioteka baz danych Berkeley dla Tcl
217Group: Development/Languages/Tcl
218Requires: tcl
219%if %{with default_db}
220Provides: db-tcl = %{version}-%{release}
221Obsoletes: db4-tcl
222%endif
223
224%description tcl
225Berkeley database library for Tcl.
226
227%description tcl -l pl.UTF-8
228Biblioteka baz danych Berkeley dla Tcl.
229
230%package tcl-devel
231Summary: Development files for db-tcl library
232Summary(pl.UTF-8): Pliki programistyczne biblioteki db-tcl
233Group: Development/Languages/Tcl
234Requires: %{name}-tcl = %{version}-%{release}
235%if %{with default_db}
236Provides: db-tcl-devel = %{version}-%{release}
237Obsoletes: db-tcl-devel
238%endif
239Conflicts: db-devel < 4.1.25-3
240
241%description tcl-devel
242Development files for db-tcl library.
243
244%description tcl-devel -l pl.UTF-8
245Pliki programistyczne biblioteki db-tcl.
246
247%package sql
248Summary: SQL layer for Berkeley database library
249Summary(pl.UTF-8): Wartstwa SQL dla biblioteki baz danych Berkeley
250Group: Libraries
21bea13e 251%if %{with default_db}
841072e5
JB
252Provides: db-sql = %{version}-%{release}
253%endif
254
255%description sql
256SQL layer for Berkeley database library.
257
258%description sql -l pl.UTF-8
259Warstwa SQL dla biblioteki baz danych Berkeley.
260
261%package sql-devel
262Summary: Development files for db-sql library
263Summary(pl.UTF-8): Pliki programistyczne biblioteki db-sql
264Group: Development/Libraries
265Requires: %{name}-sql = %{version}-%{release}
21bea13e 266%if %{with default_db}
841072e5
JB
267Provides: db-sql-devel = %{version}-%{release}
268Obsoletes: db-sql-devel
269%endif
270
271%description sql-devel
272Development files for db-sql library.
273
274%description sql-devel -l pl.UTF-8
275Pliki programistyczne biblioteki db-sql.
276
277%package stl
278Summary: STL API for Berkeley Database library
279Summary(pl.UTF-8): API STL dla biblioteki Berkeley Database
280Group: Libraries
281%if %{with default_db}
282Provides: db-stl = %{version}-%{release}
283%endif
284
285%description stl
286STL API for Berkeley database library.
287
288%description stl -l pl.UTF-8
289API STL dla biblioteki Berkeley Database.
290
291%package stl-devel
292Summary: Development files for db-stl library
293Summary(pl.UTF-8): Pliki programistyczne biblioteki db-stl
294Group: Development/Libraries
295Requires: %{name}-stl = %{version}-%{release}
296%if %{with default_db}
297Provides: db-stl-devel = %{version}-%{release}
298Obsoletes: db-stl-devel
299%endif
300
301%description stl-devel
302Development files for db-stl library.
303
304%description stl-devel -l pl.UTF-8
305Pliki programistyczne biblioteki db-stl.
306
307%package sqlite3
308Summary: Sqlite3 API for Berkeley Database library
309Summary(pl.UTF-8): API Sqlite3 dla biblioteki Berkeley Database
310Group: Libraries
311%if %{with default_db}
312Provides: db-sqlite3 = %{version}-%{release}
313%endif
314
315%description sqlite3
316Sqlite3 API for Berkeley database library.
317
318%description sqlite3 -l pl.UTF-8
319API Sqlite3 dla biblioteki Berkeley Database.
320
321%package sqlite3-devel
322Summary: Development files for db-sqlite3 library
323Summary(pl.UTF-8): Pliki programistyczne biblioteki db-sqlite3
324Group: Development/Libraries
325Requires: %{name}-sqlite3 = %{version}-%{release}
326%if %{with default_db}
327Provides: db-sqlite3-devel = %{version}-%{release}
328Obsoletes: db-sqlite3-devel
329%endif
330
331%description sqlite3-devel
332Development files for db-sqlite3 library.
