]> git.pld-linux.org Git - packages/db5.3.git/blame - db5.3.spec
- new
[packages/db5.3.git] / db5.3.spec
CommitLineData
841072e5
JB
1#
2# Conditional build:
3%bcond_without java # don't build Java bindings
4%bcond_without tcl # don't build Tcl bindings
5%bcond_without static_libs # don't build static libraries
6%bcond_with default_db # use this db as default system db
7
8%include /usr/lib/rpm/macros.java
9
10%define major 5
11%define libver %{major}.3
12%define ver %{libver}.15
13%define patchlevel 0
14Summary: Berkeley DB database library for C
15Summary(pl.UTF-8): Biblioteka C do obsługi baz Berkeley DB
16Name: db5.3
17Version: %{ver}.%{patchlevel}
18Release: 1
19License: BSD-like (see LICENSE)
20Group: Libraries
21#Source0Download: http://www.oracle.com/technetwork/database/berkeleydb/downloads/index.html
22Source0: http://download.oracle.com/berkeley-db/db-%{ver}.tar.gz
23# Source0-md5: 5493fb5f7cc3915887c836b096f18773
24URL: http://www.oracle.com/technetwork/database/berkeleydb/downloads/index.html
25BuildRequires: automake
26%if %{with java}
27BuildRequires: jdk
28BuildRequires: rpm-javaprov
29%endif
30BuildRequires: libstdc++-devel
31BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.426
32BuildRequires: sed >= 4.0
33%{?with_tcl:BuildRequires: tcl-devel >= 8.4.0}
34Requires: uname(release) >= 2.6.0
35%if %{with default_db}
36Provides: db = %{version}-%{release}
37Provides: db = %{libver}
38Obsoletes: db4
39%endif
40BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
41
42%if %{without default_db}
43%define _includedir %{_prefix}/include/db%{libver}
44%endif
45
46%description
47The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
48provides embedded database support for both traditional and
49client/server applications. Berkeley DB is used by many applications,
50including Python and Perl, so this should be installed on all systems.
51
52%description -l pl.UTF-8
53Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
54zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
55klient-serwer. Berkeley db jest używana w wielu aplikacjach, w tym w
56Pythonie i Perlu.
57
58%package devel
59Summary: Header files for Berkeley database library
60Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe do biblioteki Berkeley Database
61Group: Development/Libraries
62Requires: %{name} = %{version}-%{release}
63%if %{with default_db}
64Provides: db-devel = %{version}-%{release}
65Obsoletes: db-devel
66Obsoletes: db3-devel
67Obsoletes: db4-devel
68%endif
69
70%description devel
71The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
72provides embedded database support for both traditional and
73client/server applications. Berkeley DB includes B+tree, Extended
74Linear Hashing, Fixed and Variable-length record access methods,
75transactions, locking, logging, shared memory caching and database
76recovery. DB supports C, C++, Java and Perl APIs.
77
78This package contains the header files, libraries, and documentation
79for building programs which use Berkeley DB.
80
81%description devel -l pl.UTF-8
82Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
83zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
84klient-serwer. Berkeley DB obsługuje dostęp do bazy przez B-drzewa i
85funkcje mieszające ze stałą lub zmienną wielkością rekordu,
86transakcje, kroniki, pamięć dzieloną i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
87dla C, C++, Javy i Perla.
88
89Ten pakiet zawiera pliki nagłówkowe i dokumentację do budowania
90programów używających Berkeley DB.
91
92%package static
93Summary: Static libraries for Berkeley database library
94Summary(pl.UTF-8): Statyczne biblioteki Berkeley Database
95Group: Development/Libraries
96Requires: %{name}-devel = %{version}-%{release}
97%if %{with default_db}
98Provides: db-static = %{version}-%{release}
99Obsoletes: db-static
100Obsoletes: db3-static
101Obsoletes: db4-static
102%endif
103
104%description static
105The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
106provides embedded database support for both traditional and
107client/server applications. Berkeley DB includes B+tree, Extended
108Linear Hashing, Fixed and Variable-length record access methods,
109transactions, locking, logging, shared memory caching and database
110recovery. DB supports C, C++, Java and Perl APIs.
111
112This package contains the static libraries for building programs which
113use Berkeley DB.
