move language servers to subpackages
authorJan Palus <atler@pld-linux.org>
Tue, 13 Oct 2020 23:01:36 +0000 (01:01 +0200)
committerJan Palus <atler@pld-linux.org>
Tue, 13 Oct 2020 23:18:13 +0000 (01:18 +0200)
rust.spec

index ce7f94baf9f5a14869d770acbe3371665f2d6c69..0c1cff789f3e1432e772b25b17f45d4d1a06fb16 100644 (file)
--- a/rust.spec
+++ b/rust.spec
@@ -151,6 +151,18 @@ Rust to systemowy język programowania działający bardzo szybko,
 zapobiegający naruszeniom ochrony pamięci i gwarantujący
 bezpieczną wielowątkowość.
 
+%package analyzer
+Summary:       Implementation of Language Server Protocol for Rust
+Summary(pl.UTF-8):     Implementacja Language Server Protocol dla Rusta
+Group:         Development/Tools
+Requires:      %{name} = %{version}-%{release}
+
+%description analyzer
+Implementation of Language Server Protocol for Rust.
+
+%description analyzer -l pl.UTF-8
+Implementacja Language Server Protocol dla Rusta.
+
 %package debugger-common
 Summary:       Common debugger pretty printers for Rust
 Summary(pl.UTF-8):     Narzędzia wypisujące struktury Rusa wspólne dla różnych debuggerów
@@ -196,6 +208,18 @@ debugging of Rust programs.
 Ten pakiet zawiera skrypt rust-lldb, pozwalający na łatwiejsze
 odpluskwianie programów w języku Rust.
 
+%package rls
+Summary:       Rust Language Server for IDE integration
+Summary(pl.UTF-8):     Rust Language Server do integracji z IDE
+Group:         Development/Tools
+Requires:      %{name} = %{version}-%{release}
+
+%description rls
+Rust Language Server for IDE integration.
+
+%description rls -l pl.UTF-8
+Rust Language Server do integracji z IDE.
+
 %package doc
 Summary:       Documentation for Rust
 Summary(pl.UTF-8):     Dokumentacja do Rusta
@@ -382,8 +406,6 @@ rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 %files
 %defattr(644,root,root,755)
 %doc COPYRIGHT LICENSE-APACHE LICENSE-MIT README.md library/backtrace/crates/backtrace-sys/src/libbacktrace/LICENSE-libbacktrace
-%attr(755,root,root) %{_bindir}/rls
-%attr(755,root,root) %{_bindir}/rust-analyzer
 %attr(755,root,root) %{_bindir}/rustc
 %attr(755,root,root) %{_bindir}/rustdoc
 %attr(755,root,root) %{_bindir}/rustfmt
@@ -410,6 +432,10 @@ rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 %{rustlibdir}/%{rust_host_triple}/lib/*.rlib
 %endif
 
+%files analyzer
+%defattr(644,root,root,755)
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/rust-analyzer
+
 %files debugger-common
 %defattr(644,root,root,755)
 %dir %{_datadir}/%{name}
@@ -428,6 +454,10 @@ rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 %attr(755,root,root) %{_bindir}/rust-gdbgui
 %{_datadir}/%{name}/etc/gdb_*.py*
 
+%files rls
+%defattr(644,root,root,755)
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/rls
+
 %files doc
 %defattr(644,root,root,755)
 %dir %{_docdir}/%{name}
This page took 0.480988 seconds and 4 git commands to generate.