- converted to UTF-8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 00:48:36 +0000 (00:48 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    apache-mod_dosevasive.spec -> 1.22

apache-mod_dosevasive.spec

index 680ade18ab05ea0c8fb552728283ca942238b0f9..e8f94ef2b22a1d5d1515d30306b23dd3d9425700 100644 (file)
@@ -3,7 +3,7 @@
 %define                mod_name        evasive
 %define        apxs            /usr/sbin/apxs
 Summary:       Apache DoS Evasive Maneuvers Module
-Summary(pl):   Modu³ manewrów omijaj±cych ataki DoS dla Apache
+Summary(pl.UTF-8):   Moduł manewrów omijających ataki DoS dla Apache
 Name:          apache-mod_%{mod_name}
 Version:       1.10.1
 Release:       1
@@ -33,13 +33,13 @@ management tool, and can be easily configured to talk to ipchains,
 firewalls, routers, and etcetera. mod_dosevasive presently reports
 abuses via email and syslog facilities.
 
-%description -l pl
-mod_(dos)evasive to modu³ manewrów omijaj±cych dla Apache, zapewniaj±cy
-akcje omijaj±ce w przypadku ataków DoS, DDoS lub brute force na us³ugê
-HTTP. Zosta³ zaprojektowany tak¿e jako narzêdzie do wykrywania i
-zarz±dzania sieci±, mo¿e byæ ³atwo skonfigurowany do wspó³pracy z
+%description -l pl.UTF-8
+mod_(dos)evasive to moduł manewrów omijających dla Apache, zapewniający
+akcje omijające w przypadku ataków DoS, DDoS lub brute force na usługę
+HTTP. Został zaprojektowany także jako narzędzie do wykrywania i
+zarządzania siecią, może być łatwo skonfigurowany do współpracy z
 ipchains, firewallami, routerami itp. mod_dosevasive obecnie raportuje
-nadu¿ycia poczt± elektroniczn± i poprzez sysloga.
+nadużycia pocztą elektroniczną i poprzez sysloga.
 
 %prep
 %setup -q -n mod_%{mod_name}
This page took 0.027051 seconds and 4 git commands to generate.