114
115%description static -l pl.UTF-8
116Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
117zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
118klient-serwer. Berkeley DB obsługuje dostęp do bazy przez B-drzewa i
119funkcje mieszające ze stałą lub zmienną wielkością rekordu,
120transakcje, kroniki, pamięć dzieloną i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
121dla C, C++, Javy i Perla.
122
123Ten pakiet zawiera statyczne biblioteki do budowania programów
124używających Berkeley DB.
125
126%package cxx
127Summary: Berkeley database library for C++
128Summary(pl.UTF-8): Biblioteka baz danych Berkeley dla C++
129Group: Libraries
130%if %{with default_db}
131Provides: db-cxx = %{version}-%{release}
132Obsoletes: db4-cxx
133%endif
134
135%description cxx
136Berkeley database library for C++.
137
138%description cxx -l pl.UTF-8
139Biblioteka baz danych Berkeley dla C++.
140
141%package cxx-devel
142Summary: Header files for db-cxx library
143Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe biblioteki db-cxx
144Group: Development/Libraries
145Requires: %{name}-cxx = %{version}-%{release}
146Requires: %{name}-devel = %{version}-%{release}
147%if %{with default_db}
148Provides: db-cxx-devel = %{version}-%{release}
149Obsoletes: db-cxx-devel
150%endif
151Conflicts: db-devel < 4.1.25-3
152
153%description cxx-devel
154Header files for db-cxx library.
155
156%description cxx-devel -l pl.UTF-8
157Pliki nagłówkowe biblioteki db-cxx.
158
159%package cxx-static
160Summary: Static version of db-cxx library
161Summary(pl.UTF-8): Statyczna wersja biblioteki db-cxx
162Group: Development/Libraries
163Requires: %{name}-cxx-devel = %{version}-%{release}
164%if %{with default_db}
165Provides: db-cxx-static = %{version}-%{release}
166Obsoletes: db-cxx-static
167%endif
168Conflicts: db-static < 4.2.50-1
169
170%description cxx-static
171Static version of db-cxx library.
172
173%description cxx-static -l pl.UTF-8
174Statyczna wersja biblioteki db-cxx.
175
176%package java
177Summary: Berkeley database library for Java
178Summary(pl.UTF-8): Biblioteka baz danych Berkeley dla Javy
179Group: Libraries
180Requires: jpackage-utils
181%if %{with default_db}
182Provides: db-java = %{version}-%{release}
183Obsoletes: db-java
184%endif
185
186%description java
187Berkeley database library for Java.
188
189%description java -l pl.UTF-8
190Biblioteka baz danych Berkeley dla Javy.
191
192%package java-devel
193Summary: Development files for db-java library
194Summary(pl.UTF-8): Pliki programistyczne biblioteki db-java
195Group: Development/Languages/Java
196Requires: %{name}-java = %{version}-%{release}
197%if %{with default_db}
198Provides: db-java-devel = %{version}-%{release}
199Obsoletes: db-java-devel
200%endif
201Conflicts: db-devel < 4.1.25-3
202
203%description java-devel
204Development files for db-java library.
205
206%description java-devel -l pl.UTF-8
207Pliki programistyczne biblioteki db-java.
208
209%package tcl
210Summary: Berkeley database library for Tcl
211Summary(pl.UTF-8): Biblioteka baz danych Berkeley dla Tcl
212Group: Development/Languages/Tcl
213Requires: tcl
214%if %{with default_db}
215Provides: db-tcl = %{version}-%{release}
216Obsoletes: db4-tcl
217%endif
218
219%description tcl
220Berkeley database library for Tcl.
221
222%description tcl -l pl.UTF-8
223Biblioteka baz danych Berkeley dla Tcl.
224
225%package tcl-devel
226Summary: Development files for db-tcl library
227Summary(pl.UTF-8): Pliki programistyczne biblioteki db-tcl
228Group: Development/Languages/Tcl
229Requires: %{name}-tcl = %{version}-%{release}
230%if %{with default_db}
231Provides: db-tcl-devel = %{version}-%{release}
232Obsoletes: db-tcl-devel
233%endif
234Conflicts: db-devel < 4.1.25-3
235
236%description tcl-devel
237Development files for db-tcl library.
