- converted to UTF-8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 00:48:37 +0000 (00:48 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    apache1-mod_ometer.spec -> 1.19

apache1-mod_ometer.spec

index 262f0b4..3f6e190 100644 (file)
@@ -3,7 +3,7 @@
 %define                mod_name        ometer
 %define        apxs            /usr/sbin/apxs1
 Summary:       Apache module: Web counter
-Summary(pl):   Modu³ do Apache: licznik odwiedzin
+Summary(pl.UTF-8):   Moduł do Apache: licznik odwiedzin
 Name:          apache1-mod_%{mod_name}
 Version:       1.2.0
 Release:       0.3
@@ -37,12 +37,12 @@ font choice, mod_ometer has all sorts of options for customizing the
 size, width, and color of your counter, as well as the ability to
 output the counter as JPEG or PNG.
 
-%description -l pl
-mod_ometer jest licznikiem odwiedzin dzia³aj±cym jako modu³ Apache'a
-u¿ywaj±cym biblioteki gd do generowania obrazków. gd posiada kilka
-wbudowanych fontów, lecz w liczniku mo¿na u¿yæ dowolnych fontów
-TrueType. Poza mo¿liwo¶ci± wyboru kroju czcionki mod_ometer posiada
-opcje umo¿liwiaj±ce zmianê szeroko¶ci, wysoko¶ci i kolorów licznika
+%description -l pl.UTF-8
+mod_ometer jest licznikiem odwiedzin działającym jako moduł Apache'a
+używającym biblioteki gd do generowania obrazków. gd posiada kilka
+wbudowanych fontów, lecz w liczniku można użyć dowolnych fontów
+TrueType. Poza możliwością wyboru kroju czcionki mod_ometer posiada
+opcje umożliwiające zmianę szerokości, wysokości i kolorów licznika
 oraz formatu obrazka: JPEG lub PNG.
 
 %prep
This page took 0.085076 seconds and 4 git commands to generate.