- converted to UTF-8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 00:48:37 +0000 (00:48 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    apache1-mod_become.spec -> 1.12

apache1-mod_become.spec

index 9a9b056..be2b590 100644 (file)
@@ -1,7 +1,7 @@
 %define                mod_name        become
 %define        apxs            /usr/sbin/apxs1
 Summary:       Apache module: Become Somebody
-Summary(pl):   Modu³ Apache'a: stawanie siê kim¶
+Summary(pl.UTF-8):   Moduł Apache'a: stawanie się kimś
 Name:          apache1-mod_%{mod_name}
 Version:       1.3
 Release:       3
@@ -29,13 +29,13 @@ system. This can be useful for sites with a large number of users who
 want to apply file access controls among themselves. This module can
 also be applied to virtual hosts, directories, and locations.
 
-%description -l pl
-Ten modu³ pozwala serwerowi WWW przej±æ prawa dostêpu u¿ytkownika i
-grupy, dziêki czemu u¿ytkownicy mog± udostêpniæ pliki na WWW bez
-czynienia ich globalnie czytelnymi w lokalnym systemie plików. Mo¿e to
-byæ przydatne na dla serwerów z du¿± liczb± u¿ytkowników, którzy chc±
-kontrolowaæ dostêp do plików miêdzy sob±. Ten modu³ mo¿e byæ u¿ywany
-tak¿e z serwerami wirtualnymi, katalogami i miejscami.
+%description -l pl.UTF-8
+Ten moduł pozwala serwerowi WWW przejąć prawa dostępu użytkownika i
+grupy, dzięki czemu użytkownicy mogą udostępnić pliki na WWW bez
+czynienia ich globalnie czytelnymi w lokalnym systemie plików. Może to
+być przydatne na dla serwerów z dużą liczbą użytkowników, którzy chcą
+kontrolować dostęp do plików między sobą. Ten moduł może być używany
+także z serwerami wirtualnymi, katalogami i miejscami.
 
 %prep
 %setup -q -n mod_%{mod_name}-%{version}
This page took 0.100935 seconds and 4 git commands to generate.