238
239%description tcl-devel -l pl.UTF-8
240Pliki programistyczne biblioteki db-tcl.
241
242%package sql
243Summary: SQL layer for Berkeley database library
244Summary(pl.UTF-8): Wartstwa SQL dla biblioteki baz danych Berkeley
245Group: Libraries
246%if %{with default_bd}
247Provides: db-sql = %{version}-%{release}
248%endif
249
250%description sql
251SQL layer for Berkeley database library.
252
253%description sql -l pl.UTF-8
254Warstwa SQL dla biblioteki baz danych Berkeley.
255
256%package sql-devel
257Summary: Development files for db-sql library
258Summary(pl.UTF-8): Pliki programistyczne biblioteki db-sql
259Group: Development/Libraries
260Requires: %{name}-sql = %{version}-%{release}
261%if %{with default_bd}
262Provides: db-sql-devel = %{version}-%{release}
263Obsoletes: db-sql-devel
264%endif
265
266%description sql-devel
267Development files for db-sql library.
268
269%description sql-devel -l pl.UTF-8
270Pliki programistyczne biblioteki db-sql.
271
272%package stl
273Summary: STL API for Berkeley Database library
274Summary(pl.UTF-8): API STL dla biblioteki Berkeley Database
275Group: Libraries
276%if %{with default_db}
277Provides: db-stl = %{version}-%{release}
278%endif
279
280%description stl
281STL API for Berkeley database library.
282
283%description stl -l pl.UTF-8
284API STL dla biblioteki Berkeley Database.
285
286%package stl-devel
287Summary: Development files for db-stl library
288Summary(pl.UTF-8): Pliki programistyczne biblioteki db-stl
289Group: Development/Libraries
290Requires: %{name}-stl = %{version}-%{release}
291%if %{with default_db}
292Provides: db-stl-devel = %{version}-%{release}
293Obsoletes: db-stl-devel
294%endif
295
296%description stl-devel
297Development files for db-stl library.
298
299%description stl-devel -l pl.UTF-8
300Pliki programistyczne biblioteki db-stl.
301
302%package sqlite3
303Summary: Sqlite3 API for Berkeley Database library
304Summary(pl.UTF-8): API Sqlite3 dla biblioteki Berkeley Database
305Group: Libraries
306%if %{with default_db}
307Provides: db-sqlite3 = %{version}-%{release}
308%endif
309
310%description sqlite3
311Sqlite3 API for Berkeley database library.
312
313%description sqlite3 -l pl.UTF-8
314API Sqlite3 dla biblioteki Berkeley Database.
315
316%package sqlite3-devel
317Summary: Development files for db-sqlite3 library
318Summary(pl.UTF-8): Pliki programistyczne biblioteki db-sqlite3
319Group: Development/Libraries
320Requires: %{name}-sqlite3 = %{version}-%{release}
321%if %{with default_db}
322Provides: db-sqlite3-devel = %{version}-%{release}
323Obsoletes: db-sqlite3-devel
324%endif
325
326%description sqlite3-devel
327Development files for db-sqlite3 library.
328
329%description sqlite3-devel -l pl.UTF-8
330Pliki programistyczne biblioteki db-sqlite3.
331
332%package utils
333Summary: Command line tools for managing Berkeley DB databases
334Summary(pl.UTF-8): Narzędzia do obsługi baz Berkeley DB z linii poleceń
335Group: Applications/Databases
336Requires: %{name} = %{version}-%{release}
337Requires: %{name}-sql = %{version}-%{release}
338%if %{with default_db}
339Provides: db-utils = %{version}-%{release}
340Obsoletes: db-utils
341Obsoletes: db3-utils
342Obsoletes: db4-utils
343%endif
344
345%description utils
346The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
347provides embedded database support for both traditional and
348client/server applications. Berkeley DB includes B+tree, Extended
349Linear Hashing, Fixed and Variable-length record access methods,
350transactions, locking, logging, shared memory caching and database
351recovery. DB supports C, C++, Java and Perl APIs.
352
353This package contains command line tools for managing Berkeley DB
354databases.
