- pl
authorJakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>
Sat, 5 Jan 2008 01:08:35 +0000 (01:08 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    adobe-ICC-profiles.spec -> 1.2

adobe-ICC-profiles.spec

index 58da17e..f094b5f 100644 (file)
@@ -2,29 +2,29 @@
 # TODO:
 # - what is the real license? If not distributable - make license_agreement bcond
 #   http://www.adobe.com/support/downloads/license.html
+# - check _iccdir ?
 Summary:       Adobe ICC profiles
+Summary(pl.UTF-8):     Profile ICC firmy Adobe
 Name:          adobe-ICC-profiles
 Version:       20070807
 Release:       0.1
-License:       Free to use, non-distributable ?
-Group:         X11/Applications/Graphics
+License:       Free to use, distribution restricted
+Group:         Applications/Graphics
 #Source0:      http://download.adobe.com/pub/adobe/iccprofiles/win/AdobeICCProfilesWin_end-user.zip
 Source0:       http://download.adobe.com/pub/adobe/iccprofiles/win/AdobeICCProfilesWin_bundler.zip
 # NoSource0-md5:       296d093d5171a8cc333ff7a360441fed
 URL:           http://www.adobe.com/support/downloads/product.jsp?product=62&platform=Windows
-#ExclusiveArch:        %{ix86}
 BuildArch:     noarch
 BuildRoot:     %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
 
 %define                _iccdir         %{_datadir}/color/icc
 
 %description
-Build quality color workflows with Adobe ICC profiles.
-Adobe wants to enable consistent, high-quality color workflows. For color
-workflows to succeed, color information must be shared by many people, from
-original creator to final publisher. For this reason, we are supplying our
-ICC profiles as a free download for graphics professionals to use across
-their workflows.
+Adobe wants to enable consistent, high-quality color workflows. For
+color workflows to succeed, color information must be shared by many
+people, from original creator to final publisher. For this reason,
+Adobe is supplying its ICC profiles as a free download for graphics
+professionals to use across their workflows.
 
 3 RGB profiles:
 - Adobe RGB (1998)
@@ -45,6 +45,32 @@ their workflows.
 - Japan Color 2001 Uncoated
 - Japan Color 2002 Newspaper 
 
+%description -l pl.UTF-8
+Adobe chce umożliwoć spójne przepływy kolorów wysokiej jakości. Aby
+przepływy kolorów były możliwe, informacje o kolorach muszą być
+współdzielone przez wiele osób, od początkowego twórcy do ostatecznego
+wydawcy. W tym celu Adobe udostępnia profile ICC do darmowego pobrania
+przez profesjonalnych grafików do używania w ciągu całej pracy.
+
+3 profile RGB:
+- Adobe RGB (1998)
+- Apple RGB
+- ColorMatch RGB
+
+12 profili CMYK:
+- US Web Coated (SWOP) v2
+- US Web Uncoated v2
+- US Sheetfed Coated v2
+- US Sheetfed Uncoated v2
+- Coated FOGRA27 (ISO 12647-2:2004)
+- Web Coated FOGRA28 (ISO 12647-2:2004)
+- Uncoated FOGRA29 (ISO 12647-2:2004)
+- Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004)
+- Japan Web Coated (Ad)
+- Japan Color 2001 Coated
+- Japan Color 2001 Uncoated
+- Japan Color 2002 Newspaper 
+
 %prep
 %setup -q -n 'Adobe\ ICC\ Profiles\ \(bundler\)'
 
This page took 0.101425 seconds and 4 git commands to generate.