]> git.pld-linux.org Git - packages/scapy.git/commitdiff
fixed S package names, cosmetics
authorTomasz Pala <gotar@pld-linux.org>
Sun, 5 Jan 2014 13:15:45 +0000 (14:15 +0100)
committerTomasz Pala <gotar@pld-linux.org>
Sun, 5 Jan 2014 13:15:45 +0000 (14:15 +0100)
scapy.spec

index 675ed356b368a4554fcd668f3527877883c4fe56..cea21482b59d781f20222d977f4dd8e8f7578d6a 100644 (file)
@@ -3,10 +3,10 @@
 # * Vpython (http://www.vpython.org/)
 
 Summary:       Interactive packet manipulation program
-Summary(pl.UTF-8):     Interaktywny program do manipulacji pakietami.
+Summary(pl.UTF-8):     Interaktywny program do manipulacji pakietami
 Name:          scapy
 Version:       2.2.0
-Release:       1
+Release:       2
 License:       GPL
 Group:         Applications/Networking
 Source0:       http://www.secdev.org/projects/scapy/files/%{name}-%{version}.tar.gz
@@ -16,9 +16,9 @@ BuildRequires:        rpm-pythonprov
 BuildRequires: sphinx-pdg
 Requires:      python-libdnet
 Requires:      python-pylibpcap
-Suggests:      graphviz-python
-Suggests:      python-crypto
-Suggests:      python-gnuplot
+Suggests:      python-Crypto
+Suggests:      python-Gnuplot
+Suggests:      python-pygraphviz
 Suggests:      python-pyx
 Suggests:      sox
 Suggests:      texlive
@@ -36,7 +36,7 @@ can replace hping, 85% of nmap, arpspoof, arp-sk, arping, tcpdump,
 tethereal, p0f, etc.). It also performs very well at a lot of other
 specific tasks that most other tools can't handle, like sending
 invalid frames, injecting your own 802.11 frames, combining technics
-(VLAN hopping+ARP cache poisoning, VOIP decoding on WEP encrypted
+(VLAN hopping+ARP cache poisoning, VoIP decoding on WEP encrypted
 channel, ...), etc.
 
 %description -l pl.UTF-8
@@ -50,7 +50,7 @@ nmapa, arpspoof, arp-sk, arping, tcpdump, tethereal, p0f itp.). Radzi
 sobie rownież z innymi specyficznymi zadaniami, którym inne narzedzia
 nie są w stanie podołać - wysyłanie nieprawidlowych ramek,
 wstrzykiwanie własnych ramek 802.11, łączenie technik (przeskakiwanie
-VLANów+zatruwanie ARP cache, dekodowanie VIOP na kanale zabezpieczonym
+VLANów+zatruwanie ARP cache, dekodowanie VoIP na kanale zabezpieczonym
 WEP, ...) itp.
 
 %prep
@@ -79,7 +79,7 @@ rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 #%doc doc/scapy/_build/html/_static/*
 #%doc doc/scapy/_build/html/_images/*
 #%doc doc/scapy/_build/html/_sources/*.txt
-%attr(755,root,root) %{_bindir}/*
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/*%{name}
 %{py_sitescriptdir}/*.egg-info
 %dir %{py_sitescriptdir}/%{name}
 %dir %{py_sitescriptdir}/%{name}/arch
This page took 0.138979 seconds and 4 git commands to generate.