355
356%description utils -l pl.UTF-8
357Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
358zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
359klient-serwer. Berkeley DB obsługuje dostęp do bazy przez B-drzewa i
360funkcje mieszające ze stałą lub zmienną wielkością rekordu,
361transakcje, kroniki, pamięć dzieloną i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
362dla C, C++, Javy i Perla.
363
364Ten pakiet zawiera narzędzia do obsługi baz Berkeley DB z linii
365poleceń.
366
367%prep
368%setup -q -n db-%{ver}
369
370%build
371cp -f /usr/share/automake/config.sub dist
372
373JAVACFLAGS="-source 1.5 -target 1.5"
374export JAVACFLAGS
375
376%if %{with static_libs}
377cp -a build_unix build_unix.static
378
379cd build_unix.static
380
381CC="%{__cc}"
382CXX="%{__cxx}"
383CFLAGS="%{rpmcflags}"
384CXXFLAGS="%{rpmcflags} -fno-implicit-templates"
385LDFLAGS="%{rpmcflags} %{rpmldflags}"
386export CC CXX CFLAGS CXXFLAGS LDFLAGS
387
388../dist/%configure \
389 --disable-shared \
390 --enable-static \
391 --enable-compat185 \
392 --enable-cxx \
393 --enable-dbm \
394 --enable-build_dbm \
395 --enable-posixmutexes
396
397# (temporarily?) disabled because of compilation errors:
398# --enable-dump185 \
399
400%{__make} library_build
401cd ..
402%endif
403
404cd build_unix
405
406../dist/%configure \
407 --prefix=%{_prefix} \
408 --libdir=%{_libdir} \
409 --enable-shared \
410 --disable-static \
411 --enable-compat185 \
412 --enable-cxx \
413 --enable-dbm \
414 --enable-build_dbm \
415 --enable-posixmutexes \
416 --enable-sql \
417 --enable-sql_compat \
418 --enable-sql_codegen \
419 --enable-stl \
420 %{?with_java:--enable-java} \
421 %{?with_tcl:--enable-tcl --with-tcl=/usr/lib}
422
423%{__make} library_build \
424 TCFLAGS='-I$(builddir) -I%{_includedir}' \
425 LIBSO_LIBS="\$(LIBS)" \
426 LIBTSO_LIBS="\$(LIBS) -ltcl"
427
428%install
429rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
430install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_includedir},%{_libdir},%{_bindir}}
431%if %{with java}
432install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_javadir}
433%endif
434
435%if %{with static_libs}
436%{__make} -C build_unix.static library_install \
437 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT \
438 docdir=%{_docdir}/db-%{version}-docs \
439 includedir=%{_includedir}
440%endif
441
442%{__make} -C build_unix library_install \
443 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT \
444 LIB_INSTALL_FILE_LIST="" \
445 docdir=%{_docdir}/db-%{version}-docs \
446 includedir=%{_includedir}
447
448%if %{with default_db}
449install -d $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}
450mv $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libdb-%{libver}.so $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}
451%endif
452
453cd $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}
454%if %{with static_libs}
455mv -f libdb.a libdb-%{libver}.a
456mv -f libdb_cxx.a libdb_cxx-%{libver}.a
457%endif
458%if %{with java}
459mv -f $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/db.jar $RPM_BUILD_ROOT%{_javadir}/db-%{libver}.jar
460%endif
461%if %{with default_db}
462ln -sf /%{_lib}/libdb-%{libver}.so libdb.so
463ln -sf /%{_lib}/libdb-%{libver}.so libdb-%{libver}.so
464ln -sf /%{_lib}/libdb-%{libver}.so libndbm.so
465ln -sf libdb-%{libver}.la libdb.la
466ln -sf libdb-%{libver}.la libndbm.la
467ln -sf libdb_cxx-%{libver}.so libdb_cxx.so
468ln -sf libdb_cxx-%{libver}.la libdb_cxx.la
469%if %{with java}
470ln -sf libdb_java-%{libver}.la libdb_java.la
471ln -sf db-%{libver}.jar $RPM_BUILD_ROOT%{_javadir}/db.jar
472%endif
473%if %{with tcl}
474ln -sf libdb_tcl-%{libver}.so libdb_tcl.so
475ln -sf libdb_tcl-%{libver}.la libdb_tcl.la
476%endif
477%if %{with static_libs}
478ln -sf libdb-%{libver}.a libdb.a
479ln -sf libdb-%{libver}.a libndbm.a
480ln -sf libdb_cxx-%{libver}.a libdb_cxx.a
481%endif
482%endif
483
484sed -i "s/old_library=''/old_library='libdb-%{libver}.a'/" libdb-%{libver}.la
485sed -i "s/old_library=''/old_library='libdb_cxx-%{libver}.a'/" libdb_cxx-%{libver}.la
486
487cd -
488
489cd $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
490mv dbsql dbsql-%{libver}
491%{?with_default_db:ln -sf dbsql-%{libver} dbsql}
492for F in db_*; do
493 Fver=$(echo $F|sed 's/db_/db%{libver}_/')
494 mv $F $Fver
495 %{?with_default_db:ln -sf $Fver $F}
496done
497cd -
498
499install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-%{version}
500cp -a examples/c/* $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-%{version}
