- relcrap macro for crap; rel left alone for relup.sh to work
authorArkadiusz Miśkiewicz <arekm@maven.pl>
Fri, 30 Jul 2010 06:30:27 +0000 (06:30 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    xorg-driver-video-nvidia.spec -> 1.271

xorg-driver-video-nvidia.spec

index e2ff27e8489f9480cc6f3fd1c0cc578602a3d4cf..54360dae2c30fe6b734654080bc0d55b78c5e6c9 100644 (file)
 %endif
 
 %define                pname           xorg-driver-video-nvidia
-%define                rel             4%{?with_multigl:.mgl}
+%define                rel             4
+%define                relcrap         %{rel}%{?with_multigl:.mgl}
 
 Summary:       Linux Drivers for nVidia GeForce/Quadro Chips
 Summary(hu.UTF-8):     Linux meghajtók nVidia GeForce/Quadro chipekhez
 Summary(pl.UTF-8):     Sterowniki do kart graficznych nVidia GeForce/Quadro
 Name:          %{pname}
 Version:       256.35
-Release:       %{rel}
+Release:       %{relcrap}
 Epoch:         1
 License:       nVidia Binary
 Group:         X11
@@ -51,7 +52,7 @@ BuildRequires:        %{kgcc_package}
 BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.379
 BuildRequires: sed >= 4.0
 BuildConflicts:        XFree86-nvidia
-Requires:      %{pname}-libs = %{epoch}:%{version}-%{rel}
+Requires:      %{pname}-libs = %{epoch}:%{version}-%{relcrap}
 Requires:      xorg-xserver-server
 Requires:      xorg-xserver-server(videodrv-abi) <= 7.0
 Requires:      xorg-xserver-server(videodrv-abi) >= 2.0
@@ -129,7 +130,7 @@ Summary:    OpenGL (GL and GLX) header files
 Summary(hu.UTF-8):     OpenGL (GL és GLX) fejléc fájlok
 Summary(pl.UTF-8):     Pliki nagłówkowe OpenGL (GL i GLX)
 Group:         X11/Development/Libraries
-Requires:      %{pname}-libs = %{epoch}:%{version}-%{rel}
+Requires:      %{pname}-libs = %{epoch}:%{version}-%{relcrap}
 Provides:      OpenGL-GLX-devel = 1.4
 Provides:      OpenGL-devel = 2.1
 Obsoletes:     X11-OpenGL-devel-base
@@ -153,7 +154,7 @@ Summary:    Static XvMCNVIDIA library
 Summary(hu.UTF-8):     Statikus XwMCNVIDIA könyvtár
 Summary(pl.UTF-8):     Statyczna biblioteka XvMCNVIDIA
 Group:         X11/Development/Libraries
-Requires:      %{pname}-devel = %{epoch}:%{version}-%{rel}
+Requires:      %{pname}-devel = %{epoch}:%{version}-%{relcrap}
 
 %description static
 Static XvMCNVIDIA library.
@@ -177,7 +178,7 @@ Summary:    Tools for advanced control of nVidia graphic cards
 Summary(hu.UTF-8):     Eszközök az nVidia grafikus kártyák beállításához
 Summary(pl.UTF-8):     Narzędzia do zarządzania kartami graficznymi nVidia
 Group:         Applications/System
-Requires:      %{pname} = %{epoch}:%{version}-%{rel}
+Requires:      %{pname} = %{epoch}:%{version}-%{relcrap}
 Suggests:      pkgconfig
 Obsoletes:     XFree86-driver-nvidia-progs
 
@@ -195,12 +196,12 @@ Summary:  nVidia kernel module for nVidia Architecture support
 Summary(de.UTF-8):     Das nVidia-Kern-Modul für die nVidia-Architektur-Unterstützung
 Summary(hu.UTF-8):     nVidia Architektúra támogatás Linux kernelhez.
 Summary(pl.UTF-8):     Moduł jądra dla obsługi kart graficznych nVidia
-Release:       %{rel}@%{_kernel_ver_str}
+Release:       %{relcrap}@%{_kernel_ver_str}
 Group:         Base/Kernel
 Requires(post,postun): /sbin/depmod
 Requires:      dev >= 2.7.7-10
 %{?with_dist_kernel:%requires_releq_kernel}
-Requires:      %{pname} = %{epoch}:%{version}-%{rel}
+Requires:      %{pname} = %{epoch}:%{version}-%{relcrap}
 Provides:      X11-driver-nvidia(kernel)
 Obsoletes:     XFree86-nvidia-kernel
 
This page took 0.072194 seconds and 4 git commands to generate.