- converted to UTF-8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 00:48:42 +0000 (00:48 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    cmake.spec -> 1.15

cmake.spec

index aa2735b1e79dd0e7ad0c54c024d4a83cd7034d91..87bb4450af91d57fcb0e6d4fb48b4d65835c41de 100644 (file)
@@ -1,5 +1,5 @@
 Summary:       Cross-platform, open-source make system
 Summary:       Cross-platform, open-source make system
-Summary(pl):   Wieloplatformowy system make o otwartych ¼ród³ach
+Summary(pl.UTF-8):   Wieloplatformowy system make o otwartych źródłach
 Name:          cmake
 Version:       2.4.6
 Release:       1
 Name:          cmake
 Version:       2.4.6
 Release:       1
@@ -23,14 +23,14 @@ possible to support complex environments requiring system
 configuration, pre-processor generation, code generation, and template
 instantiation.
 
 configuration, pre-processor generation, code generation, and template
 instantiation.
 
-%description -l pl
-CMake s³u¿y do sterowania procesem kompilacji oprogramowania przy
-u¿yciu prostych plików konfiguracyjnych niezale¿nych od platformy i
+%description -l pl.UTF-8
+CMake służy do sterowania procesem kompilacji oprogramowania przy
+użyciu prostych plików konfiguracyjnych niezależnych od platformy i
 kompilatora. CMake generuje natywne pliki makefile i workspace,
 kompilatora. CMake generuje natywne pliki makefile i workspace,
-których mo¿na u¿ywaæ w wybranym ¶rodowisku kompilatora. CMake jest
-do¶æ przemy¶lany: mo¿e obs³u¿yæ z³o¿one ¶rodowiska wymagaj±ce
+których można używać w wybranym środowisku kompilatora. CMake jest
+dość przemyślany: może obsłużyć złożone środowiska wymagające
 konfiguracji systemu, generowanie preprocesora, generowanie kodu i
 konfiguracji systemu, generowanie preprocesora, generowanie kodu i
-dziedziczenie szablonów.
+dziedziczenie szablonów.
 
 %prep
 %setup -q
 
 %prep
 %setup -q
This page took 0.043631 seconds and 4 git commands to generate.