]> git.pld-linux.org Git - packages/camlp5.git/blobdiff - camlp5.spec
- replaced ocaml-4.02.2 patch by real ocaml 4.02.2 support from camlp5 git
[packages/camlp5.git] / camlp5.spec
index af58a41568c4d7dba66572a54de7ee87d59ea061..7692f1660ecbc57d1aa71a1eb7981ed8d6ee4bad 100644 (file)
@@ -2,7 +2,7 @@ Summary:        Objective Caml Preprocessor
 Summary(pl.UTF-8):     Preprocesor OCamla
 Name:          camlp5
 Version:       6.12
 Summary(pl.UTF-8):     Preprocesor OCamla
 Name:          camlp5
 Version:       6.12
-Release:       1
+Release:       2
 License:       distributable
 Group:         Development/Languages
 Source0:       http://pauillac.inria.fr/~ddr/camlp5/distrib/src/%{name}-%{version}.tgz
 License:       distributable
 Group:         Development/Languages
 Source0:       http://pauillac.inria.fr/~ddr/camlp5/distrib/src/%{name}-%{version}.tgz
@@ -19,31 +19,31 @@ Requires:   %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
 BuildRoot:     %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
 
 %description
 BuildRoot:     %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
 
 %description
-Camlp4 is a Pre-Processor-Pretty-Printer for Objective Caml. It offers
+Camlp5 is a Pre-Processor-Pretty-Printer for Objective Caml. It offers
 tools for syntax (grammars) and the ability to modify the concrete
 syntax of the language (quotations, syntax extensions).
 
 tools for syntax (grammars) and the ability to modify the concrete
 syntax of the language (quotations, syntax extensions).
 
-Camlp4 can parse normal Ocaml concrete syntax or any other
+Camlp5 can parse normal Ocaml concrete syntax or any other
 user-definable syntax. As an example, an alternative syntax is
 provided, named revised, because it tries to fix some small problems
 of the normal syntax.
 
 user-definable syntax. As an example, an alternative syntax is
 provided, named revised, because it tries to fix some small problems
 of the normal syntax.
 
-Camlp4 can pretty print the normal Ocaml concrete syntax or the
+Camlp5 can pretty print the normal Ocaml concrete syntax or the
 revised one. It is therefore always possible to have a version of your
 sources compilable by the Objective Caml compiler without
 preprocessing.
 
 %description -l pl.UTF-8
 revised one. It is therefore always possible to have a version of your
 sources compilable by the Objective Caml compiler without
 preprocessing.
 
 %description -l pl.UTF-8
-Camlp4 jest preprocesorem OCamla. Oferuje narzędzia do manipulowania
+Camlp5 jest preprocesorem OCamla. Oferuje narzędzia do manipulowania
 składnią (gramatyki) oraz możliwość modyfikowania oryginalnej składni
 języka (cytowania, rozszerzenia).
 
 składnią (gramatyki) oraz możliwość modyfikowania oryginalnej składni
 języka (cytowania, rozszerzenia).
 
-Camlp4 może sparsować oryginalną składnię Ocamla lub dowolną inną
+Camlp5 może sparsować oryginalną składnię Ocamla lub dowolną inną
 definiowalną przez użytkownika. Jako przykład podana jest alternatywna
 składnia (revised syntax), która próbuje poprawić drobne problemy
 występujące w składni oryginalnej.
 
 definiowalną przez użytkownika. Jako przykład podana jest alternatywna
 składnia (revised syntax), która próbuje poprawić drobne problemy
 występujące w składni oryginalnej.
 
-Camlp4 umie ładnie formatować źródła zarówno w oryginalnej jak i
+Camlp5 umie ładnie formatować źródła zarówno w oryginalnej jak i
 poprawionej składni OCamla. Potrafi także tłumaczyć programy z jednej
 składni na drugą.
 
 poprawionej składni OCamla. Potrafi także tłumaczyć programy z jednej
 składni na drugą.
 
@@ -60,11 +60,12 @@ Preprocesor OCamla - dokumentacja HTML.
 
 %prep
 %setup -q
 
 %prep
 %setup -q
+%patch0 -p1
+
 cp %{SOURCE1} doc/camlp4.pdf
 
 cp %{SOURCE1} doc/camlp4.pdf
 
-cp ocaml_src/lib/versdep/4.02.{1,2}.ml
-cp -a ocaml_stuff/4.02.{1,2}
-%patch0 -p1
+#cp ocaml_src/lib/versdep/4.02.{1,2}.ml
+#cp -a ocaml_stuff/4.02.{1,2}
 
 %build 
 ./configure \
 
 %build 
 ./configure \
@@ -97,9 +98,13 @@ rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 %files
 %defattr(644,root,root,755)
 %doc CHANGES DEVEL ICHANGES MODE README UPGRADING doc/camlp4.pdf
 %files
 %defattr(644,root,root,755)
 %doc CHANGES DEVEL ICHANGES MODE README UPGRADING doc/camlp4.pdf
-%attr(755,root,root) %{_bindir}/*
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/camlp5*
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/mkcamlp5*
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/ocpp5
 %{_libdir}/ocaml/%{name}
 %{_libdir}/ocaml/%{name}
-%{_mandir}/man1/*
+%{_mandir}/man1/camlp5*.1*
+%{_mandir}/man1/mkcamlp5*.1*
+%{_mandir}/man1/ocpp5.1*
 
 %files doc-html
 %defattr(644,root,root,755)
 
 %files doc-html
 %defattr(644,root,root,755)
This page took 0.108428 seconds and 4 git commands to generate.