333
334%description sqlite3-devel -l pl.UTF-8
335Pliki programistyczne biblioteki db-sqlite3.
336
337%package utils
338Summary: Command line tools for managing Berkeley DB databases
339Summary(pl.UTF-8): Narzędzia do obsługi baz Berkeley DB z linii poleceń
340Group: Applications/Databases
341Requires: %{name} = %{version}-%{release}
342Requires: %{name}-sql = %{version}-%{release}
343%if %{with default_db}
344Provides: db-utils = %{version}-%{release}
345Obsoletes: db-utils
346Obsoletes: db3-utils
347Obsoletes: db4-utils
348%endif
349
350%description utils
351The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
352provides embedded database support for both traditional and
353client/server applications. Berkeley DB includes B+tree, Extended
354Linear Hashing, Fixed and Variable-length record access methods,
355transactions, locking, logging, shared memory caching and database
356recovery. DB supports C, C++, Java and Perl APIs.
357
358This package contains command line tools for managing Berkeley DB
359databases.
360
361%description utils -l pl.UTF-8
362Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
363zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
364klient-serwer. Berkeley DB obsługuje dostęp do bazy przez B-drzewa i
365funkcje mieszające ze stałą lub zmienną wielkością rekordu,
366transakcje, kroniki, pamięć dzieloną i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
367dla C, C++, Javy i Perla.
368
369Ten pakiet zawiera narzędzia do obsługi baz Berkeley DB z linii
370poleceń.
371
372%prep
373%setup -q -n db-%{ver}
21bea13e
JB
374%patch0 -p1
375%patch1 -p1
7b423534 376%patch2 -p1
49e45ab3 377%patch3 -p1
81b8efdd 378%patch4 -p1
841072e5
JB
379
380%build
381cp -f /usr/share/automake/config.sub dist
87b58ffc 382cp -f /usr/share/automake/config.sub lang/sql/sqlite
841072e5 383
81b8efdd 384JAVACFLAGS="-source 1.6 -target 1.6"
841072e5
JB
385export JAVACFLAGS
386
387%if %{with static_libs}
388cp -a build_unix build_unix.static
389
390cd build_unix.static
391
392CC="%{__cc}"
393CXX="%{__cxx}"
394CFLAGS="%{rpmcflags}"
395CXXFLAGS="%{rpmcflags} -fno-implicit-templates"
396LDFLAGS="%{rpmcflags} %{rpmldflags}"
397export CC CXX CFLAGS CXXFLAGS LDFLAGS
398
399../dist/%configure \
400 --disable-shared \
401 --enable-static \
402 --enable-compat185 \
403 --enable-cxx \
404 --enable-dbm \
405 --enable-build_dbm \
406 --enable-posixmutexes
407
408# (temporarily?) disabled because of compilation errors:
409# --enable-dump185 \
410
411%{__make} library_build
412cd ..