501
502install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-cxx-%{version}
503cp -a examples/cxx/* $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-cxx-%{version}
504
505%if %{with java}
506install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-java-%{version}
507cp -a examples/java/* $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-java-%{version}
508%endif
509
510# in %doc
511%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/db-%{version}-docs/{index.html,license/license_db.html}
512
513# don't have csharp subpackages yet
514%{__rm} -r $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/db-%{version}-docs/csharp
515
516%clean
517rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
518
519%post -p /sbin/ldconfig
520%postun -p /sbin/ldconfig
521
522%post tcl -p /sbin/ldconfig
523%postun tcl -p /sbin/ldconfig
524
525%post cxx -p /sbin/ldconfig
526%postun cxx -p /sbin/ldconfig
527
528%post sql -p /sbin/ldconfig
529%postun sql -p /sbin/ldconfig
530
531%post stl -p /sbin/ldconfig
532%postun stl -p /sbin/ldconfig
533
534%files
535%defattr(644,root,root,755)
536%doc LICENSE README docs/index.html docs/license
537%if %{with default_db}
538%attr(755,root,root) /%{_lib}/libdb-%{libver}.so
539%else
540%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb-%{libver}.so
541%endif
542
543%files devel
544%defattr(644,root,root,755)
545%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_sql_codegen
546%{_libdir}/libdb-%{libver}.la
547%if %{with default_db}
548%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_sql_codegen
549%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb-%{libver}.so
550%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb-%{major}.so
551%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb.so
552%attr(755,root,root) %{_libdir}/libndbm.so
553%{_libdir}/libdb.la
554%{_libdir}/libndbm.la
555%else
556%dir %{_includedir}
557%endif
558%{_includedir}/db.h
559%{_includedir}/db_185.h
560%dir %{_docdir}/db-%{version}-docs
561%dir %{_docdir}/db-%{version}-docs/api_reference
562%{_docdir}/db-%{version}-docs/api_reference/C
563%{_docdir}/db-%{version}-docs/articles
564%dir %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg
565%{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg/C
566%dir %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_txn
567%{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_txn/C
568%dir %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_db_rep
569%{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_db_rep/C
570%{_docdir}/db-%{version}-docs/installation
571%{_docdir}/db-%{version}-docs/porting
572%{_docdir}/db-%{version}-docs/programmer_reference
573%{_docdir}/db-%{version}-docs/upgrading
574%{_examplesdir}/db-%{version}
575
576%if %{with static_libs}
577%files static
578%defattr(644,root,root,755)
579%{_libdir}/libdb-%{libver}.a
580%if %{with default_db}
581%{_libdir}/libdb.a
582%{_libdir}/libndbm.a
583%endif
584%endif
585
586%files cxx
587%defattr(644,root,root,755)
588%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_cxx-%{libver}.so
589
590%files cxx-devel
591%defattr(644,root,root,755)
592%{_libdir}/libdb_cxx-%{libver}.la
593%if %{with default_db}
594%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_cxx-%{major}.so
595%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_cxx.so
596%{_libdir}/libdb_cxx.la
597%endif
598%{_includedir}/db_cxx.h
599%{_docdir}/db-%{version}-docs/api_reference/CXX
600%{_docdir}/db-%{version}-docs/api_reference/STL
601%{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg/CXX
602%{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_txn/CXX
603%{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_db_rep/CXX
604%{_examplesdir}/db-cxx-%{version}
605
606%if %{with static_libs}
607%files cxx-static
608%defattr(644,root,root,755)
609%{_libdir}/libdb_cxx-%{libver}.a
610%if %{with default_db}
611%{_libdir}/libdb_cxx.a
612%endif
613%endif
614
615%if %{with java}
616%files java
617%defattr(644,root,root,755)
618%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_java-%{libver}.so
619%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_java-%{libver}_g.so
620%{_javadir}/db-%{libver}.jar
621%if %{with default_db}
622%{_javadir}/db.jar
623%endif
624
625%files java-devel
626%defattr(644,root,root,755)
627%{_libdir}/libdb_java-%{libver}.la
628%if %{with default_db}
629%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_java.so
630%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_java-%{major}.so
