]> git.pld-linux.org Git - packages/scapy.git/commitdiff
- initial
authormatik <matik@pld-linux.org>
Thu, 29 Oct 2009 14:28:29 +0000 (14:28 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
- builds and works
- rel. 1

Changed files:
    scapy.spec -> 1.1

scapy.spec [new file with mode: 0644]

diff --git a/scapy.spec b/scapy.spec
new file mode 100644 (file)
index 0000000..7f90afc
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,101 @@
+# TODO:
+# - package and add Suggests:
+# * Vpython (http://www.vpython.org/)
+
+%define _hg_rev 834b9f8a3c23
+Summary:       Interactive packet manipulation program.
+Summary(pl.UTF-8):     Interaktywny program do manipulacji pakietami.
+Name:          scapy
+Version:       2.0.1
+Release:       1
+License:       GPL
+Group:         Applications/Networking
+Source0:       http://hg.secdev.org/scapy/archive/%{_hg_rev}.tar.bz2
+URL:           http://www.secdev.org/projects/scapy/
+BuildRequires: rpm-pythonprov
+BuildRequires: sphinx-pdg
+Requires:      python-libdnet
+Requires:      python-pylibpcap
+Suggests:      python-pyx
+Suggests:      texlive
+Suggests:      texlive-fonts-type1-bluesky
+Suggests:      graphviz-python
+Suggests:      python-crypto
+Suggests:      sox
+Suggests:      python-gnuplot
+
+BuildRoot:     %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
+
+%description
+Scapy is a powerful interactive packet manipulation program. It is
+able to forge or decode packets of a wide number of protocols, send
+them on the wire, capture them, match requests and replies, and much
+more. It can easily handle most classical tasks like scanning,
+tracerouting, probing, unit tests, attacks or network discovery (it
+can replace hping, 85% of nmap, arpspoof, arp-sk, arping, tcpdump,
+tethereal, p0f, etc.). It also performs very well at a lot of other
+specific tasks that most other tools can't handle, like sending
+invalid frames, injecting your own 802.11 frames, combining technics
+(VLAN hopping+ARP cache poisoning, VOIP decoding on WEP encrypted
+channel, ...), etc.
+
+%description -l pl.UTF-8
+Scapy jest interaktywnym programem służacym do manipulacji pakietami
+o olbrzymich możliwościach. Potrafi tworzyć i dekodować pakiety
+sporej ilości protokołów, przesyłać je, przechwytywac je,
+dopasowywać żądania i odpowiedzi i wiele więcej. Z łatwością
+obsługuje typowe zadania takie jak skanowanie, śledzenie trasy,
+sondowanie, testy jednostkowe, ataki czy też wykrywanie (usług w)
+sieci (może zastapić hping, 85% nmapa, arpspoof, arp-sk, arping,
+tcpdump, tethereal, p0f itp.). Radzi sobie rownież z innymi
+specyficznymi zadaniami, którym inne narzedzia nie są w stanie
+podołać - wysyłanie nieprawidlowych ramek, wstrzykiwanie własnych
+ramek 802.11, łączenie technik (przeskakiwanie VLANów+zatruwanie
+ARP cache, dekodowanie VIOP na kanale zabezpieczonym WEP, ...) itp.
+
+%prep
+%setup -q -n %{name}-%{_hg_rev}
+
+%build
+%{__python} setup.py build
+cd doc/scapy
+make html
+
+%install
+rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
+
+%{__python} setup.py install \
+       --root=$RPM_BUILD_ROOT \
+       --optimize=2
+
+rm -Rf $RPM_BUILD_ROOT/%{py_sitescriptdir}/%{name}/*.py
+rm -Rf $RPM_BUILD_ROOT/%{py_sitescriptdir}/%{name}/arch/*.py
+rm -Rf $RPM_BUILD_ROOT/%{py_sitescriptdir}/%{name}/asn1/*.py
+rm -Rf $RPM_BUILD_ROOT/%{py_sitescriptdir}/%{name}/layers/*.py
+rm -Rf $RPM_BUILD_ROOT/%{py_sitescriptdir}/%{name}/modules/*.py
+rm -Rf $RPM_BUILD_ROOT/%{py_sitescriptdir}/%{name}/tools/*.py
+
+%clean
+rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
+
+%files
+%defattr(644,root,root,755)
+%doc doc/scapy/_build/html/*
+#%doc doc/scapy/_build/html/_static/*
+#%doc doc/scapy/_build/html/_images/*
+#%doc doc/scapy/_build/html/_sources/*.txt
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/*
+%{py_sitescriptdir}/*.egg-info
+%dir %{py_sitescriptdir}/%{name}
+%dir %{py_sitescriptdir}/%{name}/arch
+%dir %{py_sitescriptdir}/%{name}/asn1
+%dir %{py_sitescriptdir}/%{name}/layers
+%dir %{py_sitescriptdir}/%{name}/modules
+%dir %{py_sitescriptdir}/%{name}/tools
+%{py_sitescriptdir}/%{name}/*.py[co]
+%{py_sitescriptdir}/%{name}/arch/*.py[co]
+%{py_sitescriptdir}/%{name}/asn1/*.py[co]
+%{py_sitescriptdir}/%{name}/layers/*.py[co]
+%{py_sitescriptdir}/%{name}/modules/*.py[co]
+%{py_sitescriptdir}/%{name}/tools/*.py[co]
+%{_mandir}/man1/%{name}.1.gz
This page took 0.128514 seconds and 4 git commands to generate.