413%endif
414
415cd build_unix
416
417../dist/%configure \
418 --prefix=%{_prefix} \
419 --libdir=%{_libdir} \
420 --enable-shared \
421 --disable-static \
422 --enable-compat185 \
423 --enable-cxx \
424 --enable-dbm \
425 --enable-build_dbm \
426 --enable-posixmutexes \
427 --enable-sql \
4e6e1f78 428 %{?with_sqlite3:--enable-sql_compat} \
841072e5
JB
429 --enable-sql_codegen \
430 --enable-stl \
431 %{?with_java:--enable-java} \
432 %{?with_tcl:--enable-tcl --with-tcl=/usr/lib}
433
434%{__make} library_build \
435 TCFLAGS='-I$(builddir) -I%{_includedir}' \
436 LIBSO_LIBS="\$(LIBS)" \
437 LIBTSO_LIBS="\$(LIBS) -ltcl"
438
439%install
440rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
441install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_includedir},%{_libdir},%{_bindir}}
442%if %{with java}
443install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_javadir}
444%endif
445
446%if %{with static_libs}
447%{__make} -C build_unix.static library_install \
448 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT \
449 docdir=%{_docdir}/db-%{version}-docs \
450 includedir=%{_includedir}
451%endif
452
453%{__make} -C build_unix library_install \
454 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT \
455 LIB_INSTALL_FILE_LIST="" \
456 docdir=%{_docdir}/db-%{version}-docs \
457 includedir=%{_includedir}
458
7837bdca 459%if %{with rpm_db}
841072e5
JB
460install -d $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}
461mv $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libdb-%{libver}.so $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}
7837bdca 462ln -sf /%{_lib}/libdb-%{libver}.so $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libdb-%{libver}.so
841072e5
JB
463%endif
464
465cd $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}
466%if %{with static_libs}
467mv -f libdb.a libdb-%{libver}.a
468mv -f libdb_cxx.a libdb_cxx-%{libver}.a
469%endif
470%if %{with java}
471mv -f $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/db.jar $RPM_BUILD_ROOT%{_javadir}/db-%{libver}.jar
472%endif
473%if %{with default_db}
7837bdca
JR
474ln -sf libdb-%{libver}.so libdb.so
475ln -sf libdb-%{libver}.so libndbm.so
841072e5
JB
476ln -sf libdb-%{libver}.la libdb.la
477ln -sf libdb-%{libver}.la libndbm.la
478ln -sf libdb_cxx-%{libver}.so libdb_cxx.so
479ln -sf libdb_cxx-%{libver}.la libdb_cxx.la
480%if %{with java}
481ln -sf libdb_java-%{libver}.la libdb_java.la
482ln -sf db-%{libver}.jar $RPM_BUILD_ROOT%{_javadir}/db.jar
483%endif
484%if %{with tcl}
485ln -sf libdb_tcl-%{libver}.so libdb_tcl.so
486ln -sf libdb_tcl-%{libver}.la libdb_tcl.la
487%endif
488%if %{with static_libs}
489ln -sf libdb-%{libver}.a libdb.a
490ln -sf libdb-%{libver}.a libndbm.a
491ln -sf libdb_cxx-%{libver}.a libdb_cxx.a
492%endif
7837bdca
JR
493%else
494%{__rm} libdb.so
495%{__rm} libdb_cxx.so
496%{__rm} libdb_sql.so
497%{__rm} libdb_stl.so
498%{__rm} libdb-%{major}.so
499%{__rm} libdb_cxx-%{major}.so
500%{__rm} libdb_sql-%{major}.so
501%{__rm} libdb_stl-%{major}.so
502%if %{with java}
503%{__rm} libdb_java.so
504%{__rm} libdb_java-%{major}.so
505%endif
506%if %{with tcl}
507%{__rm} libdb_tcl.so
508%{__rm} libdb_tcl-%{major}.so
509%endif
841072e5
JB
510%endif
511
512sed -i "s/old_library=''/old_library='libdb-%{libver}.a'/" libdb-%{libver}.la
513sed -i "s/old_library=''/old_library='libdb_cxx-%{libver}.a'/" libdb_cxx-%{libver}.la
514
515cd -
516
517cd $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
518mv dbsql dbsql-%{libver}
519%{?with_default_db:ln -sf dbsql-%{libver} dbsql}
520for F in db_*; do
521 Fver=$(echo $F|sed 's/db_/db%{libver}_/')
522 mv $F $Fver
523 %{?with_default_db:ln -sf $Fver $F}
524done
525cd -
526
527install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-%{version}
528cp -a examples/c/* $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-%{version}
529
530install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-cxx-%{version}
531cp -a examples/cxx/* $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-cxx-%{version}
532
533%if %{with java}
534install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-java-%{version}
535cp -a examples/java/* $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-java-%{version}
536%endif
537
538# in %doc
539%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/db-%{version}-docs/{index.html,license/license_db.html}