631%{_libdir}/libdb_java.la
632%endif
633%{_docdir}/db-%{version}-docs/collections
634%{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg/JAVA
635%{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_txn/JAVA
636%{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_db_rep/JAVA
637%{_docdir}/db-%{version}-docs/java
638%{_examplesdir}/db-java-%{version}
639%endif
640
641%if %{with tcl}
642%files tcl
643%defattr(644,root,root,755)
644%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_tcl-%{libver}.so
645
646%files tcl-devel
647%defattr(644,root,root,755)
648%{_libdir}/libdb_tcl-%{libver}.la
649%if %{with default_db}
650%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_tcl.so
651%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_tcl-%{major}.so
652%{_libdir}/libdb_tcl.la
653%endif
654%{_docdir}/db-%{version}-docs/api_reference/TCL
655%endif
656
657%files sql
658%defattr(644,root,root,755)
659%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_sql-%{libver}.so
660
661%files sql-devel
662%defattr(644,root,root,755)
663%{_libdir}/libdb_sql-%{libver}.la
664%if %{with default_db}
665%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_sql.so
666%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_sql-%{major}.so
667%endif
668%{_includedir}/dbsql.h
669%{_docdir}/db-%{version}-docs/bdb-sql
670
671%files stl
672%defattr(644,root,root,755)
673%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_stl-%{libver}.so
674
675%files stl-devel
676%defattr(644,root,root,755)
677%{_libdir}/libdb_stl-%{libver}.la
678%if %{with default_db}
679%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_stl.so
680%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_stl-%{major}.so
681%endif
682%{_includedir}/dbstl_base_iterator.h
683%{_includedir}/dbstl_common.h
684%{_includedir}/dbstl_container.h
685%{_includedir}/dbstl_dbc.h
686%{_includedir}/dbstl_dbt.h
687%{_includedir}/dbstl_element_ref.h
688%{_includedir}/dbstl_exception.h
689%{_includedir}/dbstl_inner_utility.h
690%{_includedir}/dbstl_map.h
691%{_includedir}/dbstl_resource_manager.h
692%{_includedir}/dbstl_set.h
693%{_includedir}/dbstl_utility.h
694%{_includedir}/dbstl_vector.h
695
696%files sqlite3
697%defattr(644,root,root,755)
698%attr(755,root,root) %{_bindir}/sqlite3
699%attr(755,root,root) %{_libdir}/libsqlite3.so
700
701%files sqlite3-devel
702%defattr(644,root,root,755)
703%{_libdir}/libsqlite3.la
704%{_includedir}/sqlite3.h
705
706%files utils
707%defattr(644,root,root,755)
708%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_archive
709%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_checkpoint
710%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_deadlock
711%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_dump
712%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_hotbackup
713%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_load
714%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_log_verify
715%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_printlog
716%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_recover
717%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_replicate
718%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_stat
719%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_tuner
720%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_upgrade
721%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_verify
722%attr(755,root,root) %{_bindir}/dbsql-%{libver}
723%if %{with default_db}
724%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_archive
725%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_checkpoint
726%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_deadlock
727%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_dump
728%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_hotbackup
729%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_load
730%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_log_verify
731%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_printlog
732%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_recover
733%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_replicate
734%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_stat
735%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_tuner
736%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_upgrade
737%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_verify
738%attr(755,root,root) %{_bindir}/dbsql
739%endif
This page took 0.347369 seconds and 4 git commands to generate.