- pl description
authorundefine <undefine@pld-linux.org>
Wed, 29 Sep 2004 15:32:43 +0000 (15:32 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    MathReader.spec -> 1.2

MathReader.spec

index 4b1aae9..83733d8 100644 (file)
@@ -22,6 +22,15 @@ animate graphics, play sounds, and copy information from notebooks to
 other documents. MathReader can be used by most web browsers as a
 helper application for viewing notebook documents.
 
+%description -l pl
+MathReader jest przegl±dark± dla dokumentów utworzonych w programie
+Mathematica, jedynym w ¶wiecie w pe³ni zintegrowanym systemie
+technicznych obliczeñ. MathReader pozwala wy¶wietlaæ i drukowaæ
+notatki, odtwarzaæ animacje, odgrywaæ d¼wiêki i kopiowaæ informacje z
+notatek programu Mathematica do innych dokumentów. MathReader mo¿e byæ
+te¿ u¿ywany przez wiêkszo¶æ przegl±darek WWW jako aplikacja pomocnicza
+do przegl±dania dokumentów.
+
 %prep
 
 %install
This page took 0.052464 seconds and 4 git commands to generate.