]> git.pld-linux.org Git - packages/scapy.git/commitdiff
fixed S package names, cosmetics
authorTomasz Pala <gotar@pld-linux.org>
Sun, 5 Jan 2014 13:15:45 +0000 (14:15 +0100)
committerTomasz Pala <gotar@pld-linux.org>
Sun, 5 Jan 2014 13:15:45 +0000 (14:15 +0100)
scapy.spec

index 675ed356b368a4554fcd668f3527877883c4fe56..cea21482b59d781f20222d977f4dd8e8f7578d6a 100644 (file)
@@ -3,10 +3,10 @@
 # * Vpython (http://www.vpython.org/)
 
 Summary:       Interactive packet manipulation program
 # * Vpython (http://www.vpython.org/)
 
 Summary:       Interactive packet manipulation program
-Summary(pl.UTF-8):     Interaktywny program do manipulacji pakietami.
+Summary(pl.UTF-8):     Interaktywny program do manipulacji pakietami
 Name:          scapy
 Version:       2.2.0
 Name:          scapy
 Version:       2.2.0
-Release:       1
+Release:       2
 License:       GPL
 Group:         Applications/Networking
 Source0:       http://www.secdev.org/projects/scapy/files/%{name}-%{version}.tar.gz
 License:       GPL
 Group:         Applications/Networking
 Source0:       http://www.secdev.org/projects/scapy/files/%{name}-%{version}.tar.gz
@@ -16,9 +16,9 @@ BuildRequires:        rpm-pythonprov
 BuildRequires: sphinx-pdg
 Requires:      python-libdnet
 Requires:      python-pylibpcap
 BuildRequires: sphinx-pdg
 Requires:      python-libdnet
 Requires:      python-pylibpcap
-Suggests:      graphviz-python
-Suggests:      python-crypto
-Suggests:      python-gnuplot
+Suggests:      python-Crypto
+Suggests:      python-Gnuplot
+Suggests:      python-pygraphviz
 Suggests:      python-pyx
 Suggests:      sox
 Suggests:      texlive
 Suggests:      python-pyx
 Suggests:      sox
 Suggests:      texlive
@@ -36,7 +36,7 @@ can replace hping, 85% of nmap, arpspoof, arp-sk, arping, tcpdump,
 tethereal, p0f, etc.). It also performs very well at a lot of other
 specific tasks that most other tools can't handle, like sending
 invalid frames, injecting your own 802.11 frames, combining technics
 tethereal, p0f, etc.). It also performs very well at a lot of other
 specific tasks that most other tools can't handle, like sending
 invalid frames, injecting your own 802.11 frames, combining technics
-(VLAN hopping+ARP cache poisoning, VOIP decoding on WEP encrypted
+(VLAN hopping+ARP cache poisoning, VoIP decoding on WEP encrypted
 channel, ...), etc.
 
 %description -l pl.UTF-8
 channel, ...), etc.
 
 %description -l pl.UTF-8
@@ -50,7 +50,7 @@ nmapa, arpspoof, arp-sk, arping, tcpdump, tethereal, p0f itp.). Radzi
 sobie rownież z innymi specyficznymi zadaniami, którym inne narzedzia
 nie są w stanie podołać - wysyłanie nieprawidlowych ramek,
 wstrzykiwanie własnych ramek 802.11, łączenie technik (przeskakiwanie
 sobie rownież z innymi specyficznymi zadaniami, którym inne narzedzia
 nie są w stanie podołać - wysyłanie nieprawidlowych ramek,
 wstrzykiwanie własnych ramek 802.11, łączenie technik (przeskakiwanie
-VLANów+zatruwanie ARP cache, dekodowanie VIOP na kanale zabezpieczonym
+VLANów+zatruwanie ARP cache, dekodowanie VoIP na kanale zabezpieczonym
 WEP, ...) itp.
 
 %prep
 WEP, ...) itp.
 
 %prep
@@ -79,7 +79,7 @@ rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 #%doc doc/scapy/_build/html/_static/*
 #%doc doc/scapy/_build/html/_images/*
 #%doc doc/scapy/_build/html/_sources/*.txt
 #%doc doc/scapy/_build/html/_static/*
 #%doc doc/scapy/_build/html/_images/*
 #%doc doc/scapy/_build/html/_sources/*.txt
-%attr(755,root,root) %{_bindir}/*
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/*%{name}
 %{py_sitescriptdir}/*.egg-info
 %dir %{py_sitescriptdir}/%{name}
 %dir %{py_sitescriptdir}/%{name}/arch
 %{py_sitescriptdir}/*.egg-info
 %dir %{py_sitescriptdir}/%{name}
 %dir %{py_sitescriptdir}/%{name}/arch
This page took 0.07018 seconds and 4 git commands to generate.