540
541# don't have csharp subpackages yet
542%{__rm} -r $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/db-%{version}-docs/csharp
543
544%clean
545rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
546
547%post -p /sbin/ldconfig
548%postun -p /sbin/ldconfig
549
550%post tcl -p /sbin/ldconfig
551%postun tcl -p /sbin/ldconfig
552
553%post cxx -p /sbin/ldconfig
554%postun cxx -p /sbin/ldconfig
555
556%post sql -p /sbin/ldconfig
557%postun sql -p /sbin/ldconfig
558
559%post stl -p /sbin/ldconfig
560%postun stl -p /sbin/ldconfig
561
562%files
563%defattr(644,root,root,755)
564%doc LICENSE README docs/index.html docs/license
7837bdca 565%if %{with rpm_db}
841072e5
JB
566%attr(755,root,root) /%{_lib}/libdb-%{libver}.so
567%else
568%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb-%{libver}.so
569%endif
570
571%files devel
572%defattr(644,root,root,755)
573%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_sql_codegen
574%{_libdir}/libdb-%{libver}.la
7837bdca
JR
575%if %{with rpm_db}
576%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb-%{libver}.so
577%endif
841072e5
JB
578%if %{with default_db}
579%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_sql_codegen
841072e5
JB
580%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb-%{major}.so
581%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb.so
582%attr(755,root,root) %{_libdir}/libndbm.so
583%{_libdir}/libdb.la
584%{_libdir}/libndbm.la
585%else
586%dir %{_includedir}
587%endif
588%{_includedir}/db.h
589%{_includedir}/db_185.h
590%dir %{_docdir}/db-%{version}-docs
591%dir %{_docdir}/db-%{version}-docs/api_reference
592%{_docdir}/db-%{version}-docs/api_reference/C
593%{_docdir}/db-%{version}-docs/articles
594%dir %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg
595%{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg/C
596%dir %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_txn
597%{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_txn/C
598%dir %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_db_rep
599%{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_db_rep/C
600%{_docdir}/db-%{version}-docs/installation
601%{_docdir}/db-%{version}-docs/porting
602%{_docdir}/db-%{version}-docs/programmer_reference
603%{_docdir}/db-%{version}-docs/upgrading
604%{_examplesdir}/db-%{version}
605
606%if %{with static_libs}
607%files static
608%defattr(644,root,root,755)
609%{_libdir}/libdb-%{libver}.a
610%if %{with default_db}
611%{_libdir}/libdb.a
612%{_libdir}/libndbm.a
613%endif
614%endif
615
616%files cxx
617%defattr(644,root,root,755)
618%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_cxx-%{libver}.so
619
620%files cxx-devel
621%defattr(644,root,root,755)
622%{_libdir}/libdb_cxx-%{libver}.la
623%if %{with default_db}
624%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_cxx-%{major}.so
625%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_cxx.so
626%{_libdir}/libdb_cxx.la
627%endif
628%{_includedir}/db_cxx.h
629%{_docdir}/db-%{version}-docs/api_reference/CXX
630%{_docdir}/db-%{version}-docs/api_reference/STL
631%{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg/CXX
632%{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_txn/CXX
633%{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_db_rep/CXX
634%{_examplesdir}/db-cxx-%{version}
635
636%if %{with static_libs}
637%files cxx-static
638%defattr(644,root,root,755)
639%{_libdir}/libdb_cxx-%{libver}.a
640%if %{with default_db}
641%{_libdir}/libdb_cxx.a
642%endif
643%endif
644
645%if %{with java}
646%files java
647%defattr(644,root,root,755)
648%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_java-%{libver}.so
649%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_java-%{libver}_g.so
650%{_javadir}/db-%{libver}.jar
651%if %{with default_db}
652%{_javadir}/db.jar
653%endif
654
655%files java-devel
656%defattr(644,root,root,755)
657%{_libdir}/libdb_java-%{libver}.la
658%if %{with default_db}
659%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_java.so
660%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_java-%{major}.so
661%{_libdir}/libdb_java.la
662%endif
663%{_docdir}/db-%{version}-docs/collections
664%{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg/JAVA
665%{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_txn/JAVA
