- converted to UTF-8
[packages/php-pear-XML_HTMLSax.git] / php-pear-XML_HTMLSax.spec
index 286cb3d3ef1b104d2114346b8ac815b90824ba3e..d2945127c5602e280f978f45168a6ae0e34f015f 100644 (file)
@@ -5,7 +5,7 @@
 %define                _pearname       %{_class}_%{_subclass}
 
 Summary:       %{_pearname} - a SAX based parser for HTML and other badly formed XML documents
-Summary(pl):   %{_pearname} - analizator SAX dla HTML-a i innych ¼le sformu³owanych dokumentów XML
+Summary(pl.UTF-8):   %{_pearname} - analizator SAX dla HTML-a i innych źle sformułowanych dokumentów XML
 Name:          php-pear-%{_pearname}
 Version:       3.0.0
 Release:       4
@@ -39,26 +39,26 @@ the ability to handle processing instructions and JSP/ASP markup.
 
 In PEAR status of this package is: %{_status}.
 
-%description -l pl
-XML_HTMLSax to oparty na SAX analizator XML-a dla ¼le sformu³owanych
-dokumentów XML, takich jak HTML. Oryginalny kod zosta³ stworzony przez
+%description -l pl.UTF-8
+XML_HTMLSax to oparty na SAX analizator XML-a dla źle sformułowanych
+dokumentów XML, takich jak HTML. Oryginalny kod został stworzony przez
 Alexandra Zhukova i opublikowany pod
-http://sourceforge.net/projects/phpshelve/, który z kolei by³
-inspirowany pakietem HTMLSax dla Pythona. Alexander pozwoli³ na
-modyfikowanie kodu i licencjonowanie do w³±czenia do PEAR.
-PEAR::XML_HTMLSax wywodzi siê z ostatniej wersji z Sourceforge
-(HTMLSax2002082201) i ma zmienione API, aby mo¿na by³o u¿ywaæ HTMLSax
-bardzo podobnie do natywnego rozszerzenia PHP Expat, pozwalaj±c na
-u¿ywanie w projektach typu filtry SAX:
+http://sourceforge.net/projects/phpshelve/, który z kolei był
+inspirowany pakietem HTMLSax dla Pythona. Alexander pozwolił na
+modyfikowanie kodu i licencjonowanie do włączenia do PEAR.
+PEAR::XML_HTMLSax wywodzi się z ostatniej wersji z Sourceforge
+(HTMLSax2002082201) i ma zmienione API, aby można było używać HTMLSax
+bardzo podobnie do natywnego rozszerzenia PHP Expat, pozwalając na
+używanie w projektach typu filtry SAX:
 http://phpxmlclasses.sourceforge.net/show_doc.php?class=class_sax_filters.html.
-Ta wersja dodatkowo poprawia kilka b³êdów i dodaje nowe mo¿liwo¶ci,
-takie jak obs³uga przetwarzania instrukcji i znaczników JSP/ASP.
+Ta wersja dodatkowo poprawia kilka błędów i dodaje nowe możliwości,
+takie jak obsługa przetwarzania instrukcji i znaczników JSP/ASP.
 
 Ta klasa ma w PEAR status: %{_status}.
 
 %package tests
 Summary:       Tests for PEAR::%{_pearname}
-Summary(pl):   Testy dla PEAR::%{_pearname}
+Summary(pl.UTF-8):   Testy dla PEAR::%{_pearname}
 Group:         Development/Languages/PHP
 Requires:      %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
 AutoReq:       no
@@ -67,7 +67,7 @@ AutoProv:     no
 %description tests
 Tests for PEAR::%{_pearname}.
 
-%description tests -l pl
+%description tests -l pl.UTF-8
 Testy dla PEAR::%{_pearname}.
 
 %prep
This page took 0.037618 seconds and 4 git commands to generate.