- pl auto/ti/crda-1.1.2-2
authorJakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>
Wed, 9 Nov 2011 17:43:58 +0000 (17:43 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
- use optflags
- added bcond_without verify
- libnl-devel BR bumped because of nl3 patch

Changed files:
    crda.spec -> 1.10

crda.spec

index 8aa00089e625f5a52f8b03f357f9735551f9f3d9..722a338ee1b8487eb3929a4e72f3273958dcc289 100644 (file)
--- a/crda.spec
+++ b/crda.spec
@@ -1,4 +1,9 @@
+#
+# Conditional build:
+%bcond_without verify  # don't verify database
+#
 Summary:       udev helper: Central Regulatory Domain Agent
+Summary(pl.UTF-8):     Program pomocniczy udev: Central Regulatory Domain Agent
 Name:          crda
 Version:       1.1.2
 Release:       2
@@ -7,28 +12,38 @@ Group:               Networking/Daemons
 Source0:       http://linuxwireless.org/download/crda/%{name}-%{version}.tar.bz2
 # Source0-md5: 5226f65aebacf94baaf820f8b4e06df4
 Patch0:                nl3.patch
+URL:           http://wireless.kernel.org/en/developers/Regulatory
 BuildRequires: libgcrypt-devel
-BuildRequires: libnl-devel >= 1:3.0
+BuildRequires: libnl-devel >= 1:3.2
+BuildRequires: pkgconfig
 BuildRequires: python
 BuildRequires: python-M2Crypto
-BuildRequires: wireless-regdb
+%{?with_verify:BuildRequires:  wireless-regdb}
 Requires:      udev-core
 Requires:      wireless-regdb
 BuildRoot:     %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
 
 %description
 CRDA acts as the udev helper for communication between the kernel and
-userspace for regulatory compliance. It relies on nl80211 for
+userspace for wireless regulatory compliance. It relies on nl80211 for
 communication. CRDA is intended to be run only through udev
 communication from the kernel. The user should never have to run it
 manually except if debugging udev issues.
 
+%description -l pl.UTF-8
+CRDA działa jako program pomocniczy udev do komunikacji między jądrem
+a przestrzenią użytkownika w celu zgodności łączności bezprzewodowej z
+przepisami. Na potrzeby komunikacji polega na nl80211. CRDA jest
+przeznaczone do uruchamiania wyłącznie poprzez udev. Użytkownik nigdy
+nie powinien wywoływać go ręcznie, chyba że w celach diagnostyki udev.
+
 %prep
 %setup -q
 %patch0 -p1
 
 %build
-%{__make} \
+CFLAGS="%{rpmcflags} %{rpmcppflags}" \
+%{__make} %{!?with_verify:all_noverify} \
        V=1 \
        CC="%{__cc}" \
        REG_BIN=%{_datadir}/crda/regulatory.bin
@@ -44,8 +59,9 @@ rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 
 %files
 %defattr(644,root,root,755)
-%doc README
+%doc LICENSE README
 %attr(755,root,root) /sbin/crda
 %attr(755,root,root) /sbin/regdbdump
-%{_mandir}/man8/*
+%{_mandir}/man8/crda.8*
+%{_mandir}/man8/regdbdump.8*
 /lib/udev/rules.d/85-regulatory.rules
This page took 0.120577 seconds and 4 git commands to generate.