666%{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_db_rep/JAVA
667%{_docdir}/db-%{version}-docs/java
668%{_examplesdir}/db-java-%{version}
669%endif
670
671%if %{with tcl}
672%files tcl
673%defattr(644,root,root,755)
674%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_tcl-%{libver}.so
675
676%files tcl-devel
677%defattr(644,root,root,755)
678%{_libdir}/libdb_tcl-%{libver}.la
679%if %{with default_db}
680%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_tcl.so
681%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_tcl-%{major}.so
682%{_libdir}/libdb_tcl.la
683%endif
684%{_docdir}/db-%{version}-docs/api_reference/TCL
685%endif
686
687%files sql
688%defattr(644,root,root,755)
689%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_sql-%{libver}.so
690
691%files sql-devel
692%defattr(644,root,root,755)
693%{_libdir}/libdb_sql-%{libver}.la
694%if %{with default_db}
695%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_sql.so
696%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_sql-%{major}.so
697%endif
698%{_includedir}/dbsql.h
699%{_docdir}/db-%{version}-docs/bdb-sql
700
701%files stl
702%defattr(644,root,root,755)
703%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_stl-%{libver}.so
704
705%files stl-devel
706%defattr(644,root,root,755)
707%{_libdir}/libdb_stl-%{libver}.la
708%if %{with default_db}
709%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_stl.so
710%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_stl-%{major}.so
711%endif
712%{_includedir}/dbstl_base_iterator.h
713%{_includedir}/dbstl_common.h
714%{_includedir}/dbstl_container.h
715%{_includedir}/dbstl_dbc.h
716%{_includedir}/dbstl_dbt.h
717%{_includedir}/dbstl_element_ref.h
718%{_includedir}/dbstl_exception.h
719%{_includedir}/dbstl_inner_utility.h
720%{_includedir}/dbstl_map.h
721%{_includedir}/dbstl_resource_manager.h
722%{_includedir}/dbstl_set.h
723%{_includedir}/dbstl_utility.h
724%{_includedir}/dbstl_vector.h
725
4e6e1f78 726%if %{with sqlite3}
841072e5
JB
727%files sqlite3
728%defattr(644,root,root,755)
729%attr(755,root,root) %{_bindir}/sqlite3
730%attr(755,root,root) %{_libdir}/libsqlite3.so
731
732%files sqlite3-devel
733%defattr(644,root,root,755)
734%{_libdir}/libsqlite3.la
735%{_includedir}/sqlite3.h
4e6e1f78 736%endif
841072e5
JB
737
738%files utils
739%defattr(644,root,root,755)
740%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_archive
741%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_checkpoint
742%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_deadlock
743%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_dump
744%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_hotbackup
745%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_load
746%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_log_verify
747%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_printlog
748%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_recover
749%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_replicate
750%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_stat
751%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_tuner
752%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_upgrade
753%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_verify
754%attr(755,root,root) %{_bindir}/dbsql-%{libver}
755%if %{with default_db}
756%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_archive
757%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_checkpoint
758%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_deadlock
759%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_dump
760%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_hotbackup
761%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_load
762%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_log_verify
763%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_printlog
764%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_recover
765%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_replicate
766%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_stat
767%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_tuner
768%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_upgrade
769%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_verify
770%attr(755,root,root) %{_bindir}/dbsql
771%endif
This page took 0.281644 seconds and 4 git commands to generate.