- spelling fixes by Tomasz "Witek" Wittner <wittt_@poczta.onet.pl>
authorPaweł Gołaszewski <blues@pld-linux.org>
Thu, 12 Dec 2002 01:33:20 +0000 (01:33 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    autorpm.spec -> 1.30

autorpm.spec

index fad6d0c..91fda8b 100644 (file)
@@ -27,7 +27,7 @@ a very nice, menu-driven Interactive-Install mode.
 %description -l pl
 AutoRPM jest programem, który mo¿e wykonywaæ dowoln± kombinacjê
 nastêpuj±cych czynno¶ci: mirrorowanie pakietów rpm z podanego adresu
-serwea ftp, aktualizowanie bazy zainstalowanych pakietów wzglêdem
+serwera ftp, aktualizowanie bazy zainstalowanych pakietów wzglêdem
 zawarto¶ci serwera ftp lub katalogu lokalnego. Autorpm jest do¶æ ³atwo
 konfigurowalny i posiada do¶æ du¿e mo¿liwo¶ci. Mo¿na go u¿ywaæ w
 trybie wsadowym i interakcyjnym gdzie posiada do¶æ przyjemny
This page took 0.024262 seconds and 4 git commands to generate.