- converted to UTF-8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 00:48:42 +0000 (00:48 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    cksfv.spec -> 1.24

cksfv.spec

index 121c3b7..f1a1a73 100644 (file)
@@ -1,5 +1,5 @@
 Summary:       Test archives using information from .sfv
-Summary(pl):   Testowanie archiwów z u¿yciem informacji z plików .sfv
+Summary(pl.UTF-8):   Testowanie archiwów z użyciem informacji z plików .sfv
 Name:          cksfv
 Version:       1.3.9
 Release:       1
@@ -15,9 +15,9 @@ BuildRoot:    %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
 Utility to test .sfv files. These files are commonly used to ensure
 the correct retrieval or storage of data.
 
-%description -l pl
-Narzêdzie do testowania plików .sfv. Te pliki s± czêsto u¿ywane w celu
-upewnienia siê o poprawnym przesyle danych poprzez sieæ.
+%description -l pl.UTF-8
+Narzędzie do testowania plików .sfv. Te pliki są często używane w celu
+upewnienia się o poprawnym przesyle danych poprzez sieć.
 
 %prep
 %setup -q
This page took 0.101116 seconds and 4 git commands to generate.