- converted to UTF-8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 01:06:44 +0000 (01:06 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    cinelerra-cv.spec -> 1.8

cinelerra-cv.spec

index 08ac1d43ffb7333cf3a899439c89c9f602a1fce1..1650a701bb4c35dd0eaaf6197c52110b7d817ea7 100644 (file)
@@ -3,7 +3,7 @@
 #
 %define        snap    20061125
 Summary:       Cinelerra - capturing, editing and production of audio/video material
-Summary(pl):   Cinelerra - nagrywanie, obróbka i produkcja materia³u audio/video
+Summary(pl.UTF-8):   Cinelerra - nagrywanie, obróbka i produkcja materiału audio/video
 Name:          cinelerra-cv
 Version:       2.1
 Release:       0.%{snap}.4
@@ -75,19 +75,19 @@ Cinelerra was meant to be a Broadcast 2000 replacement.
 
 This is Community Version.
 
-%description -l pl
-S± dwa rodzaje u¿ytkowników zajmuj±cych siê filmami: producenci
-tworz±cy nowe filmy, wracaj±cy do nich w przysz³o¶ci w celu dalszego
-wyg³adzenia, oraz konsumenci, którzy chc± tylko zdobyæ film i go
-obejrzeæ. Cinelerra nie jest dla konsumentów. Program ma wiele
-mo¿liwo¶ci do edycji nieskompresowanej zawarto¶ci, obróbki w wysokiej
-rozdzielczo¶ci oraz monta¿u, z bardzo ma³± liczb± skrótów. Producenci
-potrzebuj± tych mo¿liwo¶ci ze wzglêdu na konieczno¶æ retuszowania oraz
-modyfikacji formatu, co czyni program bardzo z³o¿onym.
+%description -l pl.UTF-8
+Są dwa rodzaje użytkowników zajmujących się filmami: producenci
+tworzący nowe filmy, wracający do nich w przyszłości w celu dalszego
+wygładzenia, oraz konsumenci, którzy chcą tylko zdobyć film i go
+obejrzeć. Cinelerra nie jest dla konsumentów. Program ma wiele
+możliwości do edycji nieskompresowanej zawartości, obróbki w wysokiej
+rozdzielczości oraz montażu, z bardzo małą liczbą skrótów. Producenci
+potrzebują tych możliwości ze względu na konieczność retuszowania oraz
+modyfikacji formatu, co czyni program bardzo złożonym.
 
-Cinelerra by³a tworzona z my¶l± o zast±pieniu programu Broadcast 2000.
+Cinelerra była tworzona z myślą o zastąpieniu programu Broadcast 2000.
 
-Wersja Spo³eczno¶ciowa.
+Wersja Społecznościowa.
 
 %prep
 %setup -q
This page took 0.036846 seconds and 4 git commands to generate.