- full pl description
authorAdam Gołębiowski <adamg@pld-linux.org>
Wed, 3 Mar 2004 22:29:38 +0000 (22:29 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    compupic.spec -> 1.6

compupic.spec

index 31bfbd4..411abba 100644 (file)
@@ -22,7 +22,8 @@ features for editing, sharing, and using your digital content
 
 %description -l pl
 Najszybsze i naj³atwiejsze w u¿yciu narzêdzie do przegl±dania i podgl±du
-obrazków. 
+obrazków. CompuPic daje nieporównywaln± wydajno¶æ po³±czon± z pe³n± gam±
+mo¿liwo¶ci edycji, udostêpniania oraz u¿ywania cyfrowych zasobów.
 
 %prep
 %setup -q -n compupic-5.1.1063-i386-Linux
@@ -30,7 +31,6 @@ obrazk
 
 %install
 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
-# create directories if necessary
 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_bindir},%{_mandir}/man1,%{_datadir}/compupic,%{_pixmapsdir},%{_desktopdir}}
 
 tar xf compupic.tar -C $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/compupic
This page took 0.028312 seconds and 4 git commands to generate.