- converted to UTF-8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 00:48:33 +0000 (00:48 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    Moldy.spec -> 1.3

Moldy.spec

index a1efd57..9c2d2c2 100644 (file)
@@ -1,5 +1,5 @@
 Summary:       General-purpose molecular dynamics simulation program
-Summary(pl):   Program ogólnego stosowania do symulacji z dynamiki molekularnej
+Summary(pl.UTF-8):   Program ogólnego stosowania do symulacji z dynamiki molekularnej
 Name:          Moldy
 Version:       3.4
 Release:       1
@@ -18,13 +18,13 @@ mineral surfaces.  However it is sufficiently flexible that it ought
 to be useful for a wide range of simulation calculations of atomic,
 ionic and molecular systems.
 
-%description -l pl
-Moldy to ogólnego zastosowania program do symulacji dynamiki
-molekularnej napisany pocz±tkowo przez autora we w³asnych celach
-badawczych zwi±zanych z roztworami wodnymi na powierzchniach
-mineralnych. Mimo to jest wystarczaj±co elastyczny, aby byæ przydatny
-dla szerokiego zakresu symulacji obliczeñ uk³adów atomowych, jonowych
-i cz±steczkowych.
+%description -l pl.UTF-8
+Moldy to ogólnego zastosowania program do symulacji dynamiki
+molekularnej napisany początkowo przez autora we własnych celach
+badawczych związanych z roztworami wodnymi na powierzchniach
+mineralnych. Mimo to jest wystarczająco elastyczny, aby być przydatny
+dla szerokiego zakresu symulacji obliczeń układów atomowych, jonowych
+i cząsteczkowych.
 
 %prep
 %setup -q
This page took 0.0986 seconds and 4 